Woodoo je celý systém víry. Jejím základním účelem je naklonit si dobro i zlo. Jde o africké náboženství, které do světa přinesli černí otroci. Kořeny je třeba hledat v dnešním Beninu v západní Africe. Voodoo není jen o zlu a smrti.

voodoo

Hodně lidí se zcela mylně domnívá, že celým kouzlem woodoo je rituál s panenkou, která prošpikována párátky či jehlami spolehlivě zlikviduje kohokoli na neomezenou vzdálenost. Proto je tento termín většinou spojený s něčím negativním a smrtelně nebezpečným. 

To je ovšem nesmysl pocházející z neznalosti a kusých informací většinou posbíraných od pomatených turistů a jiných „seriózních“ zdrojů. Spolehlivě zabít nás může baseballová pálka, jedoucí automobil, sekera i lék na spaní. A smrtícím nástrojem se zpravidla stává člověk.

Co je woodoo?

voodooWoodoo dělí člověka na Ti-bon-ange, což představuje svědomí, a Gros-bon-ange, to je duše. U woodoo je duše mnohem více oddělena od těla, než jsme zvyklí chápat.

Nejvyšší vyznávaný Bůh je u woodoo Bondye.
Hlavní síly světa, které ovlivňují lidi na zemi a jsou představiteli ďábla, boha, rozmnožování, bohatství, zdraví a při rituálech komunikují s lidmi, aby jim předaly vzkazy, se nazývají Loa.
Dále jsou to síly chápané jako Dvojčata. Tyto entity se těžko vysvětlují. Jsou nositeli intenzivních pocitů, které jsou součástí kvality lidského života. Zahrnují v sobě dobro, zlo, štěstí, smutek, lásku a nenávist a podobně. Při obřadech se jim projevuje úcta a ony pomáhají žít lepší život.
Nesmíme zapomenout ani na Duchy smrti – hlavně duše zemřelých příslušníků rodiny. Duchové se uctívají a oslavují, pak rodině pomáhají. Naproti tomu opomíjení duchové mohou být velmi nebezpeční.

Woodoo obřady probíhají pod širým nebem, řídí je kněz a provází je velice intenzivní a působivé rytmické zvuky bubnů. Rytmus se mění podle toho, co kněz právě provádí a v jaké fázi se obřad nachází. Údery bubnů prochází člověku celým tělem.

Nepodílí se na něm pouze kněží, ale všichni zúčastnění. Je společnou záležitostí. V průběhu obřadu se s lidmi Loa spojí a převezme vládu nad vybraným lidským tělem. „Duše“ člověka v tu chvíli opouští tělo. Tělesná schránka je propůjčena duchovi. Účastníci rituálu, kteří při tanci upadají do transu, mají za úkol nakrmit Loa, a tím získat jeho přízeň.

K rituálu patří zvířecí oběti.

Nejčastější woodoo rituály jsou určené k odehnání nemoci a navrácení životní síly. Tvoří asi 60 % všech woodoo ceremoniálů. Následují oslavné rituály, rituály na přivolání štěstí, úrody, při narození dítěte či svatební. Pohřební woodoo rituál je samostatná kapitola a má své trochu odlišné zákony.

voodoo

Dva druhy woodoo

Základním a stěžejním principem této víry je Rada woodoo. Jedná se o mírumilovné, šťastné náboženství založené na přátelství, pomoci a jeho základ tvoří dobří rodinní duchové a Bozi. Slouží k léčení nemocí pomocí Loa.

Temnou stránkou tohoto náboženství je magie rozzlobených a odporných duchů, zvaná Petro woodoo. Právě při provozování tohoto woodoo se pořádají sexuální orgie, vytvářejí zombie a může se způsobit i smrt.

Kněžími se mohou stát jak muži – hougan, tak ženy – mambo.

A ta panenka?

Přivést na svět známou panenku likvidátorku není tak jednoduché, jak se předkládá ve filmech. Výroba devastujícího talismanu má velice přísná pravidla a vyžaduje hodně silného člověka.

Jde o to, že většinu pokusů někoho zmanipulovat, někomu ublížit, či dokonce sprovodit ze světa tímto způsobem, naštěstí zlikviduje „odesilatele“ samotného.

Osoba provádějící takovou věc totiž musí být prosta všech emocí. A toho rozvášněný mstitel, sycený touhou po odvetě a zelený zlostí, zpravidla není schopen. Výsledek je ten, že vysílaná energie se obrátí zpět.

A to je dobře, protože „co dáváš – dostáváš“.

Reklama