Štědrý den je posledním dnem adventu. Liturgicky se v západní církvi označuje jako vigilie - tedy předvečer slavnosti Narození Páně. Dodnes někteří věřící v souladu se starými křesťanskými tradicemi drží přísný půst jako oběť Bohu a zároveň poděkování za nejcennější dar, který dal lidstvu v podobě svého Syna.
O tomto dni museli být bohatí k chudým štědří. Žebrákům se rozdávala almužna, čeleď a děti dostávali dárky.
Vzpomínalo se na Adama a Evu, jejichž svátek připadal právě na tento den, a snoubenci, milenci a manželé si vyměňovali mezi sebou jablíčka  nebo perníčky v podobě zhřešivších prarodičů, rajského stromu a potměšilého hada.
I vánoční strom je vlastně připomínkou rajského stromu, z kterého Adam s Evou pojedli zakázané ovoce, a potom byl na jeho kmeni ukřižován Ježíš Kristus pro spásu a očištění lidstva.

Zdroj: Malá encyklopedie Vánoc
Reklama