Stačí, aby dvě ženy - i třeba skoro cizí, poseděly chvíli spolu, a netrvá dlouho a již řeší své problémy týkající se většinou partnera. Jeden moc pracuje, druhý málo, ten chodí do hospody moc, tamten zase nevytáhne paty z domu. Inu, vždy je na co si stěžovat.

A když nám starosti přerostou přes hlavu, hledáme možnosti, jak z toho ven. Jednou z nich je absolvování tzv. rodinných konstelací, které slibují pohled na naši svízelnou situaci v souvislostech, které jinak slepě často odmítáme objektivně vidět/slyšet/přijmout (doplňte si podle sebe). Zkrátka je zde možnost vidět realitu trochu jinak, což může skutečně přinést hmatatelné výsledky. Ale nepředbíhejme...

therapy

Co jsou rodinné konstelace?

Jedná se o metodu rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie, kterou údajně přivedl na svět Bert Hellinger. Jednoduše „postavené“ schéma „herci“ během sezení umožňuje velmi názorně ukázat role, rozuměj vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, případně jiného společenství.

Podle autora rodinných konstelací je naše životní cesta jednoznačně ovlivňována událostmi a jakýmisi vzorci z historie rodiny, které se nevědomě přenášejí z generace na generaci, což ostatně nahrává skutečnosti, o které jsme si povídaly v nedávném rozhovoru s Markétou Vostrou. Vzpomínáte?

Rodinné konstelace se těší čím dál větší oblibě a na první pohled tato terapie vypadá jako řešení všech našich problémů. Stačí si nechat sestavit model rodiny ze zástupců vybraných z ostatních účastníků semináře a pak už jen sledovat a analyzovat pod citlivým vedením kouče. I když samozřejmě to tak snadné není...

Jak konkrétně terapie probíhá?

 • Dotyčný, jenž chce řešit svůj problém, popíše terapeutovi podstatu problému, resp. to, co si myslí, že problém vytváří.
 • Terapeut na základě vyprávění navrhne, kteří lidé z jeho životního příběhu by měli v dané rodinné konstelaci vystupovat, aby se rozehrála podobná situace a mohlo být rozkryto jádro problému.
 • Pak si člověk, který přišel s konkrétním problémem, vybírá mezi ostatními účastníky akce intuitivně zástupce reálných osob ze svého příběhu.
 • A vybere rovněž někoho za sebe, aby mohl „divadlo“ jen sledovat.

Sehraný děj bývá velmi emočně silný a autentický, účastníci, kteří se před tím ani neznali, mnohdy pláčou, jak silně prožívají danou emoci. Je velmi zajímavé, že často se problém rozvine opravdu nečekaným směrem, který by před tím nikdo nehádal. Konstelace totiž umožňují vidět problém v jeho nejzákladnější podstatě.

Zástupci jsou postaveni do obrazných schémat dle situace. Například když otec nemluví se synem, stojí dané osoby k sobě zády. Často se objevují a na scénu vstupují nové figury, před tím úplně opomíjené vazby, které třeba byly vědomě z rodinných pout vytěsněny, obvykle se jedná o zemřelé děti, o kterých se nemluvilo, zavržené příbuzné, milenky a milence, kteří jen svou existencí sehráli v dané rodině významné úlohy, a ovlivnili tak celý její chod (ačkoliv se o tom nikdy NAHLAS nemluvilo).

Zkušený terapeut pouhým pozorováním reakcí jednotlivých zástupců dostává řadu cenných informací, které si doplňuje dotazy. Citlivým přeskupováním systému a hledáním toho pravého místa pro všechny zúčastněné začíná „hojivý“ proces, z kterého má užitek nejen daný člověk, ale i ti, kteří se objevili v rolích.

 • Konstelace je možné uskutečnit také jako individuální poradnu, kde se pracuje se značkami zástupců.

Kdo nezažil, neuvěří

Přemýšlela jsem, jak nejlépe bych vám celý proces přiblížila, a musím říct, že se podepisuji pod to, co často na adresu rodinných konstelací říkají ti, co se jimi zabývají. Člověk to prostě musí zkusit.

Já sama jsem dlouho odolávala, ale pak jsem podlehla naléhání kamarádky, která chtěla jít, a přiznám se, že mě trochu přemohla také zvědavost. V dostupných materiálech totiž působení rodinných konstelací vyznívá opravdu neuvěřitelně, občas až na hranici racionálního chápání.

Dva příběhy z praxe

Navštívila jsem několik sezení a nejvíce na mě zapůsobily následující příběhy:

dvě dospělé sestry, které k sobě až do svých třiceti let nemohly najít cestu

Jelikož situace byla pro jejich rodiny nesnesitelná, rozhodly se navštívit rodinné konstelace. Díky dobře vedené terapii zjistily, že mají sice společnou matku, ale každá jiného otce... Tuto drobnost jim samozřejmě matka zatajila, přesto jim natolik ovlivnila životy, že nedokázaly již neznámé břemeno unést. Tento příběh skončil prý velmi šťastně, protože nevysvětlitelná averze byla „vysvětlena“, zdůvodněna a přijata.

nepřijetí syna udělalo z muže despotu a trosku zároveň

Říká se, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Bohužel o mnoho víc platí, že co v dětství dostáváš, resp. nedostáváš, to pak člověku chybí, případně to neumí dát. Pokud rodiče věnují jednomu dítěti lásku a druhé je stále tak trochu na druhé koleji, nevěstí to do budoucna nic dobrého. Příběh úspěšného inženýra, který terorizoval rodinu, již založil, a „důkazy lásky“ si vynucoval přímo brutálními prostředky, ačkoliv je sám nebyl schopen poskytnout, otevřel mnohým oči.

 • (příběhy jsou popsány obecně a s časovým odstupem deseti let)

V čem rodinné konstelace pomohou?

 • Rodinné a vztahové problémy, které spolu úzce souvisí (viz zmíněné příběhy)
 • Dlouhodobé specifické zdravotní problémy
 • Problémy na pracovišti a dokonce i finanční problémy

Varování na závěr

 • Dobře se poptejte na konkrétní seminář a terapeuta.
 • Nejlepší je osobní doporučení.
 • Pokud vám není akce sympatická, odejděte.
 • Věřte svému instinktu.
 • Nenechte se do ničeho nutit.
 • Máte-li pochybnosti, poraďte se dopředu s terapeutem, je-li váš zdravotní a psychický stav pro tuto formu terapie vhodný.
Reklama