.

Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Jedná se o účelnou reakci, která připravuje t

Rodina

Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Jedná se o účelnou reakci, která připravuje t

Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí člověka, která nevzniká z důvodů nemoci. Jedná se o účelnou reakci, která připravuje těhotnou ženu na očekávaný porod. Avšak jiný význam bolesti u porodu se dosud nepodařilo prokázat. Udává se, že porodní bolesti patří k nejbolestivějším zážitkům, které člověka mohou potkat. Je to tedy bolest zbytečná?
Prožitky porodních bolestí jsou velmi individuální. Roli sehrává celá řada aspektů. Závisí na fyzické dispozici a psychické pohodě rodící ženy, význam hrají sociální a kulturní vlivy. Dokonce i jedna žena může každý svůj porod prožívat zcela odlišně.
Účinný postup proti bolestem při porodu dnes očekává většina rodiček, žádají tišení porodních bolestí neboli porodnickou analgezii. V současné době je známo hodně metod a zlepšené techniky porodnické analgezie nabízejí široké možnosti. Metody porodnické analgezie se od sebe navzájem odlišují podle své účinnosti, délky analgetického působení a technické náročnosti.

Je-li metoda porodnické analgezie, kterou si maminka vybrala, správně a ve správný okamžik podána, pak může tišení porodních bolestí, vedle jinak příjemných vlastností, přispět ke snížení porodnických komplikací, jak u ní samotné, tak i u jejího dítěte.

Pro použití metod porodnické analgezie dnes platí tyto základní podmínky: žádná metoda nesmí neovlivnit zdraví matky, neměla by ovlivnit činnost dělohy a nesmí ovlivnit zdraví dítěte a přitom všem by měla být dostatečně analgeticky účinná.

Rozdělení analgetických metod

Nefarmakologické metody

1. Psychologické metody (předporodní příprava, hypnóza, audioanalgezie)
2. Akupunktura, akupresura
3. Elektroanalgezie (TENS – transkutánní elektrická nervová stimulace)
4. Hydroanalgezie (porod ve vodě, porod do vody)
5. Relaxační masáže
6. Alternativní polohy

Farmakologické metody

1. Celková analgezie
1.1. Inhalační analgezie
1.2. Intravenózní analgezie
1.3. Fytoterapie, aromaterapie

2. Místní analgezie
2.1. Infiltrační analgezie
2.2. Pudendální analgezie
2.3. Paracervikální analgezie
2.4. Epidurální analgezie
2.5. Subarachnoidální analgezie
2.6. Kombinovaná subarachnoidální a epidurální analgezie

Ke každé těhotné a rodičce je nutné přistupovat individuálně. Žena by měla mít z literatury nebo z předporodní přípravy rámcovou představu, jestli bude chtít tišit porodní bolesti, pokud ano, tak se kterou metodou. Porodní sál by měl dnes nabízet takovou škálu metod porodnické analgezie, aby bylo možné uspokojit přání většiny žen.

Ale každá žena, která se původně rozhodla, že bude rodit bez jakéhokoliv způsobu na tišení bolestí, by měla mít jistotu, že pokud bude porod nad její síly, tak si ještě dodatečně může požádat o pomoc.

Občas se setkáváme s případy, že je těhotné ženě připraven porodní plán, v němž je téměř nadiktován postup, že musí porodit bez tišení porodních bolestí. To je zcela chybný postup, neodborně provedený porodní plán. Nikdo nemůže dopředu tušit, jak se bude porod vyvíjet. Ale každá budoucí maminka musí mít jistotu, že když již nebude situaci fyzicky nebo psychicky zvládat, že má alternativní řešení. Ženy, které se po nesprávně provedené předporodní přípravě úzce zaměřily pouze na nefarmakologickou pomoc, které neoplývají velkou účinností, pak bojují s pocitem osobní prohry, když je jim třeba u prodlužujícího se porodu nabízena účinnější analgetická metoda.

Účinnost jednotlivých analgetických metod (v %)
Nefarmakologické metody

Předporodní příprava

Podstatou předporodní přípravy je vytvořit u ženy reflexy, které jsou vázány na porodní proces, jenž ale nevedou k bolestivým prožitkům, nýbrž k aktivnímu soustředění na jiné podněty, zejména dýchání a svalovou relaxaci.

Pod názvem “přirozený” porod nebo “natural childbirth” či “prepared childbirth” se skrývá způsob vedení porodu, kdy se nepodávají bolest utišující prostředky. Smyslem je snaha minimalizovat farmakologické ovlivnění dítěte.

Hypnóza

Metoda je založena na kombinaci silné sugesce a distrakce, izolace od nepříjemného zážitku a koncentrace na jiný, vnesený, podstatně příjemnější zážitek. Hypnóza je časově náročná metoda a vedle senzitivní ženy vyžaduje v této metodě zvláště zkušeného odborníka - hypnotizéra. Hypnóza je z hlediska individuální sugestibility účinná asi jen u 25 % rodiček.

Audioanalgezie

Audioanalgezie zmírňuje nebo potlačuje pocit bolesti změnou aktivity v mozkové kůře. Podstatou je dráždění sluchového centra během kontrakcí přístrojem vytvořeným šumem (použití sluchátek), což je směs všech slyšitelných frekvencí o stejné intenzitě. Metoda vyžaduje potřebné přístrojové vybavení. Jinou možností je použití relaxační hudby, kterou si žena většinou obstará ještě před porodem.

Akupunktura, akupresura

Akupunktury se využívá v Číně a v zemích jihovýchodní Asie více než 5 000 let. Princip spočívá v ovlivňování energie Chi, která protéká 12 kanály nebo drahami spojenými s vnitřními orgány. Účinek akupunktury bývá vysvětlována jak uvolňováním vlastních endorfinů a enkefalinů v organizmu, tak i přímým ovlivněním přenosu bolesti. Někteří odborníci zdůrazňují neúčinnost akupunktury na mírnění porodních bolestí u žen bílé rasy. Její analgetická účinnost u bílé rasy je okolo 5 %.

Elektroanalgezie, transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS)

TENS využívá proměnlivých elektrických stimulů na kůži na obou stranách páteře v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře. Síla proudu se pohybuje od 0-40 mA a frekvence od 40-15 Hz. Uvádí se, že TENS je vhodná zejména při křížových bolestech během porodu. Nástup tohoto druhu analgezie není okamžitý a rozvine se do 40 minut po jeho zavedení. Bolest na hrázi není elektroanalgezií ovlivněna. TENS je neškodná metoda pro matku a plod, ale není příliš účinná, přesto může pomoci navodit nižší spotřebu petidinu (Dolsin) nebo jiných  celkových analgetik. Pokud je analgeticky méně účinná, než se očekávalo, doporučuje se podat epidurální analgezii. Analgetická účinnost je okolo 20 %

Hydroanalgezie

Použití vody u porodu je podrobně popsáno na straně XXX, zde uvádíme pouze obecné rozdělení metod:


- porod ve vodě neboli relaxační koupel
- porod do vody
- kožní obstřiky vodou

Výhody: - jednoduchá 
              - finanční nenáročnost

Nevýhody: - nízká analgetická efektivita.

Provádí: porodní asistentka

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

   
26.10.2004 - Těhotenství a porod - autor: Iveta Vrbová

Komentáře:

 1. [54] Jana 01 [*]

  Vivian: Jaromíra Kolárová "Můj chlapec a já" popisuje porod asi na třech stránkách hned v počátku knihy. Např.: Na mém vysokém životě se objevují sněžné přesypy, zvedají se kopečky, snad uvnitř ryje svou chodbu .....hrozný krtek, uvnitř se pohybují obrovské čelisti, vím že se chystá něco hrozivého, trnu strachy, že někdo něco zanedbal, hluboko ve mně se rozbil křehký předmět, střepy rozrývají útroby, cítím jejich zraňující putování.... atd.... Vypravěčka prý rodila svého dávno vysněného chlapce Ivánka s modrýma očima, ale v tu chvíli to tak vůbec nevypadalo. Pochopila jsem to až po svém porodu. Roky jsem toužila po miminku a dodnes ho miluju, ale ve chvíli nebo spíš v posledních hodinách porodu jsem jakoby ani nevěděla, proč tam vlastně jsem, myslela jsem jen na to, aby to už zkončilo, vůbec jsem si nedovedla představit, že za pár hodin tady bude dítě, připadalo mi to někde v nekonečnu.

  superkarma: 0 11.11.2004, 10:40:43
 2. avatar
  [53] ad.astra [*]

  nevím, co naše matky tím sledují, ale já si od své vyposlechla...no počkej, až budeš rodit !!, a to nejen, co se týkalo porodu, dokonce mě strašila i výchovou dětí...to si užiješ, však neboj, oni ti všechno vrátí... ale jinak, dřív se rodilo bez tišících prostředků, vydržet se to dalo, jak říkám, šlo to dovnitř, musí to i ven ale při dalším mimču bych si nechala s klidem dát EA, když už ta vymoženost tady je, proč trpět zbytečně. Proč dělat věci složitě, když to jde jednodušeji

  superkarma: 0 30.10.2004, 15:32:43
 3. avatar
  [47] *Kotě* [*]

  Lubar: Jsi můj člověk, mě už taky přestává bavit číst si o tom, jak je porod nejpříšernějším zážitkem v životě a ještě víc strašení kamarádek, jak zrovna ony všechny měly ten nejděsnější porod pod sluncem. Můj přístup je ten, že když porod přežije 99,99999999999 procenta žen, přežiju ho i já. Velikou bolest už jsem v životě zažila několikrát, takže jsem na bolest připravena, ale odmítám se jí zabývat, dokud opravdu nenastane. Proč se nervovat předem?

  superkarma: 0 26.10.2004, 23:56:46
 4. avatar
  [45] Vivian [*]

  Jana 01: jak je to myšleno s těma střepama? jo, trigeminus je prý krutá bolest, a pak taky pankreas a pak terminální stádia maligních onemocnění. Lidi s takovýma bolestma už se opravdu přestávají ovládat, lezou po zemi, křičí... lezli by po zdi, kdyby mohli. A je tu velké riziko sebevraždy .

  superkarma: 0 26.10.2004, 19:49:00
 5. [44] Jana 01 [*]

  V rámci předporodní přípravy se mě ptala porodní asistenka, jestli si umím představit, jak bolí porod. tak jsem jí řekla, že dle literatury (myslím knížka Můj syn a já to přirovnávala autorka ke střepům - teď už si to přesně nepamatuji). Na to mi řekla, že je to přehnané, ale že je to asi jako když se co nejsilněji štípnu na stehně. Pak jsem to porovnávala na sále a řekla bych, že to tak odpovídalo.

  superkarma: 0 26.10.2004, 19:44:30
 6. [43] Jana 01 [*]

  Nás taky učili, že nejsilnější bolesti jsou při zranění nervu trigeminu, pak nějaké zubní bolesti (nekonkretizuji) a porodní bolesti se umísťují až asi na čtvrtém místě. Nejsilnější bolesti jsou nesnesitelné a to jsou ty, kdy se pod jejich vlivem člověk vůbec nekontroluje, např. se válí po podleze atd... Tady se pojenává o bolesti tak, že mi to připomíná paliativní medecínu u nevyléčitelně nemocných.
  Co se mi v porodnici před porodem nejvíce nelíbilo bylo to, že do mne napíchali kdeco a vůbec se neobtěžovali říci mi, k čemu to je a zda-li to vůbec chci. Odpověděli až na zeptání. A ještě mě tím šokovali, prostě si upravovali můj porod tak, jak se jim to právě hodilo. jednou něco na otevírání , po šesti hodinách zase na zmírnění kontrakcí a posílali mě spát...

  superkarma: 0 26.10.2004, 19:39:13
 7. avatar
  [42] Lubar [*]

  Abych pravdu řekla - článek jsem nečetla, projela jsem jen diskusi a rozhodně mě neláká číst něco, kde se o porodních bolestech píše jako o nejhorších bolestech v životě ... Porod mě čeká v nejbližších dnech a fakt takovéto informace nepotřebuju - předpokládám, že porod bude bolet, ale chci k němu přistupovat tak, že je to přežitelný zážitek. Mmch - porodní asistentka na přípravném kurzu nám důrazně doporučuje, abychom nemluvili a nepřemýšleli o porodních bolestech, ale o stazích a kontrakcích ... sice to taky bude bolet, ale v hlavě míň

  superkarma: 0 26.10.2004, 19:19:42
 8. avatar
  [40] Vivian [*]

  Ladia: navíc každý tu bolest prožívá jinak a když ti jedna ženská řekne, že to bylo prostě k nesnesení, tak druhá klidně prohlásí, že to skoro nic nebylo a že trhání zubů je horší... Navíc, jak jsem tu nedávno odkazovala na text profesora Macků (porodníka), tak tam se píše, že porodní bolesti prožívá v menší či větší intenzitě asi 60% žen... a myslím, že tady i někdo psal, že cítil jen tlaky, ale nic vyloženě bolestivého že to nebylo. Takže já osobně se dopředu nestresuju. Až to přijde, tak uvidím .

  superkarma: 0 26.10.2004, 17:11:28
 9. avatar
  [39] Ladia [*]

  Já jednou shlédla dokument, kdy porodní bolesti přirovnávali k "řezání částí těla bez umrtvení" To mi připadne jako neoprávněné strašení... Jistě, porod bolí, ale ta bolest má svůj účel a na konci vás čeká vytoužené

  superkarma: 0 26.10.2004, 16:01:17
 10. avatar
  [38] Lesana [*]

  Vivian:

  superkarma: 0 26.10.2004, 15:09:28
 11. avatar
  [37] Vivian [*]

  Ve věku 82 let dnes zemřel známý a oblíbený dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk MATĚJČEK.

  superkarma: 0 26.10.2004, 15:07:54
 12. avatar
  [36] Lesana [*]

  Sandy: nemůžu za to, ale mne opravdu o příšerné bolesti nejvíc přesvědčovali právě anesteziologové. Jak v rámci předporodní přípravy, tak i na netu - to, o nejbolestivějším zážitku jsem prvně četla tuším na stránkách slovenských anesteziologů, podobná slova si vybavuju i ze stránek českých anesteziologů, teď pan dr. anesteziolog porodník Pařízek... Fakt si nedokážu vzpomenout ani na jednu porodní asistenktu, která by mi něco takového tvrdila Jó, možná je... jenom jsem na ni zatím nenarazila Jestli někdo u porodu užívá nebo neužívá léky - no, to je jeho věc, ne? Já sama šla k prvnímu porodu s tím, že když budou bolesti velké, nechám si píchnout epidurál. K druhému už ne, protože jsem rodila v nemocici, kde ho u porodu nedávaj. Já osobně nikoho, kdo použil něco proti bolesti nepovažuju za sraba, na druhou stranu nevidím důvod, proč by měl někdo někoho, kdo nic nepoužil, považovat za masochistu. Jinak já opravdu nemůžu za to, žes rodila jinak, než sis naplánovala. Já osobně si myslím, že holt jsou věci, které si člověk dost dobře naplánovat nemůže - ale pokud udělá maximum pro to, aby vyšly, tak může být spokojený, i když nevyjdou...

  superkarma: 0 26.10.2004, 15:01:36
 13. avatar
  [35] Kelly [*]

  Nemůžete přece srovnávat zlomeniny, spáleniny, migrény porod ... Každé je přece o něčem jiném a každé má "TO" svoje. V žádném případě nejsem žádná hysterka a práh bolesti mám dost vysoký, ale já osobně neměla ty vymoženosti, aby mi někdo něco píchl na úlevu, takže můžu říct, že oba mé porody bolely jak kráva a měla jsem pocit, že mi to ustřelí celý zadek! Neberu názory na bolest těch, které epidurál měly, protože neví, vo co go ... A migrénu znám také velmi dobře, bohužel. Ta se ale někdy vrací, nezvána, nečekaná a nechá Vám to vyžrat až do konce. Porod je párkrát za život a dá se na něj připravit, a dnes Vám i pomůžou, nenechají Vás trápit ...

  superkarma: 0 26.10.2004, 14:50:53
 14. avatar
  [34] Vivian [*]

  Daniela: pokud je prvorodička, tak je velká pravděpodobnost, že to z té Olomouce do Vrchlabí stihnou (protože první doba porodní trvá několik hodin), ale pokud rodí podruhé a povíceré, už by dojet nemuseli... v takových případech je lepší se v místě kolem termínu porodu ubytovat (v nějakém penzionu nebo u známých), aby pak stihli dojet včas

  superkarma: 0 26.10.2004, 14:43:34
 15. avatar
  [29] Vivian [*]

  Viola: no můžeš, proč ne? Když se ti bude chtít dojíždět na ty předporodní prohlídky a pak se sem nějak dostaneš v termínu porodu...

  superkarma: 0 26.10.2004, 13:55:59
 16. avatar
  [27] Vivian [*]

  Viola: na migrénu samozřejmě jsou léky, ale nejdřív tě nejspíš bude muset vyšetřit neurolog. Obvoďák ti napíše doporučení. Jo a rodit můžeš kde chceš, co myslíš tím "u nás"? Neexistuje žádná spádová příslušnost k porodnici, můžeš si vybrat jakou chceš a až budeš těhotná, začneš tam prostě v posledních týdnech chodit (odešle tě tam tvůj gynekolog).

  superkarma: 0 26.10.2004, 13:33:57
 17. avatar
  [25] Vivian [*]

  Gabi: možná jo, ale mě je to tak nějak jedno epidurál je holt populárnější.

  superkarma: 0 26.10.2004, 13:24:48
 18. avatar
  [22] Gabi [*]

  Vivian: a co takhle předporodní příprava, masáže, polohy - není tohle nejčastější?

  superkarma: 0 26.10.2004, 13:09:41
 19. avatar
  [19] Lesana [*]

  Sandy: však já se taky nejsem zastánce polykání léků po hrstech, ne nadarmo se říká, že každá bolest má svůj smysl (jen ho objevit ). Když už jsme u těch migrén - jedna známá měla mnoho a mnoho let několikrát ročně úporné migrény, končila na neurologii na kapačkách s lékama... a pak se jednou čirou náhodou zjistilo, že má problémy se srdcem, začala užívat léky na rozšíření cév... a migrény jako když utne. Mne zas pomáhá rehabilitace... Takže s tebou souhlasím - brát na migrénu léky je "proti přírodě", pokud se neodstraní příčina, tak sice akutně od bolesti pomůžou, ale jinak jsou na Jinak JÁ taky netvrdím, že si bolest hlavy někdo jenom namlouvá. Ani netrvdím, že si bolest při porodu někdo namlouvá, pokud míříš sem. Ba dokonce jsem ani nikdy netvrdila, že užívat při porodu léky je "proti přírodě". Tak co netvrdíš "narozdíl ode mne"? To by mne fakt zajímalo Co ale nechápu, je postup --> nejdřív rodičku maximálně zastrašit "nejbolestivějším zážitkem" (já se fakt v těhotneství radši obklopovala holkama, které porod sice bolel, ale ne až tak dramaticky - a že jich existuje) --> pak po ní chtít, aby na porod čekala v psychické pohodě. Protože čím větší strach z bolesti, tím hůř bývá bolest snášená - nejen u porodu, samozřejmě.

  superkarma: 0 26.10.2004, 12:26:46
 20. avatar
  [18] Vivian [*]

  Gabi: asi proto, že je nejpoužívanější.

  superkarma: 0 26.10.2004, 12:25:53
 21. avatar
  [17] Gabi [*]

  Proč pořád omíláte epidurál? Vždyť v článečku je mnohem víc metod?

  superkarma: 0 26.10.2004, 12:23:04
 22. avatar
  [12] Lesana [*]

  Daniela: souhlasím. A ještě něco - o příšerný porodní bolestivosti mě většinou přesvědčují... nu ano, anesteziologové Jinak já osobně jsem přesvědčená, že co se bolesti týká, tak nic se nevyrovná dobře rozjeté migréně. I když taková naražená ruka ve chvíli, kdy široko daleko nebyl ani pitomý Paralen, taky umí svoje. Ta bolest sice nebyla ani zdaleka tak intenzivní jako při vytlačování mimča, ale na druhou stranu trvala pořád a pořád a pořád... a neuběhlo ještě ani čtyřiadvacet hodin a už bych s chutí třískala hlavou do zdi.

  superkarma: 0 26.10.2004, 11:11:19
 23. avatar
  [8] Vivian [*]

  Manx:

  superkarma: 0 26.10.2004, 10:17:26

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme