Pod kódem B85 se v seznamu diagnóz skrývá infekční onemocnění s latinským názvem pedikulóza. Jinými slovy zavšivení. Zdánlivě banální, ve skutečnosti však vleklý, skrytý a skutečně „palčivý“ problém, neomezující se na hranice méně vyspělých států či na nízkou úroveň hygieny. Problém s mnoha ekonomickými, zdravotními i sociálními dopady. Denně jej řeší jen v Evropě desetitisíce lidí, od praktických lékařů, pedagogů, sociálních pracovníků, přes hygieniky, epidemiology až po rodiče malých dětí.

 

Ačkoliv pro pedikulózu neexistuje jednotná sledovací databáze, velmi dobrou vypovídací schopnost má statistika prodeje přípravků proti vším. Tyto přípravky totiž nelze použít k jinému účelu, nepoužívají se ani preventivně, takže samotné zaznamenané nákupy vlastně poměrně přesně vypovídají o výskytu vší v populaci. Celosvětově toto číslo narůstá, nejen díky lepším metodám sledování, ale především kvůli získané rezistenci vší vůči používaným insekticidním přípravkům.

 

Na vši byla úspěšně vyzkoušena celá řada insekticidních látek, od DDT, přes pyrethrum, permetrin, d-phenothrin, phirimiphosphometyl, až po malathion. V České republice se moderní typ desinsekčních přípravků pod značkou Orthosan a Diffusil vyrábí již od roku 1978. Obě tyto značky vyvíjí a vyrábí česká firma Lybar, a. s. a obě vždy patřily mezi nejúčinnější a nejspolehlivější přípravky na trhu.

 

Vývojové oddělení Lybaru vždy úzce spolupracovalo na přípravě a testování nových insekticidů s předními českými odborníky a odbornými pracovišti, proto také včas zareagovali na zprávy a studie dokladující rezistenci vší na dosud užívané insekticidy a vyvinuli zcela novou formulaci desinsekčního přípravku s carbarylem. Tato nová účinná látka byla důkladně otestována v zemích EU i v České republice, látka je schválena pro užití v humánní i veterinární medicíně, nemá žádné významnější negativní účinky na lidské zdraví a především dosud nebyly zaznamenány v ČR žádné případy rezistence vší na carbaryl.

 

Nový desinsekční sprej Diffusil H Forte byl uveden do prodeje právě v exponovaných podzimních měsících roku 2006, kdy prudce vzrůstal počet výskytu vší především v dětských kolektivech a na trhu nebyl k dostání žádný preparát s novým typem insekticidní látky. Jeho uvedení na trh uvítali všichni dětští a praktičtí lékaři, hygienici a lékárníci, kteří svým pacientům nemohli nabídnout jiný, srovnatelně účinný přípravek.

„Případy výskytu vši dětské se v posledních letech velmi zvýšily. Nejčastěji se s nimi setkáváme v dětských kolektivech, zejména ve školách a školkách. Veš, ač názvem dětská, postihuje i populaci dospělých. Zbavit se jich je někdy poměrně obtížné. Bohužel vši se staly potupně odolnými a klasické přípravky už v současné době příliš nezabírají. V prevenci je nejdůležitější prohlížet často dětem vlasy a hlavně nepouštět dítě do kolektivu v případě, že má ve vlasech hnidy nebo živé vši. Mrtvé hnidy jsou světlejší a jsou umístěny dále od kořínku vlasu. Z nových přípravků, které se v současné době jeví jako účinné, bych jmenoval například Diffusil H Forte," uvedl MUDr. Karel Navrátil, pediatr.

 

Desinsekční sprej Diffusil H Forte je registrován Státním zdravotním ústavem pro kontrolu léčiv pod číslem SÚKL 104695 jako kožní desinsekční sprej pro hubení vši dětské a muňky ve vlasech a ochlupení lidského těla. K dostání je ve formě desinsekčního spreje v lékárenské síti České republiky. Za Diffusil H Forte 150ml v novém modrobílém balení zaplatíte cca 210 Kč.

 

Diffusil H Forte – jediný spolehlivě působící prostředek proti vším!

Reklama