Česká republika, kde nyní dobře funguje program anonymního darování pohlavních buněk, který je nezbytnou součástí léčby neplodnosti, vážně zvažuje zrušení anonymity dárců. Tato změna by zcela jistě vedla k ukončení dárcovských programů z důvodů nezájmu dárců a tím k podstatnému zhoršení úspěšnosti léčby neplodnosti.

Na 22. sympózium asistované reprodukce v Brně za účasti prakticky všech předních odborníků zabývajících se v ČR touto problematikou, vyslovili účastníci sympózia vážné obavy, že navrhované změny legislativy, především zrušení anonymity darování pohlavních buněk, povede prakticky k zániku dárcovských programů.

Nejsme proti možnosti zavedení tzv. Open identity, tedy možnosti darovat vajíčka či spermie neanonymně, ale považujeme za zcela zásadní pokračování možnosti i anonymního darování,“ shodli se účastníci sympózia.

Velmi diskutabilní se nám zdá také omezení darování na vznik maximálně 8 embryí,“ uved MUDr. Jan Šulc, vedoucí lékař Centra reprodukční medicíny GEST.

Nejasností, které by navrhované legislativní změny přinesly, je ale mnohem více. Zákonodárci si před časem sice vyžádali názor odborné společnosti, ale připomínky nebyly zohledněny.

Téma dne 4.10.2013: Umělé oplodnění

  • Jaký máte názor na umělé oplodnění?
  • A máte s ním sama nějakou zkušenost?Zvažovala jste ho? Léčili jste s partnerem neplodnost? Nebo někdo z vaší rodiny?

Podělte se o své zkušenosti a názory s ostatními čtenářkami, třeba jim v jejich cestě k miminku pomůžete. Své příspěvky k tomuto tématu mi zasílejte nejpozději do pátku 4.10.2013 do 15.00 hodin na e-mailovou adresu redakce (viz níže). Pro jednu z přispěvatelek tu mám připravený pěkný dárek: knihu Marci Shimoffové Tajemství lásky z nakladatelství iKAR.

tajemstvi

Anotace knihy

Sedm kroků k životu v bezpodmínečné lásce.
Co kdybyste mohli vést život plný lásky a dokázali druhé milovat bez podmínek? Úspěšná americká autorka navazuje na předchozí bestseller Tajemství štěstí a přináší návod, jak se naučit lásce k druhým, k životnímu partnerovi i k životu jako takovému. Praktická cvičení a návody čtenáře naučí, jak může fungovat ono tajemství v praxi.

Reklama