nasili

Jestli někdy potkáte na ulici muže s bílou stužkou na klopě, je to váš ochránce. Vystupuje totiž proti násilí na ženách. Kampaň je celosvětová, u nás ji organizuje Liga otevřených mužů. Aby mi bylo jasné, o co přesně jde, šla jsem si popovídat s jejím ředitelem Martinem Járou.

Co to je vůbec za kampaň a jaké má cíle?
Tato kampaň je zaměřena na ukončení násilí, které je pácháno na ženách a dětech. Jejími jedinými aktéry mohou být zase jenom muži, kteří by měli veřejně reagovat na fenomén domácího násilí. Zatím se jím totiž zabývají jen ženské spolky, i když původcem brutálního násilí jsou v drtivé většině muži.

A jak vás napadla bílá stužka?
To nenapadlo nás, ale Kanaďany, kteří projekt rozjeli už v roce 1991. Po pouhých šesti týdnech příprav začalo už bílou stužku nosit 100 000 mužů po celé Kanadě, další se zapojovali do veřejných debat. V současnosti bílou stužku nosí muži z 55 zemí světa.

Myslíte si, že to u nás půjde také tak rychle jako v Kanadě?
To asi ne, protože čeští muži jsou v otázkách násilí daleko benevolentnější. Mnoho jich je ještě konzervativních, což znamená, že nějakou formu agrese považují v partnerství za normální.

Co symbolizuje bílá stuha?
Symbolizuje nesouhlas s násilím na ženách. Její nositel tak vyjadřuje osobní slib, že nikdy nebude páchat, omlouvat nebo tolerovat násilí na ženách a dětech.

A jak si představujete tu netoleranci?
Na našem webu byla velká anketa, kde muži odpovídali na totéž. Vyhrála odpověď – Vystoupím aktivně proti agresorovi, i když to bude riskantní.

Vzpomínáte si na smrt Michala Velíška, který právě tímto postupem přišel o život?
Vzpomínám. Možností je ale víc, stačí nebýt lhostejný a zavolat policii. U nás je totiž zvykem dělat, že nic nevidím, a to chceme změnit.

Kolik mužů už u nás stužku nosí a jak ji mohou případní zájemci získat?
Kampaň u nás běží teprve něco přes týden, ale denně chodí e-maily s žádostí o ni. Stojí dvacet korun a každému zájemci ji předáváme osobně, není to žádný prodej dobírkou. Jejich nositelé se také zavazují, že budou myšlenky kampaně šířit po svém okolí. Zrovna včera jsem předával jistému zájemci stužku a on už se těšil, jak půjde večer na pivo a kamarádi se ho zeptají, co to má na kabátě. Osobní komunikace je nejúčinnější.

Jakým způsobem by ta komunikace měla probíhat?
Nejlépe diskusí. Třeba o tom, jestli jsem někdy uhodil ženu nebo dítě, jestli to mám někdy chuť udělat, jaké pohnutky mě k tomu vedou, jestli mám problémy se sebeovládáním. Povídat si o tom, proč muži zneužívají své fyzické převahy a tak dále.

Myslíte si, že tím obrátíte nějakého násilníka ke slušnému chování?
Ten se nanejvýš rozzuří a bude kampaň zesměšňovat. Naším cílem je vlastně přesvědčit celou veřejnost, a zvláště slušné muže, aby domácí násilí netolerovali. Že to není běžná norma chování, ale patologie, která do 21. století nepatří.

Jak by mohly ženy na kampaň upozornit své muže?
Podobně jako muž u piva. Tím, že si s ním na toto téma budou povídat. Svěří mu například svůj zážitek, kdy viděly na ulici muže, jak se pere se svou partnerkou, nebo příběh kamarádky, která má doma násilníka. Hovořit se dá i o hrubě fyzicky trestaných dětech, které mají modřiny od vařečky či pásku a tak dále. A pak mu ukázat naše webové stránky www.ilom.cz nebo přímo stránky kampaně www.muziprotinasili.cz. Čím víc mužů o domácím násilí bude hovořit a aktivně proti němu vystupovat, tím se ho ve společnosti dříve zbavíme. Nebo aspoň jeho části.

Deset věcí, které může udělat váš muž, aby pomohl předcházet mužskému násilí na ženách:

1.  Uvědomit si, že genderové násilí postihuje ženy, na kterých nám záleží.
2.  Konfrontovat násilné a zneužívající muže – vždy se ozvat, neomlouvat, nemlčet.
3.  Porozumět tomu, jak vaše vlastní postoje a činy mohou posílit sexismus a násilí a pracovat na jejich změně.
4.  Nabídnout pomoc a podporu ženě, u níž se domníváte, že je ohrožena.
5.  Respektovat ženy a jednat s nimi rovnocenně.
6.  Spolupracovat se ženami, které pracují na ukončení jakékoli formy genderového násilí.
7.  Nekupovat časopisy, video a hudbu, které ženy ponižují a zneužívají.
8.  Vzdělávat se v otázkách mužství, genderové nerovnosti a o příčinách generového násilí.
9.  Ukázat mladým mužům a chlapcům, jak být mužem, který neponižuje ani nezneužívá ženy.
10.  Zapojit se do kampaně.
Reklama