Třetina pacientů s hyperaktivním měchýřem má v důsledku svého onemocnění deprese a pro více než jednu čtvrtinu postižených představuje choroba výrazný stres. To jsou závěry studie, která byla provedena v šesti evropských zemích.
„Pokud nejde o život, tak nejde v podstatě o nic...“ I tak by šlo shrnout potíže označované jako hyperaktivní měchýř (OAB, OverActive Bladder). Mnoho lékařů podle této zásady doposud také hodnotí stížnosti svých pacientů. Jenže o jaký život pak jde? O přežívání mezi 00. Na „prosté“ urgence a inkontinenci, pokud nejde o příznak vážného urologického onemocnění, se přece neumírá – to je pohled nepříliš informovaných lékařů. Ale žít s OAB dobře také nejde – to tvrdí nemocní. To, jak se postižení cítí, se snažili podchytit a kvantifikovat autoři níže uvedené studie. Oslovili celkem 11 521 lidí, z nichž vytipovali 1 271 pacientů s OAB. Jich se pak zeptali, jak jim je...

Studie
Vliv příznaků OAB na zaměstnání, sociální interakce a emocionální pohodu v šesti evropských zemích
(Impact of OAB symptoms on employment, social interaction and emotional well-being in six European countries)

Průřezová studie kvantifikuje vliv hyperaktivního měchýře na kvalitu života postižených z aspektu zaměstnání, společenského života a duševního zdraví. Probíhala v 6 evropských zemích – ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku a Velké Británii. Osloveno bylo celkem 11 521 lidí ve věku 40 až 64 let, z nichž 1 271 mělo OAB. Ti pak byli tázáni na to, jak OAB ovlivňuje jejich každodenní život i pocity jak v práci, tak doma.

Výsledky
32 % dotázaných uvedlo, že v důsledku onemocnění trpí depresí (výskyt deprese v populace je 8 až 9 %)
28 % postižených řeklo, že OAB je pro ně velmi stresující


Inkontinence byla příznakem, který psychický stav postižených výrazně zhoršoval. Nemocní udávali, že jim příznaky OAB ztěžují jak společenský, tak profesní a soukromý život. Obávají se, že svou činnost (například důležité jednání) budou muset ukončit v důsledku urgence, OAB zhoršuje jejich schopnost rozhodování, soustředění a mnozí uvedli, že tyto příznaky byly důvodem odchodu do předčasného důchodu.

TABULKA
Vliv OAB na společenský život a duševní zdraví

Vliv HMM

 

Muži %

 

Ženy %

 

Celkem %

 

 

OAB + OAB -

 

OAB + OAB –

 

 

OAB pro mne znamená starost

 

39.2 18.1

 

34.6 20.3

 

27.2

Znepokojuje mne mimo domov

 

39.0 18.9

 

36.4 19.0

 

28.0

Cítím se špatně s cizími lidmi

 

33.8 15.7

 

27.7 15.3

 

22.2

Cítím se špatně se známými

 

30.2 13.6

 

24.7 16.6

 

20.2

Bojím se nehody

 

34.5 13.5

 

32.2 10.7

 

22.6

OAB je velmi stresující

 

39.0 18.3

 

35.7 22.1

 

28.0

OAB vyvolává depresi

 

47.5 24.5

 

37.9 21.0

 

31.6


OAB + s inkontinencí
OAB – bez inkontinence

Uveřejněno v British Journal of Urology (duben 2005)

Autoři
DEBRA E. IRWIN, Department of Epidemiology, School of Public Health, University of North Carolina – Chapel Hill, USA,
IAN MILSOM, Department of Obstetrics & Gynaecology, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden,
ZOE KOPP Outcomes Research, Pfizer Inc., New York, NY, USA, ‡Department of Urology,
PAUL ABRAMS Bristol Urological Institute, Southmead Hospital, Bristol,
LINDA CARDOZO Department of Urogynaecology, King’s College Hospital, London, UK 

Reklama