Bulvár

Vyspi se s ní a třeba nám porodí syna

Byly doby, a i dnes ještě v některých oblastech jsou, kdy nejdůležitější vlastností ženy byla schopnost rodit syny. Možná proto se v Bibli vyskytuje tolik neplodných žen - jsou totiž ideálními objekty ke zjevení Boží moci. O jedné z nich dokonce rabíni tvrdí, že neměla dělohu. Tou nešťastnicí byla Sáraj, žena Abramova.

Máme se zdobit
O Sáraj se dozvídáme ve chvíli, kdy si ji Abram vzal za ženu. A hned ve druhé větě je nám sděleno, že byla neplodná. Byla však také nesmírně krásná a někteří rabíni v pozdějších textech přisuzují její dokonalý vzhled přítomnosti Šechiny - mystické přítomnosti či energii Boží. Proto má Sáraj (a vlastně každá krásná žena) povinnost se krášlit a zdobit - oslavuje tak vlastně Hospodina. Až v pozdějším judaismu se objevil koncept ženské ctnosti, který přikazuje zahalovat krásu, aby neohrožovala muže.

Prorokyně
Na Hospodinův příkaz vyšli Saraj a Abram ze země svých otců do Kenaanu, přičemž s sebou vzali vše, co doposud získali, včetně otroků a služebníků. O Sáraj při této příležitosti Raši praví, že ač byla fyzicky neplodná, duchovně plodná byla - získala služebníky a otroky pro Hospodinovu věc a přivedla je k víře. Sáraj je ostatně považována za jednu ze sedmi ve Starém zákoně uváděných prorokyň - mluvil z ní prý duch svatosti.

 

Je to má sestra
V zemi Kenaan nastal hlad, a tak Abram sestoupil do Egypta. Bál se ovšem, že ho pro krásu jeho ženy zabijí, a tak jí přikázal, aby se prohlašovala za jeho sestru, a on tak z ní měl užitek. Sárajina krása uchvátila i faraona a vzal si ji k sobě. Abram za to dostal hojnost darů. Hospodin ovšem postihl faraona mnoha ranami, protože měl u sebe cizí ženu. Když se faraon dozvěděl, jak ho Abram podvedl, vyhostil ho i s jeho ženou ze země - darovaný majetek mu ovšem ponechal.

Snad budu mít syna z ní
A tak mohl být Abram vlastně šťastný. Jenže nebyl - i přes Hospodinovo zaslíbení stále neměl děti. Trápilo to i Sáraj, a tak nabídla svému muži egyptskou otrokyni Hagar. „Snad budu mít syna z ní,“ řekla. Abram uposlechl svou ženu, nebo jak praví Raši ducha svatosti v ní - tedy vlastně Hospodina - a Hagar otěhotněla. Rázem se začala ke své paní chovat pyšně a povýšeně. Sáraj si postěžovala Abramovi, a ten jí vydal Hagar do rukou. Sáraj otrokyni tak ponižovala, že Hagar uprchla. Hospodinův posel ji však poslal zpět a předpověděl jí narození syna Izmaele. Tak se také stalo - a tak byl Abramův prvorozený potomkem egyptské otrokyně. To celé se stalo po deseti letech od sňatku Sáraj a Abrama, z čehož vyvozovali Židé právo muže se rozvést nebo si vzít druhou ženu, když mu ta první do deseti let nedá potomka.

Smlouva
Po čase Hospodin uzavřel s Abramem smlouvu - změnil mu jméno na Abraham a přislíbil mu potomstvo i zemi. Znamením této smlouvy se stala obřízka. Také Sáraj dostala nové jméno - Sára - kněžna. Tímto byli vymaněni ze svých předchozích osudů, předurčených hvězdami. Od té doby celý židovský lid nepodléhá moci hvězd. Abraham nechal sebe i všechny muže ve svém domě obřezat, včetně třináctiletého Izmaela.

Sářin smích
Jednoho dne přišli k Abrahamovi dva muži - boží poslové - aby mu zvěstovali narození Izáka. „Kde je tvá žena Sára?“ zeptali se ho. „Tady ve stanu,“ odvětil Abraham a z toho se vyvozuje povinnost žen zůstávat v domácnosti. Sára ovšem nejenže byla ve stanu, ale jak je prý zvykem všech žen, poslouchala za dveřmi. A když slyšela, že má porodit syna, smála se, protože už jí skončil ženský běh - tedy menstruace. Nevěřila, že ještě může zažít takovou rozkoš - ať už tím slovem mínila návrat menarché, nebo orgasmus s Abrahamem či otěhotnění.

Vyhnání Hagar
Stalo se však a Sára porodila chlapce - Izáka. Tehdy opět začaly spory s Hagar a Sára požadovala, aby Abraham otrokyni i jejího syna vyhnal. Ten se ovšem zdráhal - vždyť chlapec byl i jeho synem! Hospodin ho však ujistil, že se o Hagar a Izmaela postará - a tak taky učinil. Chlapec se stal zakladatelem arabského národa. Nepřátelství mezi Hagar a Sárou však zůstalo i jejich potomkům.

V biblickém příběhu o obětování Izáka se paradoxně Sára vůbec nevyskytuje, až  v následující kapitole se mluví o jejím skonu a pohřbu. Rabíni však spekulují o tom, jestli jí puklo srdce radostí, když jí anděl (podle některých Satan) přinesl zprávu o tom, že Izák nakonec nebyl obětován, nebo žalem, když jí sdělil, že vůbec být obětován má. Pokud by byla pravdivou druhá teorie, zemřela Sára v zoufalství, aniž by se dočkala šťastného konce. Tak je vlastně jakýmsi předobrazem všech Židovek, které zemřely za druhé svétové války, aniž by věděly, jestli jejich děti přežijí...

S využitím přednášky Mgr. Terezie Dubinové - Ženy v Bibli, ženy dnes. Další díl přednášky (o Dině a Támar) si můžete vyslechnout 28. 3. v 18:00 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze, Maiselova 15 - www.jewishmuseum.cz.

Dokázala byste svému muži přivést jinou ženu, aby Vám porodila dítě? Myslíte si, že byste mohla žít v polygamii? Snesla byste, kdyby Vás Váš muž někomu „zapůjčil“ jako Abram Sáraj faraonovi?

   
05.03.2007 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Komentáře:

 1. [20] Mánek [*]

  to je myšlení, opravdu nedorostlého pubertáka.Kde žiješ?? je 21. století -. rovnoprávnost, jseš divnej nééé???

  superkarma: 0 21.05.2008, 13:38:43
 2. avatar
  [19] Vivian [*]

  kareta: proč zrovna Indka, šmankote?! Když už, tak si vyberu nějakou tu "lepčí ráci", blonďatou, modrookou...

  superkarma: 0 05.03.2007, 18:13:03
 3. [18] tornado-lou [*]

  ivana.kuglerova: Manx: ehm ja bych to jeste peformulovala na "porodit dite"

  superkarma: 0 05.03.2007, 11:48:23
 4. avatar
  [17] SENSITIVESKIN [*]

  půjčit by mne mohl, ale ne za účel plození dětí

  superkarma: 0 05.03.2007, 11:01:34
 5. avatar
  [15] ivana.kuglerova [*]

  ivana.kuglerova: Asi... tfuj, asY mám horečku

  superkarma: 0 05.03.2007, 10:25:02
 6. avatar
  [14] ivana.kuglerova [*]

  Manx: To sice jo, ale když jsme o tom s kamarádama nedávno přemýšleli, tak nám formulase "porodit SI syna" přišla ještě úchylnější .
  Asy bych to nechala na "porodit syna" .

  superkarma: 0 05.03.2007, 10:24:16
 7. [13] a.... [*]

  Manx: Strašná formulace ..já jsem si teda porodila dítě sama sobě, manželovi jsem tím sice udělala radost, ale to vůbec nebylo mým záměrem
  Pevně doufám, že dneska tuhle formulaci považuje většina ženských jako přežilou, patřící někam o několik století zpět.

  superkarma: 0 05.03.2007, 10:22:57
 8. avatar
  [11] kareta [*]

  Vivian: třeba po prvním dítěti změníš názor a další už bude rodit nějaká ochotná indka

  superkarma: 0 05.03.2007, 09:43:32
 9. avatar
  [10] Vivian [*]

  Já mu ho porodím sama, žádnou jinou bych tady netrpěla My si stačíme sami A půjčit bych se taky nenechala, nejsme žádná půjčovna ženskejch

  superkarma: 0 05.03.2007, 09:37:49
 10. [9] a.... [*]

  Já bych snesla polygamii, ale tu druhou bych si musela pro svého milého vybrat já Však já tomu přece nejlíp rozumím, co doma opravdu potřebujeme

  superkarma: 0 05.03.2007, 09:07:20
 11. [8] Anai [*]

  Asi jedná možnost perspektivity mého současného 4-letého úspěšného vztahu by byla právě možnost nechat porodit dítě mého jinou ženu a pak jej adoptovat, nebo žít ve 3. Je mladý a chce jednou dítě, já už jsem dost za zenitem . Jenže si to fakt nějak nedovedu představit a můj asi taky ne, žijeme ze dne na den a přesto je náš vztah to nejlepší, co jsem kdy zažila.
  Zapůjčení bych snesla pouze za určitých vyhraněných okolností, kdyby to mělo přinést výrazný přínos mně i mým blízkým! V některých zemích je stále zvykem zapůjčovat manželku při návštěvě dobrého přítele, můj muž se s tímto dokonce prý setkal na Slovensku, kam přijel za svým kamarádem z vojny, nevím ale, zda mluvil pravdu, prý jeho nabídku nepřijal.

  superkarma: 0 05.03.2007, 09:01:47
 12. avatar
  [7] kareta [*]

  Zas na druhou stranu- někdo by za mě byl těhotný a rodil by

  superkarma: 0 05.03.2007, 08:51:36
 13. avatar
  [6] cmelda [*]

  ještěrka.ehp: a tak to zas ja bych byla jako prvni zena spokojena bych si uzivala i s manzelem i s manzelkami

  superkarma: 0 05.03.2007, 08:50:59
 14. avatar
  [5] Amálie [*]

  * Nechci dítě, a už vůbec ne cizí.
  * Polygamii bych asi nekousla.
  * Ne, nejsem jeho majetek.

  superkarma: 0 05.03.2007, 08:41:14
 15. avatar
  [4] kareta [*]

  Nevím, jestli bych zvládla polygamii, možná by to bylo lepší, než to zní, třeby pomoc v domácnosti, při dohadování s manželem mít posilu taky nemusí být špatné.
  Sličného náhradníka se svolením manžela bych URČITĚ snesla

  superkarma: 0 05.03.2007, 08:33:24
 16. avatar
  [3] Suzanne [*]

  Ne, ne, ne

  superkarma: 0 05.03.2007, 08:04:10
 17. avatar
  [2] ještěrka.ehp [*]

  Ne, adoptovali bychom, kdyby bylo třeba
  To asi ne, byla bych nejnesnesitelnější první žena. Být druhá žena nepřichází v úvahu
  To už vůbec ne, jestli si mě má někdo půjčit, tak si o tom rozhodnu čistě jen já sama

  superkarma: 0 05.03.2007, 07:45:53
 18. avatar
  [1] Evikus [*]

  V dnešní době přece může žena "odnosit" dítě jiné ženy, která nemůže i když rozhodování to asi musí být dost složité......
  Manžela zásadně nepůjčuji!!!

  superkarma: 0 05.03.2007, 06:59:09

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme