Přestože průjmová onemocnění bývají často podceňována, ročně na světě způsobí více než 2 miliony úmrtí dětí1. Průjmová onemocnění mohou způsobit těžkou dehydrataci, selhání ledvin i celkový kolaps organizmu. Nejčastější příčinou infekčního průjmu u dětí jsou rotavirové infekce, které ročně v ČR zasáhnou více než 150 000 dětí2.

Nemocniční prostředí je nejen zařízením, kde se děti léčí, ale také je místem jejich vzájemného úzkého kontaktu, proto zde snadno dochází k přenosu některých onemocnění. Dítě, které absolvuje léčbu v nemocnici, se snadno může nakazit silným infekčním průjmem a musí bojovat s další zdravotní komplikací. Rotaviry jsou velmi odolné viry odolávající většině čisticích prostředků. Přenášejí se nejen osobním kontaktem, ale nákaza číhá na děti i na oblíbených hračkách, na kterých virus dokáže přežít až 10 dní.

injekce

Nemocnice A dětské kolektivy jako zdroj nákazy

Infekční složka onemocnění se šíří velmi rychle, zejména v uzavřeném prostředí. Zvláště v období, kdy jsou nemocniční dětská oddělení plná, dochází k rozšíření nákazy mezi pacienty velmi snadno.  V nemocnici se léčí řada dětí, které jsou hospitalizovány s infekčním průjmem. Původcem onemocnění je často salmonela nebo kampylobacter, nejčastěji však jde o rotavirové infekce, které se v dětském kolektivu šíří velmi snadno. V nemocnici, podobně také v dětských kolektivech, tak stačí jediné infekční dítě, které se stane zdrojem nákazy pro všechny ostatní děti na oddělení nebo ve skupině.

Rotaviry ohrožují zejména kojence a děti do dvou let, u kterých mohou způsobit těžkou dehydrataci, která může vést až k úmrtí kojence. Nejtěžší průběh mívá první prodělaná infekce. Světová zdravotnická organizace proto doporučila všem zemím zavést na svém území preventivní očkování pro kojence. „Rotavirovým nákazám lze účinně předcházet pomocí vakcíny, která se podává ve formě sladkého roztoku ústy. Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že očkování je bezpečné a země, které očkování přijaly, zaznamenaly pokles případů průjmových onemocnění a pokles počtu hospitalizovaných dětí. Proto Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala doporučení očkovat zdravé kojence co nejdříve od 6 týdnů věku,“ říká předseda společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Doporučení je dostupné na webu odborné společnosti: http://www.vakcinace.eu/. Příspěvek na očkování poskytuje rodičům například pojišťovna VZP.

Zdroj: Epidat, SZÚ

hrozí Dehydratace i selhání ledvin

Infekční průjem může u dítěte způsobit těžkou dehydrataci, která může vyústit až ve ztrátu vědomí, selhání ledvin a kóma. Přestože většina dětí překoná infekci v domácím ošetření, asi 4 tisíce dětí mladších 5 let jsou ročně pro infekční průjmy v České republice hospitalizovány, a přibližně 40 tisíc případů dětí s infekcí vyžaduje lékařskou péči. 35 % procent všech hospitalizovaných dětí je dokonce umístěno na jednotce intenzivní péče2. V nemocnici pak dítě zpravidla podstoupí žilní rehydrataci pro doplnění tekutin a minerálů. Výjimečně (0-1 případ/rok) i v České republice dochází k úmrtí dítěte na rotavirovou infekci.

Infekční Průjmová onemocnění u dětí:

  • Způsobují odvodnění organismu a narušení rovnováhy iontů a minerálů.
  • Zpravidla stačí domácí ošetření, těžší případy však vyžadují i hospitalizaci v nemocnici.
  • Typické příznaky jsou zvracení, vodnatý průjem a teplota.
  • Nejčastější důvod hospitalizace s infekčním průjmovým onemocněním u dětí jsou rotavirové nákazy.
  • Rotavirovým onemocněním lze předcházet očkováním, kdy se imunizační složka podává ve formě kapek do úst dítěte.

Použité zdroje:

1: Acheson D. Foodborne diseases update: Current trends in foodborne diseases.

Medscape Infectious Diseases, 2001, http://id.medscape.com/Medscape/ID/journal/

2001/v03.n0../mig-pnt-mid1017.ache.htm

2: Cost burden of rotavirus gastro-enteritis in Czech Republic, Final Report. CEEOR Institute s.r.o., 2013, data on file

Reklama