Zajímavý příspěvek s přesahem do reality zaslala čtenářka Mandzarik. Bohužel moc optimistický není, zdává se jí například o Zlu za dveřmi...

Víte, co vaše sny znamenají. Noční můry se s pomocí snáře snaží vysvětlit čtenářka Mandzarik...


Jedna dvě, Freddy jde, Freddy si jde pro tebe ....
Ááááááááááááááá!!!!
Noční můry mne provází mnoho let a mnoho z nich se opakuje. Tak, jak jde čas, můry jeho chod kopírují. Nedokážu říct, která z nich byla či je nejtíživější, přesně si však vybavím tíživý pocit po procitnutí. Jistě byly i sny, kdy jsem se probudila úlekem ve stylu amerického thrilleru, motiv se zřejmě neopakoval, neboť mi neutkvěl v paměti. Napíšu však o těch, co se vracely nebo vrací a k ruce si vezmu nový snář, který se pokouší o jakýsi psychologický výklad, cituji : „Sny jsou jedním z přírodních zázraků, nikoli výsledkem bloumající psychiky při spánku. Sen je styčnou plochou mezi procesem života a naší vědomou osobností. Je vyjádřením toho, co se děje ve fyzickém těle, způsobem vyrovnávání našich vnitřních fyziologických a psychologických projevů, obrovským zdrojem původních náhledů do nitra a informací, rozcvičkou pro naši psychiku neboli duši, projevem nadsmyslových čidel člověka, pomocníkem při řešení problémů, prostředkem k přesahům za známý svět našich prožitků“ - autor Tony Crisp (kráceno)
V dětství ke mně přicházely strachy, kdy stoupám vzhůru do vysoké budovy. Čím vyšší patro je, tím je stav stavby horší, schodiště rozpadlejší, zábradlí mizí, stupně se drolí a já musím nahoru, neskutečně se bojím, klesám na kolena, plazím co nejtěsněji přimknuta ke zbytku zdiva, schody se viklou, odpadávají, chybí - FUJ. Výklad - Vnímání života jako plného jam a osidel. Zpětně si uvědomuji, že bych si měla důrazně promluvit s rodiči. Nehodlám se zhluboka zamýšlet, neboť aktuální můrou je stav účtu, očekávaná faktura a objednaný kabát, přesto si kladu otázku, odkud právě tyto strachy, když mohu dětství bděle popsat jako téměř idylické.
V podobném období se mi ale také zdávalo o Zlu, jsem sama doma, někdo, něco otvírá vstupní dveře bytu a já se přetlačuji veškerou silou, abych je zabouchla, protože vím, že za nimi je Zlo. Výklad - to, s čím se identifikujete, zavedené hodnoty a víra, je ohroženo tím, co cítíte za dveřmi. Blueh. To asi dává smysl. Všechno, co ohrožuje naše já, bývá pociťováno jako zlé a špatné, i když to mohou být přirozené pudy.
Dospívání - černobílý sen, studená obrovská přečerpávací nádrž, kterou musím přeplavat, a vím, že někde je nekonečná propusť. Výklad - obava ze ztráty kontroly, identity, smrti. Pocity nebo situace, ze kterých se špatně dostáváme, jsme uvězněni nebo zapomenuti. Dvakrát fuj.
Dospělost - vím, že mi chybí zkouška z předmětu, i když doklad o dosaženém vzdělání roky používám při výběrových řízeních, v lepším případě nástupech do pracovního poměru. Ve snu se děsím následků, kdy se na podvod přijde, všechna sesmolená CV jsou lživá a já obviněna z podvodu. Výklad hledat nehodlám.
A poslední, alespoň v dnešním příspěvku - je mi čtyřicet, bortí se mi další vztah a stále nemám děti. Ani zde se nebudu obracet ke snáři, zde se domyslím sama. Třikrát fuj. Tohle téma je tedy černá ruka do podvědomí a děkuji za jeho vypsání. Jak se mi nechtělo uklízet a vařit, vyrážím do kuchyně a dnešní realita předčí všechna očekávání. Za co však budou děti a partner vděčit vlídné ženě si ale nechám pro sebe a pro vás.

Krásné snění noční i denní vám všem nejen dnes přeje,
Mandzarik

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 20. 11. 2012: Noční můry

Příspěvky k tomuto tématu již nepište. Později odpoledne se dozvíte, která z dnešních přispěvatelek obdrží slíbené dvě knížky: Černou kniha církve od Micheala Hebeise (Knižní klub) a Dänikenova Proroka minulosti (Knižní klub).

knihakniha

 

 

Reklama