Každý, kdo byl někdy u moře, nejspíš už nikdy nezapomene na charakteristickou, slanou vůni moře. Někteří z nás po ní dokonce stůňou i doma. Co je ale její podstatou a proč je tak těžké, ba nemožné tuhle svobodnou, „zelenou" vůni napodobit? Britští vědci nyní potvrdili, že její hlavní složkou je chemická látka jménem dimethylsulfid, ovšem ve velmi nízké koncentraci. To je také dobře, jinak jde totiž o velmi silně zapáchající plyn. Vyrábějí ho bakterie, žijící na mořských rostlinách.
Zajímavý je rovněž způsob, jakým došlo k tomuto objevu. Nebylo to nasazením klasických metod chemické analýzy, např. plynovou chromatografií vzorků vzduchu odebraných na plážích, nýbrž genetickou analýzou právě oněch mikroorganismů. Podařilo se totiž identifikovat a určit strukturu genu, jež je za produkci této látky zodpovědný.

*   *   *
Snad odjakživa jsou růže pokládány za nejkrásnější květiny, které nejlépe vyjadřují sílu citů, již chová dárce k jejich příjemci. Symbol horoucí lásky však podle německých univerzitních vědců má ještě další nezanedbatelný význam. Jejich vůně totiž posiluje paměť.
Experti z univerzit v Hamburku a Lübecku nezkoumali, jak květinový dar ovlivňuje vzpomínky a pocity obdarovaného. U pokusných osob, jež se zapojily do jejich experimentu, se soustředili na jejich schopnost poradit si se zadanými úlohami a zapamatovat si a znovu si vybavit jejich řešení. První, denní fáze pokusu, jehož se zúčastnili všichni testovaní, probíhala v místnosti prosycené vůní růži. Ve druhé, noční, je pak rozdělili do dvou skupin. Jedna se odebrala na lůžko do prostor, kde přetrvávalo vonné aroma, druhá spala bez jeho přítomnosti. Po probuzení si ti, kteří během hlubokého spánku vdechovali tutéž vůni jako při bdění, výrazně snadněji vzpomněli na postup nutný k vyřešení zadaných úkolů.
Vědci si tak ověřili, že čichové vjemy a podněty slouží nejen k vyvolávání vzpomínek na minulé děje, ale mohou se významně uplatnit i při cílené aktivaci center paměti.


Ne že by mi fakt, že jde o zplodiny látkové výměny jakýchsi mikroorganismů, nějak výrazně u vůně moře překážel. Patřím zrovna k těm, kdo po návratu od moře chodí, nostalgicky očichávají ručníky a hledají její poslední stopy.

Co se růží týče, aspoň teď víme, co si dát do pokoje ve zkouškovém. V letním semestru to ovšem přijde podstatně levněji. :-)

 

Reklama