Jedním z dlouhodobých cílů Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR je boj proti dětské obezitě. Proto se pojišťovna spojila s učiteli základních škol, rekondičními instruktory a nutričními terapeuty a společně vytvořili koncept zájmového školního kroužku zdravého životního stylu. V jeho rámci se mohou děti ve věku od 6 do 15 let seznámit s teoretickými základy zdravého života, stravování a pohybu. Také si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je „žít zdravěji“. Zájmové kroužky probíhají v letošním roce na 1. a 2. stupni Základní školy Kavčí hory v Praze.

vzp

„Podle nejnovějších studií VZP má v České republice problém s nadbytečnými kilogramy 20-30 % dětí. Je také dokázáno, že u dětí trpících nadváhou a obezitou se častěji objevují potíže s váhou v dospělém věku. Tento negativní trend se snažíme v rámci kroužků zvrátit a ukázat dětem, že je možné žít lépe a zdravěji,“ vysvětluje nutriční terapeutka Denisa Lamačová. V rámci kroužků, které jsou součástí preventivního projektu Žij zdravě, se děti pomocí edukačních her a pomůcek učí sestavovat vyvážený jídelníček a rozeznávat potraviny dle jejich energetické hodnoty. Dozvídají se také, jak často by měly jíst a doplňovat tekutiny.

„Bohužel během kroužků zjišťujeme, že představy dětí o jídle jsou mnohdy mylné. Často ani nepoznají, jestli jsou potraviny příliš tučné nebo sladké,“ říká Denisa Lamačová. Aby nezůstalo jen u teorie, je součástí kroužků také příprava jednoduchých a zdravých pokrmů, které si mohou děti vyzkoušet i doma.

vzp

Pohyb a cvičení místo sezení u počítače. Tak se dá stručně popsat druhý typ aktivit, které probíhají v rámci zájmových kroužků. Rekondiční instruktor, Ondřej Kádě, radí: „Ve školním věku by dítě nemělo trávit volný čas u televize a počítačových her. Nedostatek pohybu škodí jeho vyvíjejícímu se organismu a zároveň negativně ovlivňuje jeho přístup k pohybu a sportu v dospělosti.“ Na jedné z hodin proto dětem předvádí, jak lze využít běžné věci, například židle, lavice nebo PET lahve, ke cvičení a protažení. Na dalších potom seznamuje školáky s nordic walkingem, cvičením Pěti Tibeťanů nebo používáním krokoměrů.

vzp

Pohyb a zdravá strava jsou předpokladem zdravého vývoje dětí a prevence nadváhy a obezity v dospělosti. Kroužky zdravého životního stylu se tak stávají dalším nástrojem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v boji proti těmto nebezpečným nešvarům dnešní doby, které jsou spojeny se závažnými zdravotními obtížemi (nejen) v dospělosti.

 

Reklama