Whirlpool CR předal v rámci svých charitativních projektů šeky na podporu dětí v celkové hodnotě 220 tisíc korun. Šeky určené dětským domovům a na ozdravný pobyt pro děti převzal Pavel Boček, reprezentující Klub přátel dětských domovů, z rukou generálního ředitele Whirlpool CR, Radka Novotného.

whirpool

Společnost Whirlpool CR v rámci spolupráce s Klubem přátel dětských domovů rozdala spotřebiče v celkové hodnotě 190 tisíc. Ty byly umístěny do bytů, ve kterých je realizována koncepce náhradní rodinné péče. „Pro dětské domovy je to významná pomoc. Každá rodinka v počtu 8-10 dětí funguje ve svých bytech v dětských domovech jako velká rodina. A každý z nás si asi umí představit, kolik prádla je třeba vyprat, usušit, jaké množství jídla se musí navařit a co zásob v lednicích uchovat,“ komentovala spolupráci Jarmila Dolejšková z Klubu přátel dětí dětských domovů.

Šek na 30 tisíc korun, určený na ozdravný pobyt pro děti, převzal z rukou generálního ředitele Whirlpool CR Ing. Radka Novotného MUDr. Pavel Boček, který se dlouhodobě zabývá pomocí nemocným dětem. „Tyto ozdravné pobyty jsou pro nemocné děti často krásnými prázdninami, které si jistě zaslouží,“ řekl Boček.

Whirlpool tak přidal ke svému širokému spektru filantropie, ve kterém podporuje řadu sportovních a společenských aktivit a vlastní nadační fond Dětský čin roku, další pomoc.

 

 

Reklama