Projekt Vzdělávání pro 21. století pomůže v rozvoji podnikatelům, živnostníkům i zaměstnancům.

 

Občanské sdružení Learning Society organizuje projekt s názvem Vzdělávání pro 21. století, který je zaměřený na malé a stření podnikatele, jejich zaměstnance a na živnostníky. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na trzích EU a podpora jejich konkurenceschopnosti na domácích i mezinárodních trzích. Projekt podporuje přímo EU, která na něj poskytla grant.

„Náš projekt je jedinečný v tom, že se snaží integrovat doposud nesourodou oblast vzdělávání dospělých a přistupuje k řešení rozvoje lidských zdrojů koncepčně a moderně,“ řekla Lenka Emrová, vedoucí projektu. „Nabízíme především malým a středním podnikatelům získat širší znalosti a dovednosti, které jim pomohou při vytváření stabilního podniku s perspektivní budoucností a zvýší jejich adaptabilitu na trzích EU,“ dodala Emrová.

Projekt Vzdělávání pro 21. století je založen na vlastním šetření sdružení Learning Society, které ukázalo nedostatky týkající se kvalifikace a poukázalo na absenci uceleného systému dalšího vzdělávání v ČR. „Přicházíme proto s dlouhodobou koncepcí, která se zaměřuje na témata, v nichž podnikatelé a živnostníci často tápou a mnohdy jsou nuceni opakovaně improvizovat. Vzdělávání bude probíhat formou workshopů, které podnítí navazování formálních i neformálních partnerských vztahů mezi účastníky,“ doplnila Emrová.

 

 

Obsah projektu spočívá ve vytvoření otevřeného systému 12 vzdělávacích modulů v 6 hlavních blocích:

- právo a finance (právo, finance),

- řízení podniku (organizace podniku, management),

- personální řízení (řízení lidských zdrojů, rozvoj lidských zdrojů),

- marketing a prodej (kapitoly z marketingu, kapitoly z prodeje),

- komunikace (jednání, konflikty a jejich řešení),

- informační a komunikační technologie (výpočetní technika v podniku, podniková data).

 

Znalosti z těchto oborů pomohou podnikatelům při vytváření stabilního podniku. „Pomohou jim také stát se konkurenceschopnými na národních i mezinárodních trzích, najít partnery v podnikání, zvýšit zisky a také svou prestiž,“ dodala Emrová.

 

Živnostníkům projekt Vzdělávání pro 21. století pomůže s prosazením se ve svém oboru, najít partnery ke spolupráci v podnikání, zvýšit/rozšířit si kvalifikaci a tím vytvořit možnosti k trvalému rozvoji svého podnikání. Zájemcům o založení nové firmy pomůže projekt získat nové znalosti a dovednosti, popř.orientaci v zákonitostech fungování a problematice firmy.

 

Význam projektu Vzdělávání pro 21. století podtrhuje také skutečnost, že naplňuje myšlenky obsažené např. v dokumentu Lisabonská strategie EU ze zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000. Ta mj. poukazuje právě na nutnost podpory průběžného zvyšování kvalifikace malých a středních podnikatelů jako prostředek k hospodářskému rozvoji země.

 

„Věřím, že se projekt Vzdělávání pro 21. století setká s velkým zájmem a že se díky své koncepci stane standardním nástrojem podnikatelů a živnostníků ke zvyšování vlastní kvalifikace,“ uzavřela Lenka Emrová.

 

 

Více informací najdete na www.vzdelavanipro21stoleti.cz

Reklama