Osteoporóza je onemocnění, při kterém dochází k úbytku kostní hmoty a k poruchám její mikroarchitektury. Tím se kost stává křehčí a zvyšuje se riziko zlomenin i při malém úrazu. Osteoporózou trpěli i naši předkové,ale za onemocnění je považována až od roku 1994.

V České republice je touto chorobou postiženo 10 % obyvatel. Postiženi jsou muži i ženy. Nejčastější je u žen po menopauze, kdy je příčinou nedostatek pohlavních hormonů.

 

Osteoporóza  bez zlomenin nemusí působit pacientům větší potíže, je třeba na ni myslet a předcházet první zlomenině. V letech 1973-1993 byl nárůst zlomenin krčku stehenní kosti v České republice 2,4 násobný.

20-30 % pacientů s touto zlomeninou do roka umírá, 30-40 % je trvale odkázáno na pomoc jiných osob.

 

 

Rizikové faktory osteoporózy

V 60 % to mohou být vlivy genetické - výskyt osteoporózy v rodině.

Dále změny v oblasti hormonální - u časného přechodu, u žen, které nerodily, dlouhá doba bez menstruace v dospělosti.

Vyšší riziko je u výrazně štíhlé postavy, při nedostatku pohybu, při nízkém příjmu vápníku + vitaminu D.

Dále u poruch příjmu potravy, nadměrná konzumace kávy a alkoholu, kouření, řada chronických onemocnění, braní některých léků.

 

 

Diagnóza osteoporózy

Podezření může být na základě klinického vyšetření nebo prostých rentgenových snímků. Rovněž vyšetření ultrazvukovým přístrojem - hlavně v oblasti patní kosti - může vést pouze k vytipování rizikových nemocných. Diagnóza musí být stanovena měřením kostní hustoty tzv.denzitometrem -toto vyšetření je nebolestivé, trvá asi 30 minut při minimální radiační zátěži, která odpovídá asi letu letadlem. Touto metodou je možné sledovat i účinnost léčby.

Samotné vyšetření DEXA ale pro diagnózu a rozhodnutí o nutnosti léčby nestačí, je nutné vzít v potaz individuální rizikové faktory.

 

Léčba

Cílem léčby osteoporózy je zabránit vzniku osteoporotických zlomenin. K dispozici je řada účinných léků, součástí léčby je ale vždy fyzická aktivita a dostatečný příjem vápníku v dávce kolem 1,0g/den a vitaminu D v dávce 400-800  IU/den.

 

Vápník (kalcium) je základní složkou lidské kostry. Ve vztahu k osteoporóze je nejdůležitějším minerálem. Největším zdrojem vápníku jsou tvrdé sýry, mák, lískové ořechy. K  jeho vstřebávání dochází v tenkém střevě. Jsou látky, které vstřebávání vápníku ve střevě omezují - například oxaláty, obsažené ve špenátu, rebarboře, rybízu. Rovněž vysoký přívod fosfátů - v některém mase a ve slazených nápojích (cola) - snižuje vstřebávání vápníku.

 

Mezi látky, které napomáhají vstřebávání vápníku, patří vitamin D. Tvoří se v kůži působením slunečního záření. Doporučuje se pobyt na slunci 15-20 minut denně.  Druhým zdrojem vitaminu D jsou potraviny - hlavně ryby a mléčné výrobky. 

 

Velmi důležitým  faktorem pro zdravou kost je fyzická aktivita. Chůze a cvičení je nenahraditelné v každém věku, je základní součástí každé léčby osteoporózy.

 

Velmi důležitá je prevence osteoporózy - její součástí je dostatečný přívod vápníku v potravě, eventuálně v potravinových doplňcích, přívod vitaminu D, pohybová aktivita s pobytem na čerstvém vzduchu. Nedílnou součástí je omezení příjmu alkoholu, kofeinu a omezení kouření.

 

Reklama