Každý měsíc provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR průzkum, který zjišťuje názory české společnosti na nejrůznější otázky soukromého i veřejného života. Tyhle průzkumy neobjednává žádná firma, instituce ani politická strana, takže se její výsledky dají považovat za celkem spolehlivé. A někdy přinášejí docela zajímavá zjištění.

V listopadu se tazatelé zabývali tématem, které musí zajímat snad každého člověka nad 15 let: role mužů a žen v rodině, rozdělení jejich úkolů a priorit. A jak to dopadlo? Výsledky potvrdily, že Češi a Češky zůstávají do značné míry konzervativní a že jim takzvané „tradiční role“ nejsou vůbec proti mysli.

Nejvíc je to – celkem pochopitelně - vidět u lidí nad 60 let. Jejich převažující představa, že ženám přísluší domácí práce, zatímco muži by se měli věnovat zajišťování rodiny a svým koníčkům, u mladších ročníků jen těžko obstojí. Největší sklon k „rovnostářství“ mají naopak mladší vysokoškoláci – více než v 90 % souhlasí s tím, že mají oba partneři stejná práva a povinnosti ve starosti o domácnost, o potomky i o rodinný rozpočet, stejný nárok na vzdělávání a na zábavu. Na tomhle místě se ale přímo nabízí poněkud jedovatá poznámka, a to do jaké míry je tohle přesvědčení jen hrdinnou proklamací, a jak to u mužských respondentů vypadá ve skutečnosti... Co si budeme povídat, dotazník snese všechno :-)

Způsob, jakým jsou dotazy pokládány, mnohdy umožňuje dospět k lehce protikladným výsledkům. Záleží totiž hodně na tom, jestli je zohledněno pohlaví tazatelů.
Péče o děti, nakupování a uklízení jsou činnostmi, u nichž okolo poloviny respondentů udává, že by se o ně měli starat oba. Jsou to tedy povinnosti směřované oběma partnerům,“ píše se ve vyhodnocení průzkumu. Hned v následujícím odstavci ale čteme:
V domácích povinnostech jako je nakupování, úklid, péče o děti a vaření dávají muži přednost ženám, zatímco ženy upřednostňují rozdělení těchto úkolů mezi oba partnery stejnou měrou.“
Rozkošné, nemyslíte? :-)

Jedna z otázek byla zaměřena na posouzení „úspěšnosti“ muže či ženy – tedy okolností, které určují, že je dotyčná osoba svým okolím považována za úspěšnou. A ejhle, tady to začíná být opravdu zajímavé!

„Dotázaní se téměř jednoznačně shodli na významnosti zajištění harmonické rodiny a sladění pracovních a rodinných povinností ženy, 90 % z nich považuje tyto faktory za důležité při určování její úspěšnosti okolím (součet odpovědí „rozhodně důležité“ a „spíše důležité“).

U mužů je tomu ale jinak. Jejích úspěšnost je hodnocena skoro výhradně postavením v zaměstnání. „91% občanů uvádí postavení muže v zaměstnání jako spíše a rozhodně důležité.“

Jak se zdá, v našich hlavách je všechno při starém. Teplo domácího krbu zůstává záležitostí žen (a jestli při tom chtějí také chodit do práce, to jej jejich problém). Muži pak přísluší vyrážet na lov, bojovat s ostatními chlapy o teritorium a bránit rodnou jeskyni.

Je to tak správně, co myslíte? Jsou ženské a mužské role dány geneticky, nebo jsou – jak tvrdí feministky - výsledkem tisícileté mužské „nadvlády“? Vyhovuje vám vaše ženská role, nebo se proti ní bouříte?

Reklama