Jan Hrubec (40) je herec, loutkoherec a zpěvák a již 11 let působí i jako Zdravotní klaun doktor Traktor. Co vedlo mladého pohledného muže k rozhodnutí stát se Zdravotním klaunem, a co ho na této psychicky náročné práci baví?

Jan hrubec

Je absolventem pražské DAMU a než si založil své Dřevěné divadlo, prošel Studiem Ypsilon, i pražským divadlem Minor, kladenským Lampionem i libereckým Naivním divadlem. Hrál hlavní roli atentátníka Gavrila Principa v dokumentu BBC, další hlavní roli si zahrál v českém filmu Nelásky a okusil i práci pro americké produkce.

Jan hrubec

Jak jste se stal Zdravotním klaunem?
Byla to moje třetí divadelní sezóna po absolvování DAMU. Hrál jsem v renomovaném pražském divadle a ve dvou jiných hostoval. Kolegyně z jednoho z těch divadel u klaunů už tou dobou byla. Tehdy bylo klaunů v celé republice pouze 7 a zakladatel Gary Edwards. Řekla mi, o co se jedná, a že bych se na to podle jejího mínění hodil. Přišel jsem na casting a zjistil, že vše, co jsem se o divadle a filmu do té doby naučil, mohu zapomenout, a začít od začátku. Tak moc se klauniáda liší od běžné práce herce. Zkrátím to, dostal jsem se mezi klauny o dva roky později, a až po třetím konkurzu...

Co vše musí zájemce absolvovat, než se stane Zdravotním klaunem?
Zdravotním klaunem jsem 11 let, takže si ty začátky přesně nepamatuji. Vzpomínám si, že jsme nejdříve prošli náročným a dlouhým castingem, který byl sám o sobě výživnou školou klaunství. Potom jsme absolvovali několik klauniád, jako pozorovatelé. Poté jsme mohli jít už s klaunskou dvojicí (což je běžný klaunský tým, který chodí za dětmi do nemocnic) jako tzv. „třetí klaun“. Teprve po této zkušenosti jsme mohli tvořit se zkušenějším kolegou klaunskou dvojici, která plní všechny klaunské povinnosti. Vnáší pohodu a legraci mezi pacienty a zaměstnance nemocnice. Nicméně u klaunů proces tréninku a vzdělávání nikdy nekončí. Je součástí, i bonusem, této zajímavé, ale nesmírně náročné práce.

Zdravotní klaun

Dá se tato práce skloubit s „klasickou“ prací? Nebo je třeba se naplno věnovat pouze klaunování?
Obávám se, že nikdo z kolegů klaunů nemá „klasickou“ práci. Nejvíc je mezi námi herců, potom muzikantů a učitelů umění, nicméně třeba i evangelický farář. Společný jmenovatel profesních zaměření lidí od Zdravotního klauna je, že vyhledávají práci, která je baví a zajímá. Nikoli snadnou nebo zaměřenou na co nejlepší výdělek. Většina z nás se vedle klaunování věnuje i jiným činnostem, ať už z důvodu duševní hygieny, tak i z důvodu obživy. Máme stanoven maximální počet klauniád v měsíci, takže i když jsme za tuto poměrně odbornou práci honorováni, pouze klaunovat nestačí. 

Nenechte si ujít:

Pamatujete si na své „poprvé“ v roli Zdravotního klauna? Jaké to bylo?
Šel jsem do Motolské nemocnice s velezkušenou klaunkou Mirkou Vydrovou alias sestrou Svíčkovou. Moc jsem se tou prací bavil. Když se bavíme my, baví se i diváci. Pamatuji si ale i to, jak na mne zapůsobilo setkání s opravdu nemocnými dětmi. Na soucit, i na to, jak jsem si uvědomil, že jsou mé problémy malicherné, ve srovnání s tím, co jsem ten den viděl kolem sebe.

Co je při této práci nejtěžší?
Celé to stojí na lidech. Na jejich jedinečnosti a schopnosti být do této práce ponořen celou svou bytostí. A tu je nutné udržet – za každou cenu! To je to, co organizaci Zdravotní klaun drží pohromadě, a proč může tolik pomáhat. Každý jsme v této práci zainteresován v tom nejosobnějším možném přístupu a osobní zodpovědnosti. Druhou věcí je pak snášet všechnu tu nemoc a bolest, kterou tak často vidíme.

Zdravotní klaun

Když se na to vše teď podíváte s odstupem času, změnilo se nějak vaše vnímání vší té bolesti, kterou vidíte? Jste víc otrkaný?
Určitě! Zkušenost a obeznámenost se situacemi, které můžou nastat, je rozhodující. A možná, když se teď setkávám s nemocným dítětem, vnímám hlavně to dítě, které je stejné jako všechny ostatní děti než nemoc. Nemoc mezi mne, klauna a dítě nepatří a nevstoupí. Jeho nemoc mu neustále připomíná vše, co v nemocnici vidí, můj úkol je ho od ní odpoutat.

Nyní, když už víte, jaké to je, šel byste do toho znovu? 
Bez váhání!

Přemýšlel jste někdy nad tím, že byste klaunování nechal?
Ano. Z mnoha důvodů…

Vzpomenete si na příběh, který vás opravdu dojal?
Ano, ale je to těžké. Toto téma je jedna z těch věcí, o které se skoro nedá mluvit, ale tak třeba jeden za všechny:
Jednou jsme v Brně na dětské onkologii šli se sestrou Sádrou do pokoje, kde byl velký smutek a otřes: Rodina se právě dozvěděla velmi nepříznivou diagnózu. Maminka a chlapeček právě jedli. Nevím přesně co, snad nějaký rohlík, a my z něho udělali středobod našich klaunských životů. Ta maminka se tak smála, že se tím rohlíkem málem udusila, a chlapeček, ten se smál na celé kolo s ní.

Po letech k nám na jedno z klaunských školení přišla přednášet paní, a jak jsme zjistili, byla právě tou maminkou, co se tak strašně smála naší klauniádě s rohlíkem. Vyprávěla tam tento příběh, kdy jim doktor oznámil, jak vážně je její syn nemocen. Ona však díky smíchu v tu chvíli, na tom místě, a v situaci ve které byli, pochopila, že svět nekončí a že to zvládnou. A taky že zvládli! Tato paní se stala poradkyní pro rodiče onkologicky nemocných dětí. A my dva Zdravotní klauni jsme byli součástí tohoto úžasného příběhu.

Pomoci Zdravotním klaunům můžete i vy!

Přes platební bránu http://www.zdravotniklaun.cz/chci-pomahat/, či na účet veřejné sbírky 2020202020/0600. Nezapomeňte uvést variabilní symbol: 1516.

Čtěte také:

Reklama