Již počtvrté podstoupili pražští záchranáři a strážníci vyšetření očí v rámci Dnů prevence zraku. Cílem akce, kterou vyhlašuje pravidelně od roku 2012 pražská oční klinika, bylo nejen zkontrolovat zrak členům Integrovaného záchranného systému, ale také upozornit širokou veřejnost na důležitost prevence zraku.

„Preventivní prohlídky mají za cíl odhalit především ta onemocnění, která probíhají zpočátku skrytě a nijakým způsobem neomezují svého nositele. Mezi taková onemocnění patří především zelený zákal nebo tzv. věkem podmíněná makulární degenerace, u kterých nám včasná diagnostika a léčba umožní předejít možným komplikacím nebo i trvalým ztrátám zraku. I v případě absence očních onemocnění se doporučují tyto preventivní prohlídky podstupovat jednou za rok. Jsme potěšeni, že příslušníci IZS naše doporučení berou zodpovědně.“ uvádí k důležitosti preventivních prohlídek primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar. 

prevence

V uplynulých třech letech se akce účastnilo celkem přibližně 1500 hasičů, policistů a záchranářů. Výsledky odhalily u přibližně 30 % osob vyšší nitrooční tlak, u třetiny vyšetřených různý stupeň krátkozrakosti a častý syndrom suchého oka. I letos, kdy vyšetření podstoupilo několik stovek členů IZS, jsou nejčastější diagnózou dioptrické vady. Vyšší nitrooční tlak byl zjištěn už pouze u zhruba 15% vyšetřených a syndrom suchého oka trápí převážně pracovníky u počítače.

Velmi nás těší, že zájem integrovaných záchranných složek o preventivní vyšetření každým rokem stoupá. Již první ročník se setkal s účastí přibližně 300 policistů a tato skutečnost se pro nás stala impulsem oslovit i ostatní složky IZS. V loňském roce jsme vyšetřili více než 700 příslušníků záchranných složek a minimálně takto vysoký počet příslušníků IZS předpokládáme vyšetřit i letos,uvedl Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, ředitel Očního centra Praha, který dodává: „Právě těmito akcemi upozorňujeme na skutečnost, že prevence je vždy jednodušší a méně nákladná pro všechny a určitě „méně bolí“ než řešení zanedbaného stavu.

prevence

Dny prevence zraku začaly 24. listopadu vyšetřením strážníků a záchranářů v sídle Městské policie Praha, následovala vyšetření příslušníků Polici ČR 25. listopadu na Krajském ředitelství a 26. listopadu na Policejním presidiu.

prevence

„Po velkém úspěchu této akce v letech minulých jsme letos samozřejmě vůbec neváhali a s nadšením jsme přivítali možnost znovu využít preventivního vyšetření zraku pro strážníky. Naši zaměstnanci i letos projevili velký zájem o toto bezplatné vyšetření, protože tím, že lékaři přijedou za strážníky na pracoviště, mohou této nabídky využít opravdu všichni. Pevně věříme, že spolupráce bude pokračovat i v nadcházejících letech, protože tuto formu prevence velmi oceňujeme,“ uvedla vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová.

Reklama