Možná ji přivezli Kolumbovi námořníci z Nového světa. Nebo tisíce let dřímala v Evropě, aby koncem patnáctého století propukla se zběsilostí epidemie a zabíjela na obou stranách oceánu. Z počátku se jí říkalo morbus gallicus - francouzská nemoc, protože první epidemický výskyt se objevil mezi Francouzi, obléhajícími Neapol. Jenom obyvatelé země galského kohouta jí říkali mal de Naples - neapolská nemoc, podle města, z nějž si ji přinesli. Někdy se jí také říkalo prostě vérole - neštovice. A byl to francouzský lékař Jacques de Béthencourt, který jí dal jméno podle formy přenosu - morbus venerus - nemoc Venušina.

 

 

Tragický omyl
Název venerické choroby se časem stal synonymem chorob pohlavních, na konci patnáctého století však ještě nikdo nevěděl, že jich je více. Naneštěstí pro pacienty ztotožnili evropští lékaři novou nemoc s kapavkou - snad proto, že lidé často trpěli oběma chorobami naráz nebo se ti, kteří už měli kapavku Venušinou nemocí nakazili. Důsledkem tohoto tragického omylu bylo zavržení starých metod, pocházejících především z pera arabských lékařů a v celku spolehlivě léčících kapavku, na úkor léčby nové - která však zabírala jen na Venušinu nemoc a to ještě značně omezeně a měla rozsáhlé následky - jednalo se totiž o léčbu rtutí. Znovuodlišit tyto dvě choroby se povedlo až ve druhé polovině devatenáctého století. 

Legenda o Siphylovi
Venušina nemoc nakonec vstoupila do dějin pod jiným názvem. Veronský lékař Girolamo Fracastoro sloučil legendu o evropském a americkém původu nemoci v jediný mýtus - podle jeho pseudoantického vyprávění vypuklo jednou na ostrově Haiti strašlivé sucho. Pastýř Siphylus - kteréžto jméno snad bylo odvozeno ze jména Niobina syna Sypila - se vzbouřil proti bohu Slunce a ten ho potrestal strašlivou chorobou - syfilidou.

Trest za hříchy
Podle Kolumbova svědectví skutečně zákeřná choroba přišla z ostrova Haiti. První jí onemocněl vrchní plavčík Pinzon na zpáteční cestě. Od něj se zřejmě nakazili další Španělé a díky častému styku s Neapolí přenesli tuto chorobu do města. Prodejné ženy nečinily rozdílu mezi obránci a útočníky. A tak si nemoc odnesli nejen Francouzi, ale po čase i němečtí lancknechti. Choroba však zůstala doménou vojáků jen krátký čas - brzy se začala šířit mezi šlechtou i církevními hodnostáři. Císař Maxmilián ji považoval za trest Boží seslaný na hříšnou zem. A skutečně, nemocí byli nakaženi především ti, kteří se dopoštěli hříchu smilstva. Vinou špatné hygieny se však mezi nemocnými brzy začaly objevovat i nevinné dívky a dokonce i děti.

Zákeřná nemoc
Syfilis se z počátku projevovala nenápadně - jako drobný, nebolestivý vřídek na genitáliích, který po čase zmizel. Pak se objevila vyrážka a zduřely uzliny. I tento příznak se však vytratil. Někdy se po čase opět vracel a vytrácel, třeba i několikrát. Závěrečné fáze choroby může propuknout až po více než desítce let, v nichž se bakterie - spirocheta Treponema pallidum - šíří po celém těle. Pak nastává postižení kloubů, srdce a cévní soustavy i soustav nervové. Objevují se hnisavé vředy především v oblasti obličeje, rozpadá se nosní přepážka a část patra. Dochází k těžkým poruchám osobnosti, demenci a progresívní paralýze. Pokud nemocná žena otěhotní, nebo těhotná onemocní, dochází k potratům nebo k těžkým deformitám plodu.

Slavné oběti
Chorobu se podařilo zkrotit až antibiotiky a i tak je léčba v pozdějších fázích často neúspěšná - jakmile dojde k poškozením orgánů a spirochety se dostanou do mozkomíšního moku, je už většinou pozdě. V době před objevem antibiotik pak šlo o chorobu smrtící - a trpěla jí řada významných osobností, například i papež Julius II., vojevůdce Albrecht z Valdštejna, Jaroslav Vrchlický, Bedřich Smetana, Karel Hynek Mácha, Franz Schubert, Gaetano Donizetti, Heinrich Heine a další. Ludwig van Beethoven se nakazil v těhotenství od své matky a trpěl nemocí celý život. Z nákazy syfilis byli podezříváni i V. I. Lenin nebo Klement Gottwald, u nich se však nemoc prokázat nepodařilo.

Znáte nějakou další významnou osobnost, která trpěla syfilis? Víte, jak se proti syfilis chránit a jakými cestami se jí lze nakazit? Víte, jestli se syfilis vyskytuje v České republice?

Reklama