Bar je poloprázdný. Pootevřené okno propouští dovnitř nahodilé zvuky ulice. Měkké, tlumené světlo klouže po tvářích lidí zabraných do hovoru, černé křídlo piana se leskne jak noční hladina jezera.

Dám si sklenku vína, pomalu ho vychutnám, dnes nechci jít brzo domů. V poslední době žiju jako v mezičase, jakoby jeden příběh skončil a já ještě pořád neotočila novou stránku knihy. Jeden příběh už skončil nadobro. Několika rozbitými talíři, mnoha přeplněnými popelníky a prázdnou postelí, na které ještě zcela nevychladly důvěrně známé otisky a doteky.

Ale dnes cítím ve vzduchu znepokojující příslib. Dnešní večer voní po vlahém letním dešti, vzduch chutná jako těžké víno, to, které upíjím pomalými doušky, a ve váze přede mnou divoce voní růže, vydávají omamné vzdechy na cestě k nevyhnutelnému rozkladu a sladké smrti.

A pak se můj pohled střetnul skrz zakouřené sklo s tvým. Stojíš na ulici a díváš se na mě. Jako bys čekal, že v mé tváři najdeš odpověď na všechny své otázky. Vítr ti čechrá vlasy, husté a černé, tvé tělo je pevné a vysoké jako kmen mladého topolu: ,,Jsi krásný!" zašeptám mimoděk. Znovu se otáčíš. Otevíráš dveře. Cítím v zádech podivné slabé zamrazení. Vím, že jdeš přímo ke mně.

Všechno je najednou tak prosté, tak samozřejmé. Dolíváš víno do sklenek, víno stejně rudé jako ty růže na stole, a karmínová světýlka ti tančí v očích. Stmívá se a světlo lampy ti zezadu ostře ohraničuje tvar těla, lichotí tvé olivové pleti, a  když se usmíváš, přes obličej ti přeběhne plachý stín.

Někdo odklopil víko piana. Místnost zaplňuje hudba, táhlá jako opiový kouř. „Jdeme tančit?“ ptáš se, pohybuješ se s uhrančivou elegancí kočkovité šelmy, tvá pokožka je cítit cizokrajným kořením a vyprahlou, prosluněnou zemí.

Slova ti zajíkavě váznou v ústech, dotýkáme se celým tělem, když tančíme a plujeme lokálem jako dvě ztracené lodě, držíš mě pevně a já ti pokládám hlavu na rameno, zavírám oči a cítím dotyky tvých prstů, jak mi pomalu, zamyšleně přejíždí po zádech.

Hluboké a vábivé jsou oceány rozkoše. Zběsilý a smutný je žár tvé krve. Hladím strniště tvých tváří, líbám tvé rty, šťavnaté a naběhlé jako dužina granátového jablka. Na bradě máš malou jizvu, jemně ji olíznu, přivíráš slastně oči, svítí zelenkavě jako oči tygra.

Jsme sami. U mě. Horkýma rukama mě svlékáš, ty mě a já tebe, vyklouzneme ze svých svršků jako dva nedočkaví hadi, zrychluje se mi dech, lehám si a ty mi pomalu shrnuješ kalhotky, hladíš mě po celém těle, tvá snědá ruka kreslí chvějivé tahy na bílé, napjaté pokožce mých ňader, sevřu mezi zuby tvůj ušní lalůček a ty chytneš mé zápěstí a posuneš je až nad mou hlavu, držím se čela postele a prohnu se jako luk a ty hladíš hrubýma ztěžklýma rukama tu jemnou, zranitelnou pokožku v mém podpaží, a tvé ruce pak kloužou dolů, až k tomu růžovému, naběhnutému místu dole mezi mými roztaženými stehny - a to pod tvými doteky začíná ronit lepkavou, živočišnou šťávu, už to nevydržím a chytnu tě prudce za vlasy, chci tě!
 
Tvé rty se spojí s mými, chutnáš palčivě, nalehneš na mě silou, polohlasem říkáš něžná a zpěvavá slova, jsme prostoupeni jeden druhým, kolotavý rytmus našich těl je jako příboj, jako pravidelné nárazy mořských vod, slíznu kapku potu, která ti ulpěla na spáncích, tíha těla je tak sladká, tak nesnesitelně nádherná, kdesi uvnitř cítím horké vzepětí, předzvěst orgastické vlny, jsme jak jeden velký živočich, vše je promícháno a smícháno v jedné nádobě slasti, naráz mě prudce sevřeš, zakláníš hlavu a z hrdla ti vyjde tlumený výkřik, a v tom okamžiku mě roztřesou záchvěvy nekontrolovatelné extatické křeče…

… a bílé peřiny jsou jako nebeská oblaka, když oddychuješ a ležíš na zádech s rozhozenýma rukama, jako Ježíš vyřezaný z mahagonového dřeva, tep tvého srdce mě kolébá a pozvolna se propadám do neklidných snů.

Reklama