Při našich toulkách za záhadnými místy dnes snad potěšíme čtenářky z Českých Budějovic. Budeme se totiž věnovat jednomu tamnímu lesu. Jmenuje se Bor a leží na západním okraji města. Vede tudy silnice do sousedního Branišova.

Místní lidé tu prý bez ohledu na denní či noční dobu slýchají tajemný zvuk, jako by někdo v lesích hrál na flétnu smutné melodie, jindy se tu ozývá pláč či zvířecí nářek. A leckdo také slyšel vyprávění o temné postavě muže v klobouku, která se v Boru zjevuje. Někteří dokonce tvrdí, že přízrak na vlastní oči viděli.

Přízrak

To tvrdily i dvě ženy, jež se roku 1993 vracely z kina domů do Branišova. Byla už tma. Procházely zrovna po silnici, kterou obklopuje les, když ucítily, jak se jich zmocňuje úzkost. Pak uslyšely kroky a z křoví se vynořila vysoká Oběšenectmavá postava v dlouhém plášti a s kloboukem na hlavě a začala se k nim přibližovat. Do obličeje mu neviděly, ovšem stačily si všimnout, že se nohama vůbec nedotýká země, nohy vlastně neviděly vůbec. Ženám se nakonec podařilo přízraku uniknout, ale podle vyprávění nejsou jediné, kdo se s ním setkal.

Další tajemnou zvláštností, která se k Boru váže, je strom oběšenců. Na stromě, který stával uprostřed lesa, se oběsilo hned několik lidí a pak byl, snad ze strachu z dalších neštěstí poražen.

Na pověsti tomuto místu nepřidává ani událost ze 70. let minulého století. Na strážnici v lese, odkud byl střežen muniční sklad, proti sobě při nočním střídání stráží obrátily zbraně dvě vojenské hlídky. Přežil prý jen jeden. Do této doby se však nepodařilo vysvětlit, proč by se dvě skupinky vojáků z bývalé československé armády chtěly navzájem pozabíjet. Že by je vyděsilo místní strašidlo?

 

lupa

Reklama