Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravuje několik reformních zákonů. „Reforma ohrožuje autonomii vysokých škol, zavádí školné, aniž by byly uváženy jeho dopady, a nepovede ke zvýšení kvality vzdělávání,“ tvrdí zástupci vysokých škol.

Studenti vysokých škol i jejich profesoři protestují proti reformám Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Více již v pozvánce na veřejnou diskuzi, kterou jsme obdrželi od studentského výboru...

Pozvánka na věřejnou diskuzi: Studentský protest: Za svobodné vysoké školy!

14. prosince jedná Rada vysokých škol (RVŠ) a Česká konference rektorů (ČKR) na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o podobě předkládaných „reformních“ zákonů. Reforma ohrožuje autonomii vysokých škol, zavádí školné, aniž by byly uváženy jeho dopady, a nepovede ke zvýšení kvality vzdělávání. Podporujeme připomínky RVŠ a ČKR a spolu s nimi odmítáme návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům jako škodlivé a nekoncepční.

Veřejná diskuze: Reforma vysokých škol a její důsledky

  • úterý 13.12. v 17:30, učebna U1, FAMU, Smetanovo nábřeží 2
  • panelisté: rektor AMU Ivo Mathé, prorektor UK Stanislav Štech, předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek, Jan Sládek (AS FF UK), Apolena Rychlíková (AS FAMU)
  • Další informace: Facebook

Shromáždění před Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:/Za svobodné vysoké školy!

  • středa 14.12. od 11:00 do 13:00, Karmelitská 8

Součástí shromáždění na podporu připomínek RVŠ a ČKR bude permanentní hyde park. Každý bude mít možnost vystoupit a diskutovat se zástupci vysokých škol a občanských iniciativ. Účast přislíbili mj. Miroslav Petříček, Vít Janeček, Alice Červinková, Matěj Stropnický a zástupci RVŠ. Ke zhlédnutí bude část výstavy Václava Magida Možnosti studentského života.

Vyzýváme studenty, pedagogy, vědecké pracovníky, členy akademických senátů a širokou veřejnost: připojte se k protestu a zúčastněte se diskuze!

Organizátoři: Kateřina Krejčová (studentka Centra audiovizuálních studií FAMU), Hana Nováková (studentka Katedry dokumentární tvorby FAMU)

Jaký je váš názor na reformy ve školství, milé čtenářky?

Reklama