Bio potraviny se těší čím dál tím větší oblibě, a to jak ze strany spotřebitele, tak i prodejců. Na jednu stranu jde o zdravější a ekologický produkt a na stranu druhou jde o drahou záležitost pro mnoho lidí přímo zbytečnou. 

O tom, zdali spotřebitel může plně důvěřovat kvalitě bioproduktů, se vedou nekonečné debaty. Někdo zastává názor, že je lepší navštívit nejbližší farmu a nakoupit si vejce přímo od farmáře, jiní mají důvěru ve specializované obchody s biopotravinami, a někdo nevěří ani jedné variantě.

Dle slov Ing. Leny Zárubové z katedry kvality zemědělských produktů České zemědělské univerzity v Praze je pro získání BIO certifikátu nutné, aby potravina splňovala určité náležitosti od pěstování či zacházení se zvířaty až po sklizeň a účetnictví. „Není možné, aby tzv. BIO logem byl označený produkt, který tyto podmínky nesplňuje. Jednalo by se o hrubé porušení zákona,“ uvádí Ing. Zárubová.

bio

Dle slov výše zmiňované odbornice není důvod obávat se, že spotřebitel kupuje konvenční výrobek za cenu BIO výrobku. „Jediné, v čem se BIO potraviny ze supermarketů a BIO potraviny z farem liší, je marže pro obchodníka. Což je věc pro spotřebitele nedůležitá. Pokud je BIO potravina označena logem ekologického zemědělství a příslušným kódem kontrolní organizace splňuje patřičná kritéria BIO výrobku a nezáleží, na jakém místě je prodávána.“ Navíc je v případě podezření, že se skutečně nejedná o BIO výrobek, možnost zkontrolovat tento produkt přímo na webových stránkách ministerstva zemědělství.

 Naopak je potřeba zpozornět v případě, že nakupujete domnělé BIO výrobky na farmách. Jestliže máte sebemenší podezření, že si daný výrobek toto označení nezaslouží, požádejte prodávajícího o certifikát od kontrolní organizace a v případě, že se vám nemůže prokázat, může být něco v nepořádku. „Označení BIO je jistá záruka kvality a také šetrnosti vůči přírodě. BIO výrobky jsou chutnější a navíc obsahují větší množství antioxidantů, které zabraňují tvorbě volných radikálů. Zemědělec smí používat pouze schválené přípravky, jako jsou například biopesticidy nebo medikamenty na bázi rostlinných extraktů, což poskytuje záruku konzumace potravin bez klasických zdraví škodlivých pesticidů. Jejich konzumaci doporučujeme,“ na závěr uvádí Ing. Zárubová.

Jedna strana tvrdí, že označení BIO je dobrá a užitečná věc, ale existují i tací, co se kloní k opačnému tvrzení. Šárka Veselá chovatelka koz a majitelka kozí farmy v Havířově proti tomuto označení v zásadě nic nemá, nikdy se o získání značky BIO nesnažila, a ani to do budoucna neplánuje: „Bylo by to finančně příliš náročné. Nebyla bych schopná nastavit odpovídající ceny, a při tom nepřijít o zákazníky. Přestože jako farma označení BIO neneseme, staráme se o zvířata řádně a určitě nejde o konvenční výrobu. Další věc je spousta papírování a testů, už takhle toho máme nad hlavu. Takže odvážlivce co si tuto značku pořídí, spíše obdivuji, musí to být hrozně moc práce.“

Zatímco paní Veselá se o značku BIO příliš nezajímá, pan Jan Sedlák, taktéž vlastnící kozí farmu, zpočátku o získání této značky uvažoval, později však usoudil, že je pro něj a jeho farmu lepší přistoupit k tzv. racionálnímu zemědělství: „Zjistili jsme, že nám vyhovuje spíše racionální zemědělství, což je přechod mezi tím ekologickým a konvenčním. Jsme pro to, aby byl rozvoj udržitelný, takže abychom využívali přírodu ekonomicky, ale přiměřeně.“ Na otázku, co si tedy o značce BIO myslí, odpověděl pan Sedlák takto: „Respektuji jak BIO výrobky, tak fakt, že si někdo chce takovýmto způsobem uspořádat život či výrobu, ale myslím, že jde převážně o záležitost moderního západního světa. A za druhé, ekologickou výrobou nelze nasytit 7 miliard lidí. Dle mého názoru se nic nesmí přehánět a ke všemu by se mělo přistupovat racionálně.“

Názory se různí, a přestože jde o označení zaručující určitou kvalitu, neznamená to, že všechny výrobky, které toto označení postrádají, nedosahují podobné či stejné kvality. Zdá se, že pro mnoho farem a zemědělců je značka BIO zatím nedosažitelná, zejména z finančního hlediska. Takže jestliže spotřebiteli záleží na tom, zdali konzumuje potraviny zdravé a k přírodě vstřícné, měl by zapátrat po jejich původu.

Reklama