Ročně se jich vyrobí přes 8,5 miliardy. Jsou považovány nejen za nejspolehlivější ochranu proti nechtěnému těhotenství, ale také proti pohlavně přenosným nemocem. Existuje jen jedna lepší prevence - nesouložit. Mluvím samozřejmě o kondomech.

Egyptské mumie
Kondomy patří k věrným průvodcům člověka už od dob pradávných. Tenkrát však měly za úkol pouze zabraňovat přenosu nemocí - antikoncepce nebyla, vzhledem k vysoké novorozenecké a dětské úmrtnosti, žádoucím jevem. První prokázané historické kondomy pochází z Egypta kolem roku 1350 př. Kr. Vyráběly se, což ostatně není u milovníků mumifikace nijak udivující, z plátna, a k penisu se, stejně jako ještě mnoho století po té, přivazovaly šňůrkami.

Jeskynní instruktáž
První instruktážní materiál k používání kondomů pochází z jeskyní ve francouzském Combarelles a jsou jím nástěnné malby z 1.-2. st. po Kr. S ohledem na svou velikost a obtížnou přenosnost se asi nedaly přidávat ke každému balení kondomů, a tak musel zájemce o poučení vážit leckdy dlouhou cestu. Není ovšem vyloučeno, že takových maleb bylo více a jen se nezachovaly.

Japonci ví, jak na to
Nejvynalézavější ve výrobě kondomů byli, jak jinak, náruživí Japonci. Používali ochranu z tenké kůže (nazývanou Kyotai), z naolejovaného papíru, měchýřů ryb, střev zvířat, ale také z želvoviny a rohoviny (Kabutogata). Co na poslední zmíněnou říkala partnerka, či v případě Japonců i partner, se nedozvídáme.

Experiment se syfilis
Za zlomový pro vývoj kondomu se považuje experiment italského lékaře Gabriella Fallopiho. Ten vyrobil roku 1564 kondom ze lněného plátna napuštěného anorganickou solí a medikamenty. Jeho snahou bylo zabránit nakažení se syfilidou. Vzhledem k tomu, že všech 1100 dobrovolníků, kteří se pokusné soulože s nemocnou ženou zúčastnilo, zůstalo zdrávo, byl vynález prohlášen za funkční.

Doktor Quondam
V 17. století se kondomy šířily Evropou v těsném závěsu pohlavních chorob, a v té době se poprvé začaly používat i jako prostředky proti nechtěnému těhotenství, byť zatím velmi nespolehlivé. Měl na tom zásluhu především jistý doktor Quondam, lékař Karla II., který užití kondomů nejen propagoval, ale zásoboval jimi i celou královu, přes své úsilí stále početnější, rodinu. Byl za to dokonce povýšen do šlechtického stavu. Jeho výrobky ze zvířecích střívek prý byly po něm pojmenovány kondomy. Je ovšem také možné, že název pochází z latinského condus (nádržka, nádobka).

Casanovův kabátek
V 18. století proslavil kondomy i známý náruživý milovník Casanova. Proslul prohlášením, že by nikdy nenasedl na koně bez svého „redingote anglaise”, anglického jezdeckého kabátu. Ono „anglický“ odkazovalo právě na osvětovou činnost doktora Quondama, který z ostrovů pocházel.

Ať žije latex!
Skutečnou revoluci na poli výroby kondomů přinesl rok 1843, kdy byl pány Goodyearem a Hancockokem objeven postup vulkanizace latexu. Tenký, elastický materiál z kaučukové šťávy se ukázal být ideálním. Ubozí dělníci a otroci na plantážích kaučukovníku tak přispívali mimo jiné i k bezpečnému sexu svých pánů. Kondomy však stále byly nejen značně nepohodlné, ale i drahé, a prostému lidu tudíž nedostupné.

Levné, pružné, účinné
Ve 30. letech 20. století přišlo další zlepšení ve formě vynálezu tekutého latexu, který nahradil surovou gumu a je užíván dodnes. Kondomy se začaly vyrábět masově a staly se cenově dostupnými pro širokou veřejnost. V některých zemích byl sice jejich prodej zakázán, pod hlavičkou lékařské pomůcky se však stále distribuovaly. Výzkum v oblasti výroby kondomů se přitom nezastavil. V posledních letech přichází na trh i materiál zvaný polyuretan, který svou pevností latex předčí, a umožňuje tak výrobu tenčích a pohodlnějších kondomů.

Hrajte a vyhrajte!
A teď už k naší víkendové soutěži. Ve článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne se pod označením „soutěžní otázka“ objeví deset očíslovaných otázek. Vaším úkolem je sem (klikni) napsat čísla otázek a odpovědi na ně.

Otázky se začnou objevovat v průběhu pátku a poslední se objeví nejpozději v sobotu ve 20:00. Ve článcích už zůstanou. Odpovídat můžete do pondělí do 8:00, a pak Vám bude oznámeno jméno vítězky.

Přeji hodně úspěchů!

Reklama