Soutěžní erotická povídka

Bylo krásné srpnové odpoledne. On a ona šli spolu lesní cestou, přes rameno hrábě, chystali se obrátit seno na nedaleké louce. Stromy jemně ševelily a vůně lesů a luk se mísily nad jejich hlavami. Došli na louku a pilně obraceli seno, až se z obou řinul pot.

Chvilku si sedli pod stromy a opájeli se tou nádherou čisté přírody. V tom se od východu začaly kupit černočerné mraky. V mžiku opět vzali hrábě do rukou a chvatně rozprostřené seno nakupili. Pak jedna kapka... desátá... tisícá, začal liják a oni se rozhlíželi, kde se ukrýt.

Opodál stál starý posed se stříškou. Oba se k němu vrhnuli, ale to už jejich těla byla promočená letním deštěm, oblečení přilnulo k tělům a louka i les voněly čím dál intenzivněji. Vylezli nahoru na posed, mrkli na sebe a pomaloučku se svlékli z promočeného oblečení. Jak byli nazí a mokří, přimkli k sobě svá záda, seděli a pozorovali okolí. Nikde nebylo ani živáčka, a tak se pomaloučku polehoučku pootáčeli k sobě, až skončili v pevném objetí.

On jí pomalu laskal mokré dlouhé vlasy a líbal ji něžně za uchem, ona mu čechrala jeho kudrny a jemně se roztřásla. Snad chladem, který přinesl déšť, ale spíš to bylo něco, co jim naznačovalo, že právě nyní přišel jejich okamžik. Stále se hladíce a hledíce si do očí oba už mysleli na to jediné... Najednou udeřil hrom, jejich dvě těla se v té chvíli spojila v jedno a v tiché melodii deště se jemně objímali a líbali. Lehli si na dno posedu a nechávali se omývat dešťovými kapkami. Oba měli zavřené oči a pak už jen vstřebávali vůni letního deště a spojení svých těl i duší...

Reklama