.

Minulý týden se čtenářky našich stránek mohly seznámit se zaváděním epidurální analgezie u porodu do běžné porodnické praxe v Česk

Rodina

Minulý týden se čtenářky našich stránek mohly seznámit se zaváděním epidurální analgezie u porodu do běžné porodnické praxe v Česk

Minulý týden se čtenářky našich stránek mohly seznámit se zaváděním epidurální analgezie u porodu do běžné porodnické praxe v České republice. Cesta k rutinnímu používání epidurální analgezie nebyla jednoduchá a postihlo ji množství „porodních bolestí“. V dnešní době epidurální analgezie představuje na většině porodních sálech zcela běžnou metodu, která je pro naprostou většinu českých žen volně dostupná. Velký kolektiv českých odborníků, porodníků, anesteziologů a právník pro zdravotnickou problematiku, připravil před časem i tzv. informovaný souhlas. Informovaný souhlas vysvětluje laické veřejnosti problematiku toho či onoho zdravotnického postupu. Ženy se mohou s epidurální analgezií u porodu seznámit v poradně pro těhotné a svůj eventuální souhlas s metodou nakonec stvrdí svým podpisem, třeba až na porodním sále, nebo dokonce i během porodu.

Informovaný souhlas s epidurální analgezií

Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Na naší klinice jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou. Následující text přináší o této metodě základní informace.

1. Seznámení s metodou
2. Anesteziologický dotazník
3. Prohlášení o poučení


1. Seznámení s metodou

Klíčová slova:

analgezie = zmírnění bolesti, bezbolestnost

anestezie = znecitlivění, necitlivost

císařský řez = ukončení porodu operací, vybavení plodu řezem v břišní stěně

dura mater = tvrdá plena, jeden z míšních obalů

epidurální, peridurální = prostor kolem míšních obalů

místní (lokální) anestetikum = znecitlivující látka

Co je to epidurální analgezie?

Epidurální analgezie je tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky tenkou jehlou přes kůži do epidurálního prostoru páteře. Tím se jen zmírní vnímání porodních bolestí, ale celkový stav rodičky a plodu se neovlivní.

Vhodný okamžik podání je dříve, než začnou nejsilnější porodní bolesti. Určuje jej porodník podle dosavadního průběhu porodu, výkon provádí anesteziolog. Při podání epidurální analgezie je nutná dobrá spolupráce rodičky s anesteziologem.

Jak se epidurální analgezie podává?

Po běžné předporodní přípravě si lehnete na porodní lůžko. Porodní asistentka Vám změří krevní tlak a zavede do žíly kanylu (jehlu z umělé hmoty) pro infuzi („kapačku“) vhodného roztoku. Je to pro Vaši bezpečnost. Zavedenou jehlou je možno totiž kdykoli a ihned podat jakýkoli lék. Pak se uložíte na levý bok a zdravotní sestra Vám pomůže správným způsobem vyhrbit záda – udělat „kočičí hřbet“, tj. pokrčit nohy v kolenou, přitáhnout je k břichu a bradu sklonit co nejvíce k hrudníku. Nejlepší místo pro zavedení jehly je bederní oblast páteře; kromě jiných důvodů proto, že je zde kůže málo citlivá. Anesteziolog nejprve ošetří kůži desinfekčním prostředkem a okolí zakryje sterilními rouškami. Aby ani píchnutí do epidurálního prostoru nebolelo, znecitliví kůži a podkoží podáním anestetika velmi tenkou jehlou. Potom zavede do epidurálního prostoru speciální jehlu. Jehlou provlékne tenkou hadičku z umělé hmoty, kterou nyní bude podávat potřebné léky. Vše provádí přísně sterilně jako na operačním sále. Místo vpichu zalepí a hadičku připevní ke kůži. Tento výkon trvá zpravidla několik minut. Od této chvíle můžete zaujímat jakoukoliv, tedy i alternativní, polohu.

Jakým způsobem a jak dlouho epidurální analgezie působí?

Už za chvíli (asi po deseti minutách) ucítíte, že Vás děložní stahy bolí méně, takže budete cítit jen mírný tupý tlak. Úplné znecitlivění (anestezie) není vhodné, protože by zpomalilo průběh porodu. Porod tedy nebude zcela bezbolestný, ale mnohem méně bolestivý, a pro Vás (a tím i pro Vaše dítě) mnohem snesitelnější.

Jedna dávka znecitlivujícího léku účinkuje asi 60 až 90 minut. Jakmile začne účinek odeznívat, požádáte o další dávku. Potom můžete zvolit jakoukoli polohu, která pro Vás bude pohodlná, i některou alternativní. S doprovodem můžete chodit nebo také využít relaxační sprchu. Koupel ve vaně z hygienických důvodů vhodná není.

Přednost tohoto způsobu tlumení bolesti spočívá v tom, že nevyřadí nutkavý pocit ke tlačení při vypuzování plodu, takže s námi budete moci po celou dobu, zejména v důležité závěrečné fázi porodu, aktivně spolupracovat. Může se stát, že ke konci porodu se přece jen porodní bolesti částečně obnoví. Toto není na škodu, neboť se usnadní Vaše aktivní spolupráce ve II. době porodní. Budete se moci sama podílet na „vytlačení“ Vašeho dítěte, a tím i na normálním zakončení porodního procesu. Před odchodem na lůžko Vám asistentka hadičku ze zad hladce odstraní.

Přednosti epidurální analgezie:

· dobře tlumí porodní bolesti a dítěti neškodí;

· pokud nastanou komplikace, které vyžadují úplné znecitlivění (kupříkladu císařský řez), je možno tlumení bolesti velmi snadno změnit na úplné, ale pouze místní znecitlivění, aniž by to pro rodičku znamenalo další zatížení, např. celkovou anestezií;

· pokud je těhotenství komplikováno některým chorobným stavem matky nebo dítěte, pak má epidurální analgezie na stav rodičky, na průběh porodu a na zdraví dítěte vliv vysloveně příznivý. Tak je tomu zejména u následujících chorob matky: choroby vnitřních orgánů, vysoký krevní tlak, neurologické choroby, zejména epilepsie, cukrovka, oční choroby, závislost na drogách a některé jiné abnormality duševního stavu. Dále u některých chorob plodu: předčasný porod, vícečetné těhotenství, nedostatečná funkce placenty, nedostatečně vyvinutý plod, poloha plodu pánevním koncem.

- mezi další situace, kdy epidurální analgezie příznivě ovlivňuje porod, patří: uměle vyvolaný porod, nesprávná činnost dělohy (tak zvaný „nepostupující porod“) a jiné stavy, u nichž lze čekat nutnost operačního výkonu, stav po operaci děložního hrdla, umělé ukončení těhotenství v pokročilém těhotenství a konečně porod mrtvého plodu.

Možná rizika epidurální analgezie:

· závažné komplikace, jako je krvácení do páteřního kanálu, neurologické komplikace nebo infekce jsou možné, ale naštěstí velmi vzácné.

· některé matky mohou po porodu pociťovat bolest v místě vpichu epidurální jehly („tlak špendlíkové hlavičky“); tato bolest je přechodná a odeznívá bez léčby během několika dnů; epidurální analgezie nezvyšuje výskyt bolestí zad způsobených zátěží pohybového aparátu během těhotenství.

· může se stát, že jehla při pokusu o nalezení správné vrstvy mezi míšními plenami nechtěně pronikne tvrdou plenou. Tato komplikace není nebezpečná a nemůže matku poškodit. Může však být druhý den následována bolestmi hlavy. Pokud by Vás po epidurální analgezii rozbolela hlava, oznamte to příslušnému lékaři. Léčba je snadná a úspěšná.

Kdy je epidurální analgezie u porodu nevhodná
Epidurální analgezii nelze provést u osob trpících alergií na léky, které se k analgezii užívají. Výkon dále znemožňuje zánět kůže v blízkosti očekávaného místa vpichu (zejména nežit, lupénka nebo ekzém) a porucha krevní srážlivosti vrozená nebo získaná. Upozorněte proto lékaře nebo asistentku, pokud trpíte častým podkožním krvácením (modřiny).

Závěrem:
Budete-li si přát další informace, kdokoliv z lékařů nebo porodních asistentek našich porodních sálů Vám poradí.


2. Anesteziologický dotazník

Příjmení ………..…………………….. Jméno ..........……… ……............... Titul ………….

rodné číslo …. …. …. / …….. číslo pojišťovny ……....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Neléčím se pro žádné akutní ani chronické onemocnění.

Léčím se pro tato onemocnění: ……………………………………………………………..

2. Dlouhodobě užívám léky: ANO NE

pokud ANO, které: ……………………………………………………………….……...….

…………………………………………………………………………………….…………

3. Jsem alergická ANO NE

pokud ANO, na jaké látky nebo léky: ...………………………………………..….………..

……………………………………………………………………………………….………

Moje alergie se projevuje takto: ...……………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………….……

4. Jsem závislá na návykových látkách a/nebo na alkoholu ANO NE

na kterých: …………………………………………………………………………………..

5. Pravidelně kouřím.                                   ANO NE
Spotřebuji denně asi ……… cigaret.

6. Mívám bolesti hlavy.                                 ANO NE

7. Mívám bolesti v zádech.                            ANO NE

8. Dělají se mi snadno modřiny.                     ANO NE
Krvácím z drobných ran neobvykle dlouho       ANO NE

9. Byla jsem operována v „narkóze“                 ANO NE

10. Byla jsem operována v epidurální anestezii ANO NE

11. Rozuměla jsem všem otázkám v tomto dotazníku a prohlašuji, že jsem na ně odpověděla podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

V Praze dne ................…………………… Podpis …………………………………………….


3. Prohlášení o poučení a o souhlasu s tlumením porodních bolestí epidurální analgezií

Byla jsem poučena o tom, že mohu požádat o tlumení porodních bolestí metodou epidurální analgezie. Zároveň jsem byla poučena o provádění této metody a upozorněna na přednosti i na možná rizika tohoto lékařského výkonu pro mne a pro rodící se dítě v rozsahu, zapsaném na příloze 1 tohoto listu.

Odvolávám se na dotazník, který jsem řádně a úplně vyplnila, abych příslušné lékaře informovala o svém zdravotním stavu. Dotazník je přílohou 2 tohoto prohlášení.

Poučení jsem porozuměla. Zároveň se zavazuji dodržovat pokyny lékařů, které mi byly v souvislosti s epidurální analgezií při porodu sděleny.

Na základě uvedených skutečností v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotní péči písemně uděluji svůj svobodný, kvalifikovaný a informovaný

s o u h l a s

s tím, aby při nastávajícím porodu mého dítěte byla pro tlumení mých porodních bolestí použita metoda epidurální analgezie.

V Praze, dne ............……...……... ...................………………………..…….
rodička

svědek (porodní asistentka/lékař): ..……………………………………………………...…

Tým autorů, kteří se podíleli na tvorbě informovaného souhlasu:

MUDr. Antonín Pařízek, CSc., doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., JUDr. Zdeněk Zeman, CSc., MUDr. Ivan Herold, CSc., MUDr. Helena Bedřichová, MUDr. Petr Kříž, MUDr. Dimitrij Miloschewsky, MUDr. Lucie Hrazdírová, MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Materiál připravil:
MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie
Při ČGPS JEP

   
22.10.2004 - Těhotenství a porod - autor: Iveta Vrbová

Komentáře:

 1. [56] Jana 01 [*]

  Landriel: Nebylo to spíše něco na urychlení otevírání?

  superkarma: 0 25.10.2004, 15:14:49
 2. avatar
  [55] Lotka [*]

  A nejsem anonym

  superkarma: 0 24.10.2004, 20:41:38
 3. avatar
  [50] Landriel [*]

  dr. Pařízek: já taky ne, ovšem v tom případě nevím, co mi to teda při porodu dali.

  superkarma: 0 24.10.2004, 16:09:51
 4. avatar
  [48] Landriel [*]

  Wiera: můžeš požádat i během porodu, navíc epidurál není jediný způsob tlumení bolestí - já dostala nějakou cervikální tabletu, nebylo to teda kdoví co, ale rozhodně mi to ulevilo.

  superkarma: 0 24.10.2004, 11:32:37
 5. avatar
  [41] femme [*]

  Exupery: nechci tě strašit, ale jen abys pak o epidurál na sále neprosila, vím o čem mluvím, mám tři, poslednímu bylo letos 20 let, takže se mi o nějakém epidurálu mohlo jen zdát, první a poslední porod byly fakt k nesnesení a epidurál bych brala všema deseti

  superkarma: 0 23.10.2004, 00:23:08
 6. avatar
  [40] Exupery [*]

  sarobrouk: No jasně, že chci bejt za hrdinku Aby pak neříkal, že to porod nic není, co s tím ženský nadělají Já snáším bolest docela dobře, jen tak mě nějaká nerozhází, ale kdyby to mělo znamenat, že utrpím bez epidurálu nějakou újmu, tak si ho klidně nechám dát. Ale možná i tak, třeba změním názor, to se všechno uvidí. Pak vám řeknu. Doufám tak do roka

  superkarma: 0 22.10.2004, 17:11:55
 7. avatar
  [34] Lesana [*]

  sarobrouk: no, já když prvně viděla porodní pokoj, tak jsem si myslela, že sestřička vzala ukázku oddělení od konce a právě jsem na nadstandardním pokoji šestinedělí. Jen ta vana uprostřed místnosti mi nešla na rozum

  superkarma: 0 22.10.2004, 14:05:06
 8. avatar
  [33] Lesana [*]

  Teda jestli taky můžu k tomu nejdůležitějšímu ve článku - fotce Anonym22 - nevšimla jsem si, že by někdo napadal polohu jak před sto lety, ale fotku jako takovou. Na mne osobně nahatá ženská ležící na bílém lůžku, které je od statních zdá se odděleno pouze zelenou zástěnou, v zelém sále osvětlená operačním světlem a vyšetřovaná či rozená zelenou postavičkou taky působí jak z hodně dávné minulosti. Brrr. Na druhou stranu na Porodnici jsem na "podivné" a s článek nijak související fotky zvyklá, takže mi to už většinou ani nepřijde

  superkarma: 0 22.10.2004, 14:02:46
 9. avatar
  [31] sarobrouk [*]

  A co je na tom obrázku blbýho? Já se ještě teda v porodnici dívat nebyla, tak nevím, jak se rodí. Ale je tam maminka a nějaký porodník nebo porodní sestra a maminka tlačí. Mi to přijde normoš?

  superkarma: 0 22.10.2004, 14:01:36
 10. avatar
  [30] sarobrouk [*]

  Exupery: Ty chceš být za hrdinku? Já to chci zvládnout co nejméně bolestivěji s co nejmenší újmou na vlastním těle.

  superkarma: 0 22.10.2004, 14:00:30
 11. avatar
  [29] Luciš [*]

  m: tak sorry, že sem lezu, matko královno

  superkarma: 0 22.10.2004, 13:48:44
 12. avatar
  [25] Křeček [*]

  Exupery: No to si piš! Mně epidurál nedali, že prý nemají anesteziologa (v PODOLÍ!!!!!!) a tak jsem to zvládla jen díky tomu, že todítě prostě ven musí Ale dala bych za něj skoro cokoliv

  superkarma: 0 22.10.2004, 12:48:38
 13. avatar
  [24] Exupery [*]

  Když mě pořád přijde, že kdybych si nechala dát epidurál, nebyla bych potom ta hrdinka, co to tak pěkně zvládla sama, ale zatím jsem nerodila, třeba ještě názor změním

  superkarma: 0 22.10.2004, 11:33:45
 14. [21] Jana 01 [*]

  Kacaba:
  Máš pravdu, takhle se asi nerodí. Chybí nohy nahoře, většinou upnuté do třmenů.

  superkarma: 0 22.10.2004, 10:47:36
 15. avatar
  [15] Luciš [*]

  m: jak víš, že ta fotka je přímo porod? A jak jinak má porodník matku s dítětem vyšetřovat, aby viděl vše potřebné, že je vše OK, ty chytrá???

  superkarma: 0 22.10.2004, 10:23:45
 16. avatar
  [11] Luciš [*]

  Souhlas, souhlas. Já spíš ze všech možných informací nabyla dojmu, jak někoho donutit, aby ji provedl

  superkarma: 0 22.10.2004, 09:46:33
 17. avatar
  [10] Chameleonka [*]

  m: To je sice možný, ale i tak nevidím důvod, proč kvůli fotce napadat doktory, že jsou neschopní blbci Mimo to jsem neslyšela, že by se klasická porodní poloha zakázala nebo snad nedoporučovala jako zcela nevhodná

  superkarma: 0 22.10.2004, 09:46:08
 18. avatar
  [4] Chameleonka [*]

  kacaba: Nejsi chytrá jako rádio? Co je na tý fotce špatnýho? Můžeš sama rodit klidně s nohou za krkem, ale nejspíš si žádná z vás neuvědomuje, že ještě před pár lety jiná možnost než tahle nebyla. A co - měly jsme skákat z vokna?

  superkarma: 0 22.10.2004, 08:59:05

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme