Vlak Lustig, projekt, který volně navazuje na letošní třináctý ročník festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran, vstupuje do své druhé části. Vlak Lustig přiváží návštěvníkům divadelní zpracování novely Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou v nastudování Divadla pod Palmovkou a režii Petra Kracika.

vlak_lustig_praha

Představení je odehráno přímo ve vlaku a v červenci jej mělo možnost shlédnout přes 4 000 diváků v prostoru železničních stanic krajských měst České republiky. Srpnový program nabídne dvě poslední představení v železniční stanici Praha - Bubny (21. a 22. 8.), poté se vlak rozjede na svou symbolickou pouť do Polska, kde budou také dvě představení odehrána v železniční stanici Krakov hlavní nádraží (24. 8.) a jako vrchol celého projektu také v železniční stanici Osvětim (25. 8.). Doprovodný program, který je realizován rovněž přímo ve vlaku, tvoří projekce filmů a výstava Vojenského historického ústavu Akce Důvěrné Izrael.

lustig_kolin

Vlak Lustig se postaral během července mnoha divákům o emociálně silný zážitek. Jako připomenutí hrůz druhé světové války a 70. výročí konference ve Wannsee, na které bylo nacisty završeno tzv. konečné řešení židovské otázky následované transporty do vyhlazovacích táborů a tragickou smrtí šesti milionů židů, přivezl Vlak Lustig návštěvníkům výstavu, filmy i divadlo. „Když se nebudeme zajímat o naši minulost, budeme lhostejní, nepoučíme se do budoucnosti,“ objasňuje myšlenku tvůrce a producent projektu Pavel Chalupa, ředitel festivalu Devět bran.

Komu tento ojedinělý vlak „ujel“ v červenci, má možnost stihnout ho ještě v srpnu, kdy fascinující příběh skupinky bohatých židů a hlavní hrdinky Kateřiny, kterým je slíbena možnost vykoupení se z koncentračního tábora a záchrana života v podobě cesty do Ameriky, ožije na „prknech divadelního vagónu“ celkem čtyřikrát.

lustig_vlak

„Srpnovou cestu zahájíme dvěma představeními v prostoru železniční stanice Praha - Bubny. Rád bych připomněl, že toto nádraží nebylo vybráno náhodou, právě odtud vyjížděly vlaky transportující židovské spoluobčany za II. svět. války do terezínského gheta. Poté vlak vyjede do Polska, kam směřovala většina transportů z Terezína. První zastávkou bude Krakov, druhou potom symbolicky Osvětim, místo, kde ve vyhlazovacím táboře padlo nacistické krutosti statisíce nejen židovských obětí,“ doplňuje Chalupa.

vlak_predstaveni

Historický vlak - Vlak Lustig je přístupný 21. a 22. srpna v prostoru železniční stanice Praha - Bubny již od 15.00, kdy budou mít návštěvníci možnost shlédnout filmové projekce a výstavu. Představení začíná vždy ve 20.30, vstupenky jsou zdarma a jejich rezervaci můžete uskutečnit na stránkách www.vlaklustig.cz/vstupenky. Na představení bude možné jít i bez předchozí rezervace, ale vzhledem k zájmu diváků a kapacitě hlediště přímo ve vagonu je rezervace doporučována. Diváci s rezervovanou vstupenkou budou mít přednost. Odpolední i večerní organizace a rezervace vstupenek je stejná i na nádražích v Polsku, tedy na hlavním nádraží v Krakově (24. 8.) a železniční stanici v Osvětimi (25. 8.). V Polsku budou představení odehrána v češtině, titulky budou promítány v angličtině.

Projekt vznikl ve spolupráci s Divadlem pod Palmovkou v Praze, ČD CARGO, a.s, ČD - TELEMATIKA, a.s., ČD, a.s., a Správou železniční dopravní cesty, s.p.

Více informací na www.vlaklustig.cz.

Zdroj: tisková zpráva

 

Reklama