Masáže představují dobrou alternativu k odstranění následků našeho uspěchaného života, plného stresu z nedostatku pohybu, nebo jednostranným zatěžováním organizmu (vysedávání u počítače, za volantem auta, atd.) Dobře všichni víme, že tento způsob života je příčinou bolesti zad a hlavy, ztuhlosti pohybového aparátu, nervozity, nespavosti… Masáž je nedílnou součástí péče o tělo a duši, protože harmonizuje organizmus jako celek!

Masáže dělíme:
• Masáže sportovní
• Masáže reflexní
• Masáže lymfatické

Dopřejme našemu tělíčku alespoň 2x do měsíce masáž, a po té nezapomeňme na alespoň půlhodinovou relaxaci.
Víme, že relaxace patřila do životních zvyklostí tělesných a duševních téměř všech starověkých kultur. V některých kulturách se tradicí podařilo přenést tyto poznatky přes tisíciletí a staletí až do naší doby, a tak máme možnost se o tom přesvědčovat v teorii a praxi čínských cvičení, jógy apod. Tyto systémy jsou naplněny relaxací, která pronikla vlastně do všeho. Starověké kultury nám přinesly relaxaci klasickou – a my ji klasicky používáme nebo z ní vycházíme – nebo cvičíme různé moderní relaxace vybudované na těchto principech.
Relaxace značí uvolnění. Hluboká relaxace se většinou označuje jako meditace.

Radox
Velmi důležitá je příprava na základní pozici k relaxaci. Relaxaci musí vždy předcházet pár chvilek tělesného a duševního klidu. Oblečení volme raději volné a pohodlné. Tam, kde není dostatečné teplo, tam dáváme přednost teplákové soupravě a teplým ponožkám (v tělocvičnách vždy). Relaxujeme bez cvičební obuvi. Prádlo by mělo být bez umělých vláken (z bavlny). A nezapomeňme, že s relaxací a duševní pohodou souvisejí i barvy. Nejvhodnější pro relaxaci jsou soupravy v barvě modré, nevhodný je oděv červený. Ten působí protirelaxačně.
Pozice při relaxaci má mimořádný význam. Musí totiž tělu i duši v zásadě relaxaci dovolit, umožnit ji, dát jí prostor.

Pozice musí být co nejvíce pohodlná a také ostatní podmínky by měly být co nejvíce příznivé. Místo pro tělo by mělo být dostatečné, nikoliv tísnivé, země či podlaha rovná. Izolaci od chladné podlahy zprostředkuje složená deka nebo speciální podložka na cvičení. Příměs přírodních zvuků (šumění mořských vln na pláži, pohyby listí a větviček v příjemném větříku, bublání potůčku, zpěv ptáčků) prospívá k navození duševní pohody. Naše relaxační cvičení by měla mít své stálé místo, usnadňuje a podporuje jednodušší a rychlejší nástup relaxace.

Základních pozic je celá řada a vcelku lze říci, že při delším výcviku je možno stav relaxace (méně či více dokonalý) navodit téměř v každé poloze. Na začátku jsou ovšem pro nácvik nejvhodnější polohy klasické – v lehu na zádech nebo na boku.

Instruktáž k základní pozici má v sobě prvky společné pro všechny pozice. Pokládáme se pomalu, procítěně a zvolna do lehu na zádech. Záda spočívají zeširoka na podložce. Hlava je opřena o týl. Ramena mají pocit shozeného břemene. Nastavíme je na podlahu hodně široce, mají zaujmout na zemi co největší prostor. Hrudník se uvolní a rozloží na podložku nejlépe tehdy, jestliže si uvědomíme pocity volnosti a vnitřní i vnější svobody. Horní a dolní končetiny jsou položeny volně vedle těla na podlaze asi 20 cm od trupu. Dlaně jsou vzhůru. Oči jsou po celou dobu zavřené.

Nezbytným předpokladem pro další vývoj relaxace je trvající nehybnost a klid těla a duše. Jedinou zbraní proti myšlenkám je nevšímat si jich, nechat je odejít. Největší vazbu mají a nejpevněji se nás drží myšlenky spojené s naší minulostí, s našimi prožitky (často velice vzdálenými), které hrají velkou roli v pozadí našeho života, a myšlenky, které se promítají do budoucna a jsou spojeny s představami, obavami a starostmi. Musíme si hluboce uvědomit svou současnost, svou přítomnost, svůj stav.

Pozorujeme svůj dech (své břicho) s pocitem vděčnosti, že je to on, kdo mě věrně provází po celý můj život od prvního dne do posledního okamžiku. Dech nás vede do relaxace krok za krokem, nebo lépe dech za dechem. Dýchání v žádném případě neformujeme, necvičíme, ponecháme mu jeho přirozenou podobu. Dobré je zvláště věnovat pozornost výdechu. Výdechy jsou schůdky, po nichž sestupujeme po cestě do hloubky relaxace. Někomu prospívá dlaň položená na břicho těsně pod pupkem. Tak splyneme se svým dechem.

Postupně necháme uvolnit celé tělo od konečků prstů přes jednotlivé části těla, až uvolníme úplně vše…
Nejlepší relaxací a také lékem nad léky je zasloužený spánek. Spánek nejen zkrášluje, jak se všeobecně tvrdí, ale podle poznatků amerických vědců je rovněž účinným prostředkem v boji s rakovinou.
Spánek zřejmě obnovuje paměť, a to nejen díky tomu, že tělu poskytuje celkový tělesný odpočinek.
Chemická nerovnováha v mozku může mít vliv na vznik spánkových poruch, které dokáží pořádně znepříjemnit život.

Hodinové zdřímnutí během dne je stejně užitečné jako celonoční spánek v posteli.
Američtí badatelé zjistili, že meditování má příznivé biologické účinky na tělo. V jedné menší studii tvrdí, že prospívá částem mozku a imunitnímu systému.
Pro nás je důležité, že přijetí zdravého způsobu života může podstatně oddálit příznaky spojené se stárnutím, podle některých autorů až o 30 let.

Zdroj: www.promourodinu.cz

archivní článek

Reklama