„Pamatujme na to, že všichni budeme jednou staří.“ To je krédo Jitky Kroutilové, která byla spolu s dalšími osmi ženami a jedním mužem tuto středu, příznačně na svátek sv. Mikuláše, jmenována pečovatelkou roku.

Akce, jejímiž organizátory jsou už popáté Diakonie ČCE (Českobratrské církve evangelické) a společnost Walmark (společnost s českým zázemím i kapitálem, která se už od svého vzniku podílí na dobročinných projektech), proběhla na Novoměstské radnici. Při slavnostním ceremoniálu, kterého se zúčastnila jak ředitelka CČE Libuše Roytová, tak generální ředitel společnosti Walmark Tomáš Macura a řada dalších významných hostů, včetně ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, bylo oceněno celkem čtyřicet pečovatelek a jeden pečovatel, přičemž deset z nominovaných obdrželo titul pečovatel/ka roku.

„Práce pečovatele se vždy nachází mezi dvěma póly, z nichž jeden nebo druhý vítězí v různých obdobích, mezi tím, jestli je důležitější mít srdce na dlani nebo vzdělání,“ vysvětlovala Libuše Roytová. Odborná porota se snažila při čtení životních příběhů nominovaných posoudit obě tyto složky - oceňovala jak obětavou a usilovnou práci pro druhé, tak ochotu a snahu dovzdělávat se v oboru.

 

 

 

Právě úsilí o zlepšení kvalifikace této záslužné profese a o zvýšení její společenské prestiže ocenil i předseda Asociace pečovatelských služeb Jindřich Kadlec. Zároveň poděkoval Petru Nečasovi za úsilí získat více financí do rozpočtu pro sociální sféru - výsledek těchto „bojů“ na politické půdě však není doposud znám, a tak nejistota v oblasti sociální péče trvá.

Přes nedostatečné financování a nedocenění ze strany veřejnosti jsou nominovaní se svým povoláním spokojeni. „Toto zaměstnání bych nikdy neměnila. Je to hrozně hezké, když na vás každý den lidé čekají a jste někomu nápomocná,“ říká další z oceněných, Renata Drapačová. „Každý má své starosti, zkusme se navzájem pochopit,“ je krédem Stanislavy Cidrychové. „Tím největším poděkováním je pro pečovatelku spokojený úsměv, stisk ruky a vyjádření vděčnosti od těch, kterým je pomoženo,“ vysvětluje Janina Firla, proč i ve svých padesáti letech stále pečuje o druhé. „Jen málokterá profese se může chlubit lidmi, kteří svou práci milují, a vděčnost jejich klientů je pro ně důležitější než peníze,“ dodává jediný oceněný muž, Jan Kubiš.

Celou akci příjemně podbarvovalo vystoupení skupiny historické hudby Karmína, jejíž latinské i české zpěvy připomínaly, že se blíží Vánoce, když už počasí, jak podotkla Roytová, zůstalo jarní.

 

 

 

A na závěr několik dalších fotografií z celé akce:

Líbí se Vám víc róba zpěvaček skupiny Karmína nebo Libuše Roytové? :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan ministr se trochu předváděl :).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oceněným to moc slušelo. Ostatně hosteskám taky :).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znáte někoho, kdo pracuje jako pečovatel? Dokázala byste sama takovou práci vykonávat? Myslíte, že je při ní důležitější vzdělání, nebo ochota pomáhat druhým lidem?

Reklama