Celosvětově dochází každý rok až k 60 000 případů úmrtí člověka vzteklinou. Počet případů je však podhodnocen, neboť v některých oblastech nepodléhá toto onemocnění hlášení. Vzteklina se týká více než 150 zemí světa. Nejrizikovějšími oblastmi jsou Asie, Afrika a Latinská Amerika. Turistům je proto doporučována prevence ve formě očkování.

Především Asie a Afrika jsou v poslední době oblíbenou destinací Čechů. Více než 50% vztekliny způsobené pokousání psem je hlášeno právě v Asii. Konkrétně v Indii dojde přibližně každé 2 vteřiny k pokousání člověka psem a je zde odhadováno až 50 000 případů nakažení vzteklinou za rok, z nichž až 20 000 končí úmrtím. Další rizikovou oblastí je Čína s 3 000 případy úmrtí na vzteklinu ročně. Cestovatelé se mohou nakazit jak ve městech, tak na venkově, kde je očkovaných psů minimum.

injection

Kontakt se zvířaty zvyšuje riziko

Zdrojem nákazy člověka mohou být všichni savci, v 99% případů je však původcem úmrtí pes. Infikovaní psi jsou často vzteklí a zuřiví nebo naopak přítulní, bez známek plachosti. V rizikových oblastech je doporučeno vyhýbat se jakémukoliv kontaktu s domácími, ale i volně žijícími zvířaty. Mezi nebezpečná divoká zvířata patří lišky, vlci a také netopýři.

Pokud se vir dostane do mozku, následuje nejčastěji smrt

Virus vztekliny se nešíří krví, ale putuje do mozku nervovými vlákny. Postihuje centrální nervový systém. První příznaky onemocnění se objevují v průměru 10 dní až 6 měsíců po nakažení. Pacient může trpět horečkami, křečemi, malátností, nespavostí nebo nechutenstvím. Pociťuje mravenčení po těle a svědění v místě poranění, i přestože rána může být už zhojena. Podrážděnost, úzkostné stavy a produkce nadbytečného množství slin patří také k projevům onemocnění. V případě, že se vir dostane do mozku, končí tyto případy smrtí jedince.

Děti, vzhledem k jejich malému vzrůstu a větší náchylnosti navazovat se zvířaty kontakt, jsou ve zvýšeném riziku onemocnění. Často také neinformují rodiče o blízkém kontaktu se zvířetem.

Lékař ani lék nemusí být nablízku

V oblastech s největším výskytem vztekliny je zdravotní pomoc často velmi vzdálená. Dojde-li ke kousnutí člověka infikovaným zvířetem, hraje velkou roli okamžité a včasné podání vakcíny proti vzteklině. Jakmile tato nemoc u jedince propukne, neexistuje proti ní žádná léčba.

Pro cestovatele je vždy bezpečnější nechat se naočkovat preventivně před odjezdem do zahraničí. Lidem, kteří jsou preventivně naočkovaní a došlo u nich k infikovanému kousnutí, je poté aplikován nižší počet dávek vakcíny než pacientům, kteří očkování nepodstoupili. Těm je navíc potřeba podat do rány protilátky, které nemusí být vždy v dané oblasti dostupné.

Čeští cestovatelé mají možnost nechat se naočkovat vakcínou Rabipur. Na trhu existuje již třicet let a její účinnost je prověřena u všech věkových kategoriích. Vakcína je registrována ve více než 60 zemích světa včetně endemických oblastí. Před cestou do zahraničí je doporučená indikace pro první očkování tři dávky v rozmezí tří až čtyř týdnů. Obvykle po dvou letech je třeba podstoupit přeočkování.

RABIPUR®, purifikovaná inaktivovaná vakcína proti vzteklině, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem je léčivý přípravek. Očkování provádí na žádost praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, očkovací centra acentra cestovní medicíny. Informujte se usvého lékaře. PEČLIVĚ PROČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI.Výdej vakcíny je vázán na lékařský předpis. Vakcína je určena k injekčnímu podání a před-expoziční profylaxe není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví CR.

Reklama