Bulvár

Výzkum: Které ženy jsou šťastné a spokojené?

Štěstí a spokojenost českých žen podle exkluzivního výzkumu GfK

V čem spočívá spokojenost a pocit štěstí českých žen - to bylo předmětem kvalitativního výzkumu, který provedla pro společnost Ženy s.r.o. agentura GfK Czech. Výzkum ukázal, že ženy se vnímají jako svébytné osobnosti a nepromítají do hodnocení svých pocitů stanovisko svých mužských protějšků. Jejich spokojenost roste úměrně se schopností dobře zvládat zadané nebo vytyčené úkoly, zároveň ale selhání v této oblasti považují za překážky spokojenosti. Jako negativní faktor, který nemohou ovlivnit, vnímají situaci ve společnosti. Odlišné vnímání pocitů spokojenosti a štěstí se projevuje u různých kategorií, do kterých byly ženy v rámci výzkumu zařazeny.

Metodika výzkumu

Jako základní metoda posloužily deníčky, které ženy ze všech koutů republiky vyplňovaly na denní bázi. Následovaly dva FGs skupinové dvouhodinové rozhovory, které se konaly v Praze a v Brně. Pro získání co nejdetailnějšího pohledu na problematiku byly při diskusích použity projektivní techniky: neúplné věty, koláže a asociační test. „Ženy byly po důkladné úvaze rozděleny nikoliv do věkových kategorií, ale do kategorií vystihujících fázi života, ve které se nacházejí,“ přibližuje pozadí výzkumu Ondřej Herink, Qualitative Services Manager GfK. Byly tak sledovány ženy kategorie singles - míněno bezdětné a svobodné bez ohledu na to, zda mají partnera - dále pak ženy s dětmi a ženy již bezdětné (free again). Výzkumu se zúčastnilo padesát čtyři žen po dobu jednoho měsíce.

„Průzkum by měl mít kontinuitu, abychom mohli jeho výsledky interpretovat i v delším časovém období,“ říká Eva Vašková Čejková, zakladatelka společnosti ŽENY s.r.o. „Proto plánujeme jeho každoroční opakování s případným rozšířením či s porovnáním s dalšími zeměmi.“

Výsledky výzkumu
Všechny sledované kategorie považují za předpoklad štěstí zdraví, a to fyzické i duševní. Dále si uvědomují, že značnou měrou ovlivňují své štěstí (být vyrovnaná se svým životem, sama se sebou, slevit z nároků na sebe, vyrovnat se s nedostatky). K pocitu štěstí přispívá práce a rodina. Potenciální zdroje štěstí, které nemohou příliš ovlivnit, pramení ze společenské situace.

1. kategorie - SINGLES - studovat, cestovat, užívat si, dělat kariéru, založit rodinu

Sebevědomé mladé ženy považují za zdroj štěstí a spokojenosti momenty úspěchu posunující život kupředu - do jiné etapy, vyššího stadia, k osamostatnění, dále pak stavy zamilovanosti a chvíle relaxace. Čelí však jevu zvanému overchoice /Definice Alvina Tofflera: v důsledku růstu alternativních voleb je člověk ochromen ve schopnosti rozhodovat se, a to ve všech oblastech života - spotřeba, produkce, vzdělání, umění, kultura).
Psycholožka PhDr. Martina Trojanová vidí problém této skupiny právě v širokém výběru možností. „Neustálá potřeba vybírat a o něčem rozhodovat vede k přílišnému zapojování rozumu, je však třeba vybírat také srdcem. Racionální posouzení situace a činností je nezbytné, ale pokud „nedopřejeme sluchu“ také svým pocitům, pak se snadno dostaneme do zajetí zvažování stále dalších a dalších možností, které nás následně mohou velmi snadno zcela zahltit,“ říká. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že dnešní mladé ženy mají větší sebevědomí, než měla generace jejich matek. Detailní faktory, které ovlivňují pocity štěstí a spokojenosti, viz Tabulka č. 1.

2. kategorie - ŽENY S DĚTMI - mateřské štěstí válcují každodenní starosti

Kategorie žen s dětmi se ztotožňuje s mnoha faktory, které jsou důležité pro ženu single. Díky rodinnému životu přidávají k faktorům štěstí ještě svatbu, těšení se na děti a jejich narození.
„Cítí-li se plně vytížená žena spokojená a šťastná, když zvládá své povinnosti, je to pochopitelné, zvládání čehokoli motivuje všechny kategorie žen. Co je alarmující - je jejich pocit provinění, když se to nedaří nebo když si místo povinností neplánovaně zalenoší,“ konstatuje Martina Trojanová, jejíž psychologickou pomoc často vyhledávají ženy, pro které je množství povinností a následný pocit provinění nezvladatelný. „Tady je třeba něco změnit a začít musí ženy samy u sebe. Vysoké nároky, často až přehnané požadavky na sebe sama a následné rozčarování, když se nepodaří vše naplnit „do puntíku“, dokonale, to jsou „mantinely“, které si většinou nastavují ženy samy, vznikají v jejich hlavě a tam je potřeba je také začít řešit,“ dodává. Detailní faktory, které ovlivňují pocity štěstí a spokojenosti, viz Tabulka č. 2.

3. kategorie - ŽENY FREE AGAIN - svobodné a vyrovnané

Kategorie žen, kterým děti vylétly z hnízda, přidává k základním faktorům štěstí předchozí kategorie (Ženy s dětmi) jedno specifické přání - prožít vše, co bylo faktorem štěstí v předchozí etapě jejich života, ještě jednou s dětmi a vnoučaty.

„Jinými slovy, ať jsou podmínky společenské či jiné jakékoliv, vždy je pro ženu - a nejen pro ni - důležité najít vnitřní rovnováhu, ztotožnit se s rozhodnutími, která činí, i s povinnostmi, které si na sebe nedobrovolně i dobrovolně bere, a v tom všem si najít čas pro sebe. To, co přesahuje hranici únosnosti a vede k pocitu nespokojenosti, je třeba přehodnotit ještě dříve, než dojde k syndromu vyhoření nebo zdravotním komplikacím. Hranice mezi spokojeností ze splněných cílů a problémy z vlastní nedostatečnosti a přepracovanosti, je velmi křehká,“ vysvětluje Martina Trojanová. Detailní faktory, které ovlivňují pocity štěstí a spokojenosti, viz Tabulka č. 3.

Tabulka 1 - ŽENY SINGLES

RD9CA19CVGYCATYLU8ZCAJBCCETCABC32UGCAV2DL9QCA8E7Z9CCAYRG2OICAG3VNHGCA36VNFOCA0XBS4YCADWFASVCA3GW2SJCALR1F1MCAZUBCGLCA0EHGJ8CADS7IOCCALIVG4GCAH3PMC7CANF7GJK.jpgFaktory sytící pocit štěstí a spokojenosti Partnerství a Zamilovanost (pochvala, překvapení od partnera), Práce (seberealizace, úspěch), Vztahy (přítelkyně
i rodina), Pocit užitečnosti, Spokojenost se svým zevnějškem, Spokojenost
s budováním vlastního hnízda, Spokojenost s překonáváním sebe sama
a strachu (např. řízení auta), Spokojenost s dobře zvládnutými domácími pracemi. Pohyb, relaxace, počasí.
Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti Pocit ujíždějícího vlaku (partner, práce), obava z budoucnosti (rozhodování a jeho správnost), zdraví a příliš mnoho povinností.
Zajímavosti

Sex není považován za základní faktor štěstí.

Ženy jsou často nespokojené samy se sebou, pomoc ale rovněž hledají samy v sobě (odpovědnost za vlastní život, usilování o splnění vytčených cílů)

Kategorie SINGLES

 

Tabulka 2 - ŽENY S DĚTMI

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

tab2(odlišné od kategorie Singles)

Mateřství, Uspokojení z péče o rodinu (“vše jsem stihla“), Setkávání s blízkými, přáteli

(výrazná schopnost udržovat široké sociální vztahy), Zvládání nestandardních úkolů (zvyšují pocit sebevědomí, mnohdy krátkodobě), Partner (spíše jako partner
pro plnění úkolů), Zaměstnání (více u žen s prací duševního/tvůrčího typu), Práce
na zahradě, čas pro sebe (relax, péče
o zevnějšek, požitky, pohyb, aktivity navozující příjemné emocionální stavy), Souznění s přírodou (uvolnění, posílení identity), Dárky a odměňování (mnohdy odměňují samy sebe), Vykročení za hranici všedních dnů, pohyb, relaxace, počasí.

Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti Společenské bariéry (nedostatek času, nezvládání, vyčerpání – práce a rodina, ekonomická nejistota a situace
ve společnosti). Osobní bariéry – zklamání z mužů, vlastní nejistota a strach, nedostatek peněz na rozvoj.
Zajímavosti

Imperativ „stihnout co nejvíce práce“ jim neumožňuje sebereflexi.

Protiváhu stresujícímu civilizačnímu spěchu nacházejí v činnostech připomínajících prapůvodní archetyp ženy pěstitelky, sběračky,
(zůstávají samy se sebou)

Kategorie ŽENY S DĚTMI

Tabulka 3 - ŽENY „FREE AGAIN“

Faktory sytící pocit štěstí a spokojenosti

(odlišné od kategorie Ženy s dětmi)

tab3

Zdraví (více o něj pečují), Dobrý pocit
ze splněných úkolů, Péče o domácnost, Uznání v rodině (radost z úspěchů dětí, láska vnoučat, pocit potřebnosti, kontinuita rodu), Sex bez obav, Láska domácích mazlíčků, Vztahy s přítelkyněmi, Zahradničení, Volný čas (sport, internet, rukodělné práce), Pohoda a relaxace, Vzpomínky na mládí, Umění stárnout s partnerem.
Faktory bránící v pocitu štěstí a spokojenosti Nemoc, Úmrtí, Rozpad rodiny (vlastní nebo dětí), Finanční nejistota, Pocit nepotřebnosti, Kritika blízkých.
Zajímavosti Pestřejší sexuální život (souznění)
a vyrovnanost (schopnost radovat se
i z maličkostí).
Kategorie ŽENY „FREE AGAIN“

O společnosti ŽENY s.r.o a projektu MUŽ

Společnost ŽENY s.r.o. je organizátorem lifestylových konferencí pro ženy v projektu Manuál Úspěšné Ženy (MUŽ). Konference se zaměřují na „ženská“ témata (komunikace, úspěch, zdraví, kariéra, životní krize). Výsledky výzkumu GfK byly poprvé prezentovány na listopadové XII. konferenci Manuálu Úspěšné Ženy na téma „Žena a krize“. Více na www.zenysro.cz a www.manualzeny.cz.

   
09.01.2012 - Společnost - autor: (red)

Komentáře:

 1. avatar
  [13] saruz [*]

  Tak z každé něco. Sml16

  superkarma: 0 30.09.2012, 09:43:42
 2. [12] free [*]

  byla bych, kdybych.....

  superkarma: 0 26.02.2012, 00:28:16
 3. avatar
  [11] PBD [*]

  Tak já jsem od všeho trochu- nezařazená,ale spokojená:)

  superkarma: 0 19.01.2012, 12:32:00
 4. [10] annna_b [*]

  super článek! byla jsem na pár konferencích Manuálu Úspěšné Ženy a mohu vřele doporučit, spousta zajímavách hostů na jedné akci, takže to máte všechno v jednom, pro busy lidi je to skvělé:))) už moc se těším na únorovou konferenci na téma "'Žena a zdraví"! Nepůjdete taky někdo?Sml16Sml16

  superkarma: 0 13.01.2012, 16:10:47
 5. [9] knihovna [*]

  Hurá, nejlíp vyšla ta 3. kategorie, už se těšííím"!!!Sml67

  superkarma: 0 09.01.2012, 14:04:39
 6. [8] Rikina [*]

  Nemůžu si pomoct, ale 54 žen po dobu jednoho měsíce mi nepřijde jako něco, co by vystihovalo aspoň vzdáleně skutečný stav... to je žalostně málo. Sml80 Možná že dle statistických pravidel to stačí jako reprezentativní vzorek, nevím, ale nazývat tohle výzkum mi připadá komické. Sml57 A vyvozovat z toho nějaké závěry pro celou populaci scestné. Sml80 Navíc, jeden měsíc může být člověk šťastný až na půdu, vyplňovat deníčky zuřivě optimisticky, a radovat se s růžovými brýlemi. Druhý měsíc dostane facku od života a všechno může být rázem jinak, ale výzkum jest již uzavřen. Sml24

  superkarma: 1 09.01.2012, 14:01:47
 7. avatar
  [7] datura [*]

  v.poho — #2 úplně souhlasím, kdo je naštvaný sotva ráno otevře  oči, nebude spokojený nikdy a nikde. Někdy mi to připadá, že některé ženy mají naplánováno hned několik životů, tak ty budou teda koukat až se to nepovede Sml58

  superkarma: 0 09.01.2012, 13:10:33
 8. [6] funnka [*]

  já nepasuju do žádné a jsem pesimista,takže spokojená nebudu nikdy

  superkarma: 0 09.01.2012, 12:36:02
 9. avatar
  [5] wich [*]

  v.poho — #2 Úplně jsi mi to vzala z klávesnice Sml30 Kdo je morous povahou, nedokáže se z ničeho pořádně radovat. Moje babička vždycky říkala, dokud má člověk zdraví a práci, tak je to dobrý. A měla pravdu Sml33

  superkarma: 0 09.01.2012, 11:52:15
 10. [4] macamala [*]

  v.poho — #2 Přesně tak. Člověk si musí najít v tom, co má, jen pozitiva. Pak je spokojený. Nedávno jsem četla někde pár bodů, které jsou rozhodující proto, abychom si nestěžovali. Pokud není člověk vážně nemocný, pokud nežije v diktátorském režimu, pokud si může vyznávat jakoukoli víru, pokud má střechu nad hlavou, pokud má alespoň něco k jídlu - pak si prý není na co stěžovat.

  superkarma: 0 09.01.2012, 08:20:16
 11. avatar
  [3] Alenka0010 [*]

  v.poho — #2 Myslím si totéž...a tak nějak se v žádné kategorii nemůžu najít Sml80.

  superkarma: 0 09.01.2012, 08:17:44
 12. avatar
  [2] v.poho [*]

  Především jsou spokojené optimistky, bez ohledu, v jakém vztahu (nevztahu) jsou. Fňukny budou fňukat, i kdyby se jim splnilo úplně všechno, co si kdy opřály.

  1. na komentář reaguje Alenka0010 — #3
  2. na komentář reaguje macamala — #4
  3. na komentář reaguje wich — #5
  4. na komentář reaguje datura — #7
  superkarma: 2 09.01.2012, 07:53:43
 13. [1] lidicka [*]

  No na mně sedí všechny 3 kategorieSml52

  superkarma: 0 09.01.2012, 07:21:52

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa: Výživa v nemoci
Hledáme čtenářky, které rády čtou knihy
Anketní otázky pro čtenářky, které chtějí testovat Canesten Intim Gel
Anketa: Bolí vás záda?

Náš tip

Doporučujeme