Letní čas se nám postupně přesunul do podzimního. S podzimním obdobím se vlády ve hvězdném prostoru ujímají Váhy. Podle studia karmických problémů jednotlivých znamení, pokud se zrozencům ve Váhách obrátí karma do nepříznivých vlivů, stanou se z nich ješitné a nesnesitelné bytosti.

Nesnesitelné svou touhou po obdivu ostatních. Peníze vyhazují oknem, za oblečení, za kadeřníka, všichni vedle nich musí blednout. Aby dosáhli co největšího uchvácení ostatních, budou intrikovat, pomlouvat, spřádat všemožné intriky, jen aby upoutaly pozornost samy na sebe a na svou domnělou výjimečnost.

Váhám jsou jako každému znamení přisouzeny drahé kameny, které jim mohou pomoci potíže s negativními karmickými rysy vyrovnat.

  • Chryzokol - může být prostředníkem pro váhy k získání harmonie, míru, hluboké radosti z krásy světa. S jeho pomocí nacházejí souzvuk se zákony Nebe a země a zaměřují své úsilí k dosažení vyrovnanějších vztahů mezi člověkem a přírodou. 
  • Růžový korál - propůjčuje Váhám stálost v citovém životě. Umožňuje jim zůstat věrnými samy sobě, i když otevřou srdce svým bližním. Vedle toho upevňuje jejich odhodlání nevyhýbat se citovým konfliktům, nýbrž zpracovat je, a dosáhnout tak vyváženějších vztahů k druhým lidem i k sobě samým. 
  • Jadeit - činí srdce Vah přístupnějším harmonii a kráse přírody, a tím i ochotnějším čerpat z ní mír a radost. Učí je věřit moudrosti jejich srdce a pomáhá jim mírností a schopností vcítit se do ostatních, dosahovat vlastních cílů a dostát zároveň všem požadavkům, aniž by přitom byl někdo poškozen. Také prohlubuje jejich emocionální vazby.
  • Perla - ukazuje Váhám, že dokonalosti lze dosáhnout jen smířením se se všemi zkušenostmi a životními projevy. Odhaluje všudypřítomnou harmonii a umožňuje jim rozpoznat smysl i bolestných zkušeností, přijmout je a tak se zdokonalovat. Tímto způsobem perla podněcuje rozkvět jejich bytosti k dokonalé harmonii a kráse.
  • Akvamarín - vyjasňuje duši zrozence ve Váhách a usnadňuje nalezení jeho pravé životní cesty a cíle, aniž by přitom ztratil vlastní svobodu a nezávislost. Tento kámen prohlubuje jeho intuitivní chápání, schopnost poznání vlastní bytosti, i nejvyšší pravdy (pramenící ze spojení s vesmírem) a nesobecké lásky. 
  • Růžový Turmalín - otevírá srdce Vah a odstraňuje příliš těsné emocionální struktury. Vede jejich lásku k Boží podstatě bytí, skryté v nejhlubším jádru všech lidí i věcí. Propůjčuje jejich lásce větší energii a sílu projevit se.

Čtěte také:

 

Reklama