Podobně jako u každého léčivého přípravku je i spolehlivost a správný efekt perorálních antikoncepčních prostředků závislá na pravidelném užívání. Je všeobecně známo, že nechtěné těhotenství, které může být důsledkem vynechání užití antikoncepčních pilulek, přináší celou řadu problémů – a to jak medicínských, zdravotních a psychických, tak i ekonomických při řešení důsledků tohoto stavu…

Jak to je s antikoncepcí mezi námi ženami

Během loňského roku byl realizován reprezentativní průzkum, jehož cílem bylo zjistit názory a zkušenosti lékařů i žen s užíváním perorální antikoncepce.

Ze získaných údajů jasně vyplývá, že lékaři se ve své praxi běžně setkávají s tím, že ženy zapomínají užívat své antikoncepční pilulky včas - v první vlně výzkumu se v jedné gynekologické ambulanci jednalo během 3 měsíců průměrně o 25 případů. Přitom čtvrtina gynekologů z dotázaného vzorku zaznamenala minimálně 1 případ, kdy opomenutí užití vedlo u jejich pacientky k nechtěnému otěhotnění, které bylo často ukončeno potratem.

Důvodem pro vynechání pilulky či nepravidelnost v užívání je přitom podle lékařů i podle samotných pacientek nejčastěji prosté zapomenutí. V důsledku vynechání pilulky se pak ženy často obracejí o radu na svého gynekologa – jeden lékař tak za tři měsíce věnoval v průměru až 3,5 hodiny svého času pouze řešení těchto problémů, které, jak si lékaři sami uvědomují, poměrně dost ovlivňují život jejich pacientek.

 

Ženy vnímají skutečnost, že musí pamatovat na užití pilulky, jako poměrně obtížnou – podle téměř dvou třetin z nich je alespoň někdy těžké si vzpomenout. Není tedy překvapivé, že bez pomůcky, která by na pravidelné užívání pilulek pomáhala ženám myslet, si více než polovina z nich alespoň 1x zapomněla antikoncepci vzít. Většina těchto žen se pak cítila znepokojeně, naplněna obavami. Opomenutí vedlo často nejen ke konzultaci s lékařem, případně jiným zdravotníkem, ale také k použití těhotenského testu, a co je asi nejvíce podstatné, také k použití postkoitální antikoncepce (celkem u 40 ze sledovaných 940 žen!).

Moderní pomůcka

„Fenomén“ zapomínaní přivedl farmaceutickou společnost Organon k myšlence nabídnout ženám pomůcku, která by zabezpečila pravidelné užívání antikoncepce. V roce 1997 až 2004 na trh uvedla malou růžovou elektronickou kartičku s názvem „Mercilonka“, která byla rozdána více než čtvrt miliónů žen. Tato kartička pomáhala vytvořit si návyk na pravidelné užívání antikoncepční pilulky po dobu prvních tří měsíců. 

Dnes kartičku nahradila pípací kartička „pípátko“ (původně RemindHer), které uživatelkám nabízí i řadu velmi zajímavých funkcí. Z obecného hlediska je „pípátko“ považováno za novou unikátní elektronickou pomůckou pro ženy, které začínají brát antikoncepční tablety poprvé ve svém životě a zároveň připomíná ženám pravidelné užití jejich pilulky.

Podle nejnovějších výzkumů „pípátko“ hodnotili lékaři i uživatelky jako velmi prospěšné. Naprostá většina vnímá, že pomáhá k včasnému užití pilulky. Ženy přitom považují  používání „pípátka“ za velmi snadné. Z hlediska funkčnosti si ženy i lékaři nejvíce cení skutečnost, že „pípátko“ pomáhá vzít pilulku včas, zbavuje strachu ze zapomenutí a ukazuje, zda již byla aktuální pilulka užita.

Souhrnně lze podle získaných výsledků konstatovat, že RemindHer představuje vítaný přínos nejen ke komfortu a spokojenosti uživatelky hormonální antikoncepce (což samo o sobě není rozhodně málo), ale také ke snížení rizik nechtěného otěhotnění, jeho důsledků a v neposlední řadě i k úspoře času lékařů a nákladů na zdravotní péči.

Vzkaz od doktora Radima Uzla pro všechny "zampomětlivky"

„Nestačil jsem se divit, když mi dívky v ordinaci vyprávěly, jak zapomněly polknout antikoncepční tabletu. V celostátním průzkumu přece vychází, že každý člověk myslí na sex nejméně třicetkrát denně, od rána do večera si tedy nejméně padesátkrát vzpomenu. Ano, vzpomenu si padesátkrát na to, jak je nám spolu krásně, ale tabletka při tom vzpomínání přijde zkrátka. Stejně jako každodenní spolknutí antibiotika při angíně. V krku mne bolí stále a tablety na nočním stolku bez povšimnutí osiří.

Zdá se, že moderní doba takovémuto zapomínání nahrává. Stále přibývá všelijakých povinností, život probíhá v ustavičném tempu, je konec ustáleným stereotypům každodenních opakovaných rituálů. Že si máme připevnit logo antikoncepčního prostředku na zubní pastu? Nechtěl bych nikomu sahat do svědomí, ale cožpak už jsme si někdy nezapomněli dokonce i vyčistit zuby? Ty zuby nám sice nevypadnou, ale vynechání antikoncepční tablety může mít následky daleko horší. Ne náhodou slýcháme, že naprostá většina takzvaného selhání antikoncepce padá na vrub chybě v užívání.

Ruku v ruce s hektickým uspěchaným životem přicházejí pomůcky proti zapomínání. Není už třeba zhotovovat „taháky“ upozorňující nás na potřebné životní úkony. Vždyť i mnohé osobní počítače mají zabudovány různé připomínací programy. S velikým úspěchem se před několika lety setkala takzvaná Mercilonka, která svým akustickým signálem upozorňovala na nutnost každodenního polknutí antikoncepční tablety.

Technický pokrok na počátku třetího tisíciletí však nelze zastavit. Právě proto se asi úspěšné Mercilonce zrodil její mladší sourozenec, dítě nazvané rozkošným jménem Pípátko. A jak už to u nové generace bývá zvykem, je chytřejší, zodpovědnější, rozumnější, zkrátka umí to lépe. Nezbývá tedy než doufat, že Pípátko pomůže všem uživatelkám hormonální antikoncepce, aby opravdu už nikdy nezapomněly. Ať vám to tedy pěkně pípá!“

Zdroj: tisková konference „Problém zapomínání u uživatelek moderní antikoncepce“ organizována společností Organon, 30. května 2006 v Praze, více informací: www.pipatko.cz

Reklama