Slevový server Vykupto.cz uspořádal ve spolupráci s občanským sdružením Logo netradiční charitativní sbírku na pomoc dětem s autismem. Za každého kdo, navštíví webovou stránku www.vykupto.cz/deti, věnuje Vykupto.cz do sbírky až 2 Kč.

Tímto způsobem mohou přitom lidé přispět do sbírky až 4x denně. Cílem akce je dosáhnout do 20 dní částky 150 000 Kč, která pokryje veškeré náklady na rekondiční a edukační pobyt autistických dětí na horách.

Vykupto.cz, druhý nejznámější slevový server v Česku, pomáhá dětem s autismem prožít život naplno. Na svých webových stránkách www.vykupto.cz/deti odstartoval ojedinělou charitativní sbírku, při které spoléhá na ochotu sdílení odkazu na sbírku mezi uživateli internetu a sociálních sítích. Za každého návštěvníka stránek přispěje Vykupto.cz na konto sbírky náhodně určenou částku od 0,25 do 2 Kč, přičemž je možné stránky navštívit až 4x denně. Aktuální výši sumy vidí návštěvník webu prostřednictvím virtuálního počítadla.

„Nechceme, aby bylo Vykupto.cz spojováno pouze se slevami. Snažíme se zákazníkům přinášet především zážitek. Charitativní sbírka na pomoc dětem s autismem je kombinací obou našich podob. Pokud se totiž lidé rozhodnou do akce zapojit, mohou zažít dobrý pocit z toho, že přispěli na správnou věc. Nechceme však od nich žádné horentní sumy - ve skutečnosti je tato forma pomoci nestojí více, než pár minut jejich času a aktivní přístup,“říká Tomáš Bátrla, spoluzakladatel Vykupto.cz.

Z vybrané částky budou hrazeny náklady spojené s rekondičním pobytem dětí s poruchou autistického spektra od 3 do 10 let v doprovodu rodičů. „Ojedinělý pětidenní pobyt se bude konat na horské chatě uprostřed příznačně pojmenované lokality V ráji. Jeho hlavní náplní je intenzivní speciálně-vzdělávací péče. Kromě školených osobních asistentů zde budou přítomni terapeuti, logoped, psycholog či zdravotník. Děti s autismem i jejich rodiče se tak alespoň na chvíli odpoutají od každodenního života, který je často naplněn nepochopením
a osaměním,“ říká Blanka Chupíková, poradce rané péče a logoped OS Logo.

Do sbírky slevového serveru Vykupto.cz a občanského sdružení Logo na pomoc dětem
s autismem mohou lidé přispět i prostřednictvím speciálně zřízeného účtu: 35-1360220247 / 0100 (VS: 1111).

Vykupto.cz se v minulosti podílelo již na několika úspěšných charitativních sbírkách, např.
se zapojilo do sbírky „Český internet pomáhá“ či do „Vánoční charitativní sbírky“ pro Konto BARIÉRY.

Více informací o charitativní sbírce na pomoc dětem autismem i občanském sdružení Logo naleznete na: www.vykupto.cz/deti.

tisková zpráva

Reklama