Jeden z nejstarších benediktinských klášterů na našem území okouzlí nejen překrásnou architekturou několika stavebních slohů, ale hlavně posvátnou atmosférou pokory, vzdělanosti a pradávné slávy české země.

Sázavský klášter

Nedávno jsem navštívil Sázavský klášter a byl jsem opravdu nadšený. A tak, ačkoli poslední neobjednaná letošní návštěva byla možná 17. listopadu a v prosinci do kláštera vstup jen po předchozí domluvě, rozhodl jsem se vás, milé dámy, s touto naší památkou trochu obeznámit.

Legenda o svatém Prokopu

Prokop byl jako správný pravoslavný kněz ženatý a měl syna Jirmana. Když ovdověl, rozhodl se pro mnišský život - zřekl se tedy domu, veškerého majetku i příbuzných a uchýlil se do jeskyně ve skále. Žil životem velmi skromným. Obdělával kousek půdy, která mu dávala chléb, jinak poustevničil a trpělivě se modlil. Pověst o jeho svatosti se brzy rozšířila po celém kraji a mezi zástupy nadšených poutníků se brzy objevil i kníže Oldřich lovící v místních lesích.
Prokop jej vlídně přijal a nabídl znavenému knížeti vodu, která se však v Oldřichových rukou proměnila v nejsladší víno. Za tento zázrak a bohulibý Prokopův život, dal na tom místě nad řekou Sázavou kníže Oldřich zbudovat překrásný klášter a Prokopa stanovil jeho prvním opatem.
Traduje se také, že byl Prokop ve své poustevně pokoušen ďáblem, toho však přemohl a vyoral s ním brázdu, kterou můžete dodnes spatřit a v klášteře je umístěna i její mapa.

Sázavský klášter

Osudové okamžiky kláštera

 • 1032 – klášter byl založen
 • konec 11. století – zahájil opat Božetěch přestavbu původního dřevěného kostela v románskou baziliku
 • 1204 – svatořečení sv. Prokopa
 • 14. století – za vlády Lucemburků vrcholí sláva a věhlas kláštera
 • 1421 – za husitských válek byli mniši vyhnáni a klášter vyrabován
 • polovina 17. století – po třicetileté válce klášter znovu začal vzkvétat a došlo k rozsáhlým barokním přestavbám
 • 1785 – Josef II. klášter zrušil

Co všechno na vás čeká?

V otevírací době si můžete venkovní areál kláštera prohlédnout i sami, bez průvodce a bez poplatku. Hned od brány vás přivítá gotická věž nedostavěného kostela, za níž se skrývají vysoké lomené oblouky cihlových arkád. Zadní část traktu pak skrývá základy kostela Svatého Kříže.

Sázavský klášter, Svatý Kříž

S průvodkyní pak nahlédnete do barokního interiéru kostela sv. Prokopa včetně krypty, ale hlavně do budov konventu. Tam je pro návštěvníky připraveno několik expozic – výstava Staroslověnská Sázava nabídne středověké rukopisy, včetně faksimile Remešského evangeliáře a následuje představení archeologických nálezů z doby Velké Moravy.
Marie trestajícíNejzajímavější je však jistě fresková výzdoba – jednak výmalby v Kapitulní síni, kde se nachází jediné ikonografické zobrazení Panny Marie trestající. Neméně obdivuhodné jsou i fresky v ambitu kláštera, které byly teprve nedávno objeveny pod přemalbami a postupně jsou obnovovány. Takže s každou návštěvou máte jistotu, že na vás čeká něco nového.

Jak se sem dostanete?

 • Vlakem – ze stanice Sázava – zastávka, nebo Sázava – Černé Budy asi čtvrthodinovou procházkou
 • Autem – po dálnici D1 sjezd na Ostředek a dále 10km do města Sázavy
 • Autobusem – ze zastávky Sázava – Černé Budy asi 3 minuty pěšky, ze zastávky Sázava – autobusové nádraží asi čtvrthodinu pěšky
 • Lodí – po řece Sázavě dojedete přímo pod klášter

Sázavský klášter

Kolik dáte za vstupné?

 • Plné: 70 korun (77 korun s příplatkem za rezervaci)
 • Snížené: 45 korun (50 korun s příplatkem za rezervaci)
 • Rodinné (2+3): 180 korun (198 korun s příplatkem za rezervaci)

Otevírací doba

Klášter je otevřen každý den od dubna do září, v říjnu je o víkendech vstup pouze pro skupiny po ohlášení. Celý listopad a prosinec je vstup rovněž možný pouze pro ohlášené skupiny po předchozí domluvě. Výjimkou je 17. listopad, kdy je klášter otevřen od 10.00 do 16.00 hodin.

Co s kočárkem?

Sázavský klášterPo celém areálu kláštera není pohyb s kočárkem problém (vyjma několika snadno překonatelných prahů). Jediným palčivým místem je krypta v chrámu sv. Prokopa – tam vám však kočárek může na chvíli pohlídat průvodkyně.

Užitečné odkazy a zdroje...

Kam dál?

Reklama