Pouze 2 – 4 % odvykajících kuřáků, kteří přestávají kouřit zcela sami bez pomoci odborníka nebo podpůrných prostředků, vydrží bez zapálené cigarety déle než jeden rok. Odvykání kouření není jednoduchý proces, většina závislých kuřáků potřebuje tři až sedm pokusů, než se jim podaří s cigaretami definitivně skoncovat. S léky pro odvykání kouření se procento úspěšných odvykajících zvyšuje. Celou léčbu závislosti na nikotinu si musí kuřák hradit ze své kapsy a to po dobu minimálně tří měsíců, aby léčba měla celoživotní úspěch. Teprve po třech měsících se většině kuřáků podaří překonat jak fyzické abstinenční příznaky, tak i závislost psychosociální. Mnoha odvykajícím se doporučuje vytrvat v léčbě až půl roku. Nekuřákem se nestanete přes noc.


I když náklady na léčbu nemocí způsobených kouřením šplhají v České republice do výše několik miliard korun, přípravky pro odvykání kouření si zatím Češi musí hradit sami. Například ve Velké Británii je však situace jiná. Velká Británie se totiž nejvíce ze všech evropských zemí angažuje v pomoci kuřákům s odvykáním a své restriktivní protikuřácké zákony doplňuje i přímou pomocí kuřákům. Britská zdravotnická organizace NHS hradí celou léčbu závislosti na nikotinu a Národní institut pro zdraví dokonce výrazně doporučuje lékařům předepisovat tu nejúčinnější formu léčby. Tou je stejně jako v Česku Champix, za který si však Češi na rozdíl od Britů bohužel musejí zatím platit, i když pokrok v přístupu k odvykání kouření je vidět i v České republice. Největší česká pojišťovna VZP nedávno prohlásila, že v rámci svého programu prevence zvažuje zavedení příspěvků na léčbu  závislých kuřáků. Dosud na odvykání kouření přispívají dvě české pojišťovny.

Kolik zatím české pojišťovny přispívají na léčbu závislosti na nikotinu?

Oborová zdravotní pojišťovna – OZP
Pojištěnci OZP jsou zvyklí na tzv. Kreditní systém, díky kterému mohou čerpat finanční bonusy i na  léky a další přípravky pro odvykání kouření v hodnotě 500 Kč . Nárok na příspěvek mají ti, kteří se pravidelně podrobují preventivním zdravotním prohlídkám a jejichž náklady na zdravotní péči jsou nízké, stejně  jako ti, kteří dobrovolně poskytují krev, kostní dřeň nebo orgány. Kromě nich vychází OZP vstříc i nastávajícím maminkám kuřačkám.
skupina klientů výše bonusu - příspěvku
Základní kredit pro klienty a klientky s nízkými náklady na zdravotní péči a s vysokou mírou zodpovědnosti k preventivním prohlídkám 500,-
Nastávající maminky 1 200,-
Bezpříspěvkoví dárci krve s min. 3 odběry z plné krve nebo krevních derivátů v kalendářním roce 2007 450,-
Bezpříspěvkové dárci krve, nositelé nové medaile prof. MUDr. J. Janského nebo Zlatého kříže I., II. a III. stupně 2 000,-
Dárci kostní dřeně nebo orgánů s odběrem v kalendářním roce 2007 2 000,-
Noví pojištěnci  450,-

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Od května tohoto roku se rozhodla příspěvky pro odvykání kouření navýšit i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Dospělí starší 18 let tak mají nárok na úhradu léčby v hodnotě 1 000 Kč. Těhotné a kojící ženy si dokonce mohou zažádat v rámci svého balíčku až o 2 000 Kč.

Pro čerpání příspěvku musí pojištěnec předložit lékařskou zprávu (ať už od lékaře nebo odborníka z Centra léčby závislosti na nikotinu) a účet z lékárny.

Kolik stojí léčba závislosti na nikotinu?
V současné době existuje několik přípravků, které pomáhají kuřákům přestat kouřit. Minimální doba léčby jsou tři měsíce a částka, kterou si kuřák musí na odvykání připravit se pohybuje od        5 000 do 8 000 korun. Daná částka se samozřejmě liší podle míry závislosti a druhu přípravku, s jehož pomocí se kuřák rozhodl odvykat. Čísla hovoří jasně: až 98 % odvykajících bez odborné pomoci se ke kouření do roka opět vrací. Dle celosvětových studií mají největší naději na trvalou abstinenci ti kuřáci, kteří se rozhodli svoji pevnou vůli podpořit užíváním látky vareniklin. Ani tak ale nemají úspěch stoprocentně zaručen, protože i tady se objevuje lidské selhání.

I když se cena za odvykání může zdát na první pohled vysoká, jednoduché počty ukáží, že denní dávka léků vyjde kuřáka na zhruba stejné peníze jako denně prokouřené cigarety. Finanční výhodnost nekouření se tak projevuje buď souběžně s odvykáním, nebo jen několik týdnů po ukončení léčby. A se zvyšujícími se cenami za krabičku cigaret bude ekonomická návratnost léčby závislosti na nikotinu ještě mnohem výraznější. O té zdravotní ani nemluvě...

Kalkulačku výdajů na cigarety naleznete zde.

 

Reklama