Mnoho lidí, mnoho profesí. Napříč historií procházející různými změnami a obměnami. Nové profese vznikají, staré zanikají. Víte například, kdo to byli pojídači hříchů? Pokud ne, seznamte se s nimi.

Také jsem to donedávna nevěděla, dokud se mi nedostal do rukou film v hlavní roli s předčasně zesnulým hercem Heatherem Ledgerem, nazvaný právě: Pojídač hříchů.
(Vynikající film – doporučuji všem milovnicím napětí.)

nahrobekkTradice pojídání hříchů

Pojídání hříchů je mystická tradice, jejíž kořeny sahají až ke starým Keltům. Ti totiž obětovali na hrobech svých zesnulých zvířata, protože věřili, že viny nebožtíka přejdou na duši němé tváře a mrtvý bude prostřednictvím toho navždy očištěn.
Tato tradice se ještě do počátku předminulého století udržovala ve Velké Británii, ale i v sousedním Německu.  Za posledního pojídače hříchů bývá oficiálně považován Richard Munslow (†1906) z britského hrabství Shropshire. Společně s jeho smrtí zaniklo i toto mrazivé povolání.

Jak takové pojídání hříchu probíhalo?

Čas pojídače hříchů přicházel v okamžiku, kdy se čas jiného chýlil ke konci. Tehdy rodina umírajícího vyhledala pojídače a přivedla ho do svého domu. Tam poklekl u lože a na prsa umírajícího položil kousek chleba, přičemž se začal modlit za nesmrtelnost a spásu jeho duše. Poté si sousto chleba vložil do úst a zapil douškem piva či vína, které mu někdo musel podat přes tělo osoby, za níž se rituál konal.
Věřilo se, že právě toto symbolické, dobrovolné pozření hříchů v podobě chleba a nápoje, má skutečně tajemnou moc oprostit umírajícího od skutků, jež by jej mohly tížit při cestě na onen svět. Přecházely do těla pojídače.
Za nasycení vlastní duše špinavou tíhou cizích hříchů dostával pojídač pár mizerných mincí a talíř prostého jídla. (Ve výše zmíněném filmu si ovšem přišel na pěkné peníze.)

Temní poslové naděje

Ačkoliv se „poslání“ pojídače hříchů může jevit jako velmi obětavé a úctyhodné, tito lidé byli ve své době spíše vyvrženci, žijícími na samém okraji společnosti, podobně jako třeba kati. Přestože snímali z druhých hříchy a brali je na sebe, lidé se jich štítili a pokládali je za nečisté. Pojídači hříchů obývali odlehlé chýše daleko za městy či vesnicemi.

Konec pojídání…

Postupem času a s vývojem křesťanství se začal častěji prosazovat názor, že jedinou bytostí, která dokáže zbavit lidskou duši jejích provinění, je Syn boží, Ježíš Kristus, a že žádný člověk nemůže dokázat to co on. Tedy ani pojídač hříchů. Už bez toho velmi vzácní pojídači hříchů začali postupně mizet. Osud zřejmě posledního z nich, výše zmíněného Richarda Munslowa, ovšem nebyl tak krutý jako u jeho předchůdců v dobách středověkého temna. Munslow žil společně s ostatními lidmi a byl prý dokonce velmi oblíbený.

Kdoví, možná i mezi vámi nějaký ten „Munslow“ žije, ani o tom nevíte.

The Order / Pojídač hříchů (2003)

Použitý zdroj: www.carovani.cz a www.youtube.com

Reklama