Naše rodiny prožívají soumrak patriarchálních otců a úsvit takzvaného nového otcovství. Moderní nový otec se významně angažuje ve výchově svých dětí, ve srovnání s autoritářstvím tradičních otců disponuje schopností demokratického řešení sporů...

role

O otcovské roli

podtitul: Význam otce v rodině
autor: Novák Tomáš

nakladatelství: Grada
ediční řada: Psychologie pro každého

  • Historické proměny otcovské role
  • Moderní „nový otec“
  • Střídavá porozvodová péče o děti
  • Rizika paternální deprivace
  • Syndrom zavržení otce

Mužská identita potřebuje vzory. S jakými vzory se budou identifikovat dnešní děti? Jak se historicky proměnila role otce? Těmito otázkami se ve své knize zabývá psycholog Tomáš Novák. Všímá si toho, jak do chování otců zasahovaly dobové okolnosti (válka, totalita), ale především popisuje zajímavý současný psychologický a sociologický trend - soumrak patriarchálních otců a úsvit takzvaného nového otcovství. Moderní nový otec se významně angažuje ve výchově svých dětí, ve srovnání s autoritářstvím tradičních otců disponuje schopností demokratického řešení sporů, role „vůdce“ se mění v roli partnera, který se stále více inspiruje mnohými původně mateřskými dovednostmi. Bohužel i současní otcové jsou konfrontováni s rodinnými problémy, autor proto nabízí i psychologický pohled na téma střídavé porozvodové péče, syndrom zavržení otce a rizika paternální deprivace.

www.grada.cz

Máte, milé čtenářky, raději muže vůdce, nebo muže partnera?

Reklama