Máte bolesti hlavy? Trpíte migrénou? Pak jistě víte, že migréna není jen bolest hlavy… Je obtížná a omezuje život těm, kdo jí trpí.

 

Migréna není jen bolest hlavy. Je od nepaměti součástí života člověka, který ji pravděpodobně dostal do vínku jako část genetické výbavy. Migréna obtěžuje nemocného nejen při samotném záchvatu, kdy ho bolí hlava a trápí nevolnost, přecitlivělost na světlo a hluk, ale ovlivňuje samotnou kvalitu jeho života. Znamená omezení v pracovní i soukromé sféře, protože snižuje pracovní výkon a znemožňuje provádět běžné každodenní činnosti, jako je péče o rodinu, zábava či sport. To je důvodem, proč je třeba migrénu léčit, což nám současná medicína dovoluje.

 

Migréna se vyskytuje přibližně u 10 % populace, přičemž nejčastěji jsou postiženy ženy ve věku 25 až 45 let. I když je migréna častým a dobře známým onemocněním, stále zde platí, že „zdravý nemocnému nevěří“. Ti, kteří nemají s migrénou osobní zkušenost, často předpokládají, že se jedná jen o chvilkovou bolest hlavy, kterou je možné zvládnout a nijak významně život nemocného neovlivňuje. Vliv tohoto záchvatového onemocnění na pracovní výkon, rodinný život a volný čas migrenika bývá podceňován. Dlouhodobé omezení, které sebou migréna, zejména v období produktivního věku, přináší, je ale nezpochybnitelné. Důvodem je hlavně nevyzpytatelné časování záchvatů. V případě migrény často platí zákon schválnosti a bolest přichází v nejnevhodnější dobu.

 

Migréna a její dopady na kvalitu života nemocných byly předmětem mezinárodního výzkumu, který v roce 2004 proběhl v deseti evropských zemích. Cílem průzkumu The Migraine Experience bylo kvantifikovat a specifikovat celkový vliv migrény na každodenní život migrenika, zjistit spokojenost se současnou léčbou migrény a ověřit znalosti o možnostech preventivní léčby. Nejzajímavější výsledky je možno shrnout do 7 bodů:

 

1/ Léky na předpis vs. volně prodejná analgetika

Průzkum ukázal, že zatímco ve Francii nebo Finsku navštíví 80–90 % migreniků lékaře a bolest hlavy zmírňuje léky na předpis, ve Velké Británii je to jen 60 %. Finové a Němci přitom kupují léky nejčastěji v lékárně, zatímco Italové nebo Britové dávají přednost supermarketům. 

 

2/ Dopad migrény na každodenní činnosti

Z výzkumu vyplývá, že migréna nejčastěji ovlivňuje sportovní aktivity migreniků. S tímto omezením se potýkají ¾ dotázaných. Dále migréna velmi často omezuje nemocné při plnění pracovních a školních povinností (68 % respondentů), při společenském životě a péči o rodinu (více než 50 %).

 

3/ Dopad migrény na pracovní a studijní povinnosti

75 % respondentů uvedlo, že migréna jejich výkon v práci či ve škole zhoršuje. Pokud jsou kvůli záchvatu nuceni opustit své pracoviště nebo školu, často mají za zameškaný čas pocit viny (56 % dotázaných). Většina dotázaných migreniků také souhlasí s tím, že kvůli záchvatům nejsou schopni dodržovat termíny a účastnit se důležitých událostí. 25 % dotázaných si myslí, že migréna negativně ovlivnila jejich kariéru a cítí ze strany nadřízeného či učitele podezření, že jejich migrénu vnímají jen jako výmluvu.

 

4/ Osobní události zameškané kvůli migréně

Z výsledků vyplývá, že se 58 % migreniků kvůli bolesti hlavy nemohlo během posledního půl roku zúčastnit důležité akce s přáteli, 23 % oslavy narozenin, 17 % události důležité pro jejich děti a 5 % dokonce zmeškalo svatbu (cizí).

 

5/ Citová podpora ze strany okolí

Největší oporou je pro dotázané jejich životní partner (59 %) a rodina (52 %). Je zajímavé, že muži hledají oporu hlavně u své životní partnerky, zatímco migreničky se spoléhají spíše na širší rodinu, spolupracovníky a přátele. Překvapivý je dále fakt, že lékaři jsou pro migreniky častější oporou než jejich přátelé (na lékaře se obrací 25 % dotázaných, zatímco na přátele pouze 19 %).

 

6/ Co je migrenik ochoten obětovat, aby zabránil dalšímu záchvatu?

Výzkum se zabýval také tím, čeho jsou pacient ochotni se vzdát, aby zabránili příchodu dalšího záchvatu migrény. 45 % dotázaných odpovědělo, že by splnilo všechna doporučení lékaře. Téměř třetina migreniků by se do konce života vzdala čokolády nebo denně cvičila. Dotázaní pacienti by dokonce oželeli vyšší plat nebo dovolenou, jenom aby mohli žít bez migrenózních záchvatů.

 

7/ Zájem lidí o preventivní léčbu

Cílem preventivní léčby je omezení počtu záchvatů a snížení intenzity záchvatů zbývajících. Zájem o preventivní léčbu mají zejména migrenici, kteří trpí dlouhotrvajícími a častými záchvaty. Téměř 70 % pacientů projevuje zájem o každodenní užívání léků s cílem omezit četnost a intenzitu záchvatů.

 

Dnes máme k dispozici preventivní specifickou léčbu a akutní specifickou léčbu, užívanou v případě záchvatu migrény. Díky preventivní léčbě může lékař významně omezit četnost záchvatů a snížit intenzitu bolesti i doprovodných jevů na minimum. V případě těžkých migrén se často kombinují oba druhy léčby.

 

Preventivní léčba je určena pro pacienty, kteří mají alespoň tři migrenózní záchvaty za měsíc nebo trpí záchvaty, které netrvají pouze hodiny, ale celé dny. Preventivní léčba je dále doporučena tam, kde není akutní léčba dostatečně účinná. Při rozhodování o způsobu léčby se musí lékař poradit s pacientem a musí respektovat jeho názor. Je na pacientovi samotném, zda zvolí pravidelné užívání léků s následným snížením počtu záchvatů i jejich intenzity, nebo raději záchvat přečká pomocí nemedikamentózních přístupů či volně prodejných analgetik. V rámci preventivní léčby máme k dispozici různé druhy léků. Lékař by měl vybrat přípravek, který je pro pacienta nejvhodnější, přičemž v úvahu musí brát nejen průběh migrény, ale i další zdravotní problémy migrenika a vedlejší účinky léků.

 

Závěrem lze tedy říci, že migréna není jen občasná bolest hlavy, ale chronické onemocnění, charakterizované opakovanými záchvaty ovlivňujícími život pacienta i jeho nejbližších. Dobrou zprávou pro nemocné je, že počet a intenzitu záchvatů je možné pomocí preventivní léčby výrazně snížit a tak zlepšit kvalitu života.

 

 

  

Prim. Dr. Jolana Marková

neurolog, Regionální centrum pro dg a léčbu bolestí hlavy, FTNsP

 

 

Více informací o prevenci migrény a této problematice najdete na www.prevencemigreny.cz

 

 

Jak se vám žije s migrénou? Jak s ní bojujete?

 

Dnešní soutěž 4. 4.:

č. 1. Kolik migreniků navštíví lékaře ve Francii a Finsku?

B) 80 - 90%

D) 50 - 60%

 

Reklama