V současné době se nacházíme podle moudrosti starých indiánů v období vlády totemového zvířete hada. Had je sám o sobě velmi zvláštním zvířetem, podle encyklopedie zvířat jsou hadi predátoři s protáhlým tělem bez nohou a s kůží pokrytou překrývajícími se šupinami. Nejpočetnější jsou sice v tropických oblastech, ale dokázali se přizpůsobit i životu v chladnějších oblastech a najdeme je prakticky ve všech světadílech s výjimkou Antarktidy.

Had je mimo obecné charakteristiky posvátné zvíře pro mnoho etnik světa. Had se dvěma hlavami na koncích svého těla nebo dvojice stočených hadů se vyskytuje v představách mnoha národů počínaje starou Mezopotámií a konče americkými Indiány, jak v dobách předkolumbovských kultur, tak například i u Kwakiutů. Kosmičtí hadi hrají velkou roli i v životě dávných australských aboridžinců, podle kterých dokonce stvořili život.

totemJe zajímavé, že i přes svou obávanou pověst (zabíjejí kousnutím či škrcení či je symbolem zrady...) je vlastně téměř vždy u dávných kultur uctíván jako dárce života. Podle Mnislava Zeleného-Atapany je zdvojený či dvojhlavý had symbolem mužského a ženského principu, nekonečnosti času a zároveň jako symbol spojovaný s deštěm či vodou. A voda je vždy podmínkou života!

Podle encyklopedie šamanismu např. Mexický opeřený had, ale i mnohá další božstva či kulturní hrdinové na celém světě, vznikli z těchto hadích představ spojující svět pozemský se světem nadzemským, světem vzduchu, a představují tak cestu k vysvětlení samotného života. Moudří šamani či kouzelníci celého světa vždy pracovali s hady, aby tak dokázali své výjimečné schopnosti, a mezi některými Indiány je dokonce známý i Hadí tanec. Členové hadího spolku tak svou moc dokazovali tancem s chřestýši v zubech, kterým ovšem před samotným rituálem vyprázdnili jedové váčky. :-) Tanec pak byl vlastně spíše symbolickým aktem... Had byl a stále je také důležitým symbolem, kterým se vždy zdobily různé rituální pomůcky, například bubny. Na Sibiři věří, že hadí duchové či pomocníci pomáhají místním medicinmanům léčit. 

Had jako mytologická bytost má svůj význam i v mé oblíbené severské mytologii, v tomto případě se jedná o mořského hada. V těchto pradávných příbězích mořský had dokázal obtočit celý svět (Midgard), podle některých vyprávění námořníci občas omylem považovali jeho hřbet za řadu ostrovů. Mořští hadi se také často objevují ve skandinávském folkloru, obzvláště v Norsku.

Podle Psychologie chaosu má had v magii zásadní význam a v mytologii mystickou moc, téměř ve všech kulturách je považován za symbol moudrosti. Ovšem v křesťanství je tomu jinak - zde je naopak symbolem zrady, pokušitelem, který Evě našeptal pojíst jablko ze stromu poznání a tím zapříčinit vyhnání z ráje… Je tedy nepřímým viníkem prvotního hříchu lidstva. Nelze si tedy odmyslet, že je z tohoto důvodu spojován v pohanských kulturách s ženskou energií. :-)

Pohanská víra v přírodní energii a v přírodní zákony, kdy příroda je rodu ženského, je v podstatě prvním světovým náboženstvím. Psychologie chaosu ve svém pojednání poukazuje na pro mě objevné rozdělení slova nábo - ženství!!

Reklama