Magie

Věštění s Anděly. Zkuste to…

Nikdy jsem v reálu Anděla neviděla, takže nemohu říci, jestli má křídla, nebo nemá. Bylo by hezké, kdyby vypadal tak malebně, jak známe podobu Andělů z obrazů.

Osobně si ale myslím, že nejsou hmotní. Myšlenka nebo vědomí, chcete-li, přece nemá formu a tvar, a přesto nikdo nepochybuje, že existuje.

Výhodou je, že když připustíme, že existují, pak je dobré si uvědomit, že jestliže jsou nehmotní a jde jen o vyšší formu vědění, což se špatně představuje, pak v tom případě se jeden Anděl může věnovat více lidem, neb jde jen o vědomí… zajímavé, že?

ONI si vždycky najdou nějaký způsob, jak nás postrčit správným směrem, jak nám sdělit, co chceme vědět, a třeba nás i varovat.

Občas ale potřebujeme naprosto konkrétní odpovědi

Nabízím vám k tomuto účelu runy se symboly Andělů. Můžete si je vyrobit tak, jak jsme se učili vyrábět severské runy. Tento způsob se jistě zalíbí i těm, kteří mají blíž k Andělům než severským bohům.

Je zvláštní, jak umí být tyto symboly trefné a jak mnohdy člověku napoví, když si neví rady. Protože Andělé si vědí rady vždycky.

Hlavně je nikdy neobtěžujete, nemusíte se bát, že na vás právě nemají náladu, že snad jste jim málo sympatičtí. Tohle jsou totiž vlastnosti poplatné nám lidem. Vyšší bytosti jsou těchto pocitů prosté.

Nejlépe je použít kamínky, na které si andělské symboly namalujete.

Já mám tyhle

r

Při vrhání andělských run, na rozdíl od run severských, není potřeba žádné magické atmosféry, jen pro zlepšení komunikace se vyvarujte prosím umělých vůní…

Zatímco severští bohové jsou silný kalibr, snadno se urazí a jsou mnohdy i marniví, protože mnoho jejich vlastností je lidských, Andělé jsou jemně hmotné energie a jsou vám nakloněni každopádně.

Výroba run

Je jednoduchá a postup je podobný jako u run severských. Jen logicky vybíráte zcela jiné kamínky. Pocitově v tom musí zaznamenat rozdíl i sebevětší pařez.

Zeptejte se pokaždé při hledání vhodného kamínku toho kterého Anděla, který by byl pro jeho evokaci nejlepší, a pak si už klidně nechte vést ruku.

Kamínků potřebujete 26.

Tady jsou symboly

rr2

Na každý kamínek si poznamenejte, „kdo si jej vybral“, třeba tužkou nebo něčím, co na něj bude psát, protože patrně budete poletovat venku.

Jestli chcete, můžete si pro ten účel pořídit třeba drahé kameny. I u nich se ale ptejte. Osobně si myslím, že není nad přírodu.

Malování symbolů na kameny je činnost hodně příjemná a výklad andělských run velice jednoduchý. 

Zavolejte Anděly k sobě a požádejte o spolupráci. Vezměte runy do dlaní a poproste o odpověď na otázku. Pokuste se být konkrétní.  

Zavřete oči a pusťte runy na podložku. Pak stále se zavřenýma očima vezměte jednu nebo tři runy a dejte je před sebe. Stále se zavřenýma očima ji ještě urovnejte tak, jak máte pocit, že má ležet. Pak můžete oči otevřít.

Myslím, že Andělé hovoří tak, abychom jejich poselství pochopili.

U tří run se dopracujete povětšinou k jednoduché větě, která by pro vás měla být srozumitelná. Pokud by náhodou nebyla, přidejte jednu runu a poproste o vysvětlení.

Takto můžete postupovat u více otázek.

Jeden vrh je ale vždy jedna odpověď na jednu otázku.

Co sdělují?

·         Anděl strážný: představuje Vašeho anděla strážného a záležitost, na které v tuto chvíli pracuje. Ukazuje také, jste-li zablokovaní, a pokud ano, tak čím. Pokud je anděl strážný vzhůru nohama, znamená to, že ho neberete vážně nebo mu nevěnujete pozornost.

·         Náboženství: znamená blížící se studium, prosby a vypovídá o vašem vztahu k vesmíru. Zvažte možnost vykonání rituálu nebo obřadu jako pomoc při řešení Vašeho problému. Problémem možná je to, jak náboženství vnímáte a jakým způsobem s ním v životě nakládáte. Pokud tato runa leží přední stranou dolů, tak to znamená, že vás příliš zaměstnávaly světské záležitosti, takže jste duchovní dary trochu opomíjeli.

·          Uriel: Magie. Tato runa vám poví o dobrých i špatných energiích, které na vás byly namířeny. Zvláště pokud je obrácená nebo leží poblíž negativity, svědčí o nepříjemných vlivech. Vypovídá o magii, která nemusela být míněna, aby vám ublížila, ale také vám nijak neprospěje. Znamená to, že i ty nejlepší úmysly vám mohou způsobit velké problémy. Je-li tato runa hlavou dolů, určitě jste terčem negativních myšlenek někoho jiného.

·          Metatron: Moudrost. Znamená schopnost činit moudrá rozhodnutí (v normální pozici), nebo špatná (hlavou dolů). Podívejte se na ostatní runy a hledejte, jestli vám moudrost zkříží cestu, nebo jestli ji máte hledat u přítele nebo rodinného příslušníka. Je-li hlavou dolů, může znamenat zbrklá rozhodnutí, která mohou vést k problémům nebo nepromyšlenému jednání.

·          Pallas: Meditace. Situaci lépe zvládnete, pokud si naplánujete vhodné kroky. Je-li hlavou dolů, může to naznačovat, že jste do situace nevložili dost pozitivních myšlenek, a možná byste měli začít pracovat na pozitivnějším životním stylu.

·          Šechina: Svatozář. Představuje vaše Vyšší já, a to nejlepší, co můžete v jakékoliv situaci dosáhnout. V převrácení nemá žádný zvláštní význam. Je to runa duchovního požehnání a energie Bohyně.

·          Křídla: Poselství. Hlavou vzhůru znamenají dobré zprávy, v převrácení mohou znamenat, že nedostanete zprávu, kterou chcete, nebo že nedostanete vůbec žádnou zprávu.

·          Negativita: Představuje negativitu projektovanou do určité situace. Může se jednat o klepy, špatné úmysly, skryté záměry, špinavé činy nebo žárlivost, ať už ze strany vaší, nebo někoho jiného. Zkontrolujte okolní runy. Převrácené naznačují možnost, jak situaci překonat.

·         Gabriel:  Začátek jakékoliv situace. V blízkosti rodinné runy znamená možné narození dítěte nebo manželství. Je-li převrácená, potom je naděje na nový začátek zablokovaná a nemusí se projevit.

·          Azrael: Představuje konec určité záležitosti. Je-li převrácená, potom by situace mohla skončit špatně, pokud rychle něco neuděláte. Může to také znamenat, že konec ještě není na blízku. Objasnění hledejte u okolních run.

·          Peníze: Zkontrolujte okolí, abyste zjistili množství a zdroj peněz. Pokud se nachází poblíž rodiny nebo dědictví, možná přijde dar od rodinného příslušníka nebo vám úmrtí v rodině přinese dědictví. Pokud se nachází poblíž negativity, dejte si pozor. Někdo se vás chystá vzít na hůl.

·          Vesta: Inspirace a ochrana. Něco nového vám přichází na pomoc. Mohl by to být nový koníček, nové zaměstnání, nový partnerský vztah atp. Upřesní to okolní runy. V převrácené poloze  znamená, že nemáte dostatek inspirace.

·          Konflikt: Schyluje se k boji, ať už ústnímu, nebo fyzické potyčce. V blízkosti rodinné runy znamená hádku v rodině. Poblíž negativity otevřený spor. U závislosti může znamenat kriminální čin nebo důsledky jednání závislé osoby. V obrácené pozici znamená, že konflikt již propukl a byly učiněny kroky k jeho nápravě.

·          Anaelle: Rodina. Vše, co je svázáno krví nebo duchem. Může se jednat o vaše vzdálenější i blízké příbuzné. Pokud je hlavou vzhůru, věci se mají dobře. Převrácená znamená možné problémy nebo dočasnou nerovnováhu.

·          Rafael: Harmonie. Radost, nadšení, příjemné události, štěstí, láska, sebevědomí. Spojení harmonických energií. Obdržení darů. Převrácená znamená smutek, poškození nebo překážky v oblasti věcí přinášejících potěšení nebo špatné sebevědomí.

·          Hvězda: Naděje do budoucna, svítí zelená, věci pro vás vypadají nadějně. Nemá převrácený význam.

·         Závislost: na drogách, alkoholu, sexu, obsesivních zvycích, moci, člověku atp. Převrácená runa znamená, že daná záležitost patří minulosti, nebo že daný člověk vyvíjí velké úsilí k překonání daného problému.

·          Chiron: Karma. Daná situace je karmické povahy. Může to být situace, na které jste pracovali po mnoho životů, nebo taková, kterou jste právě začali. Převrácená znamená odmítání dané situace a neochotu se na ni podívat.

·          Muž: Představuje muže nebo mužskou energii, která vás nějakým způsobe ovlivňuje. Okolní runy naznačují jeho záměry. V pozici hlavou vzhůru znamená pozitivní vliv, nebo že daný muž je v jádru dobrý člověk. V převrácené pozici znamená bezpáteřního ničemu s nepříznivým vlivem na vás.

·          Žena: Představuje ženu nebo ženskou energii, která vás nějak ovlivňuje. Okolní runy naznačují její úmysly. Hlavou vzhůru znamená pozitivní vliv, nebo že je daná žena dobrým člověkem. V převrácené poloze znamená hloupou klevetivou slepici s nepříznivým vlivem na vás.

·          Juno: Partnerství. Spojenectví dvou lidí v lásce nebo obchodě. V převrácené pozici ukazuje, že partnerský vztah skomírá nebo že jsou skutečné city skrývané.

·          Práce: Představuje práci, která je pro vás v tomto okamžiku nejdůležitější. Může to být vaše zaměstnání, ale i krátkodobé podniky, sociální činnost nebo inspirativní práce. Důležitá je ta, co je teď pro Vás „nejdůležitější“. V převrácené poloze naznačuje, že se v současné době nezabýváte prací, kterou si přejete dělat nebo běžně děláte. Okolní runy také nabízí informaci, o co v práci půjde.

·          Úplněk: Podle run kolem poznáte, co se stane do příštího úplňku

·          Novoluní: Podle run kolem poznáte, co se stane do příštího novoluní.

·          Prázdná: Výsledek je neznámý nebo v dané situaci působí neznámý vliv.

·          Signifikátor: Představuje vás nebo toho, na koho se ptáme. V pozici hlavou vzhůru říká, že tazatel má oči otevřené a je ochotný a schopný přijmout poselství run. Je schopen vidět a přijmout fakta. V opačné pozici je tazatel zablokovaný a nevidí nebo nechce vidět.

Vždy je dobré poděkovat.

Mimochodem, přítomnost Andělů skutečně poznáte. Bude vám prostě najednou hezky a dostaví se intenzivní pocit přítomnosti dobra, abych tak řekla, v koncentrovaném stavu. Takže přehlédnout to vážně nejde.

Anděly si k sobě ale můžete přivolat kdykoli a pokaždé to člověk zaznamená na těle.

Já je volám, když usínám nebo když je mi smutno.

Přeji všem hodně štěstí.

   
29.09.2010 - Magie - autor: Michaela Kudláčková

Komentáře:

 1. avatar
  [23] Sonne [*]

  Pěkné, Míšo... Sml16

  A nedaly by se tyhle runy udělat i z papírových kartiček a tahat je se zavřenýma očima jako karty? Myslím třeba nějaký pěkný strukturovaný papír, nebo třeba ruční papír? Mít doma pěkné kameny je fajn, ale co třeba na cestách? Tahat sebou na služební cestu navíc kilo kamení... Je to jen teoretická otázka. Omlouvám se, já si prostě některé věci ráda usnadňuji. Sml30 Tyhle runy si domů určitě pořídím, protože mám ráda kameny už samy o sobě. Pak pošlu foto. Sml58

  Jo a ty tvé "kamínky" jsou krásné!! Sml29

  superkarma: 0 01.10.2010, 11:07:09
 2. avatar
  [22] gira [*]

  Achjo, a ja si musim nechat zatim jeste na tu knizku zajit chut... Do Ceska se dostanu nejdriv za tyden a neco :(... A vy tu, holky, cloveku delate takhle chute Sml58!! Doufam, ze si pak aspon od Misy vydyndam aspon malinkaty venovani Sml32...

  superkarma: 0 29.09.2010, 20:26:18
 3. [21] Nestyda [*]

  Michaela Kudláčková — #20 Motýli jsou lepší než křeče Sml30 Ale vím, co myslíš, takové chvění já mívám za krkem a pak z toho bulim... Sml16 to dojetí, no, je silnější... Sml16

  superkarma: 0 29.09.2010, 19:04:15
 4. avatar
  [20] Michaela Kudláčková [*]

  Nestyda — #12 OlgaMarie — #4 ...MOC DĚKUJU ... je to ..tak milý...opravdu ..DĚKUJU. Mám z vás v břiše motýlySml16

  1. na komentář reaguje Nestyda — #21
  superkarma: 0 29.09.2010, 17:06:03
 5. avatar
  [19] Michaela Kudláčková [*]

  vladka006 — #11 Nejlepší jsou barvy na sklo...

  superkarma: 0 29.09.2010, 17:04:25
 6. avatar
  [18] Michaela Kudláčková [*]

  mina77 — #13 Jasně, protože my nevíme, kdo jsou a odkud...

  superkarma: 0 29.09.2010, 17:03:43
 7. avatar
  [17] mina77 [*]

  monkee — #15 vladka006 — #16 díky

  superkarma: 0 29.09.2010, 15:37:24
 8. avatar
  [16] vladka006 [*]

  mina77 — #13 Já to tak praktikuju a v poho Sml16.

  1. na komentář reaguje mina77 — #17
  superkarma: 0 29.09.2010, 14:54:00
 9. avatar
  [15] monkee [*]

  mina77 — #13 Pojem anděl není nutno striktně spojovat s pojmem Bůh.Sml16 Zkus se začíst do některého andělského webu...Sml79

  1. na komentář reaguje mina77 — #17
  superkarma: 0 29.09.2010, 14:51:55
 10. avatar
  [14] koryna [*]

  Ahoj Míšo,taky už mám tvojí knížku přečtenou a moc se mi líbí už se těším na další,tak hurá do toho Sml67 Sml67 Sml67Sml16

  superkarma: 0 29.09.2010, 14:49:59
 11. avatar
  [13] mina77 [*]

  je možné věřit na anděly pokud nevěřím v boha?Sml80

  1. na komentář reaguje monkee — #15
  2. na komentář reaguje vladka006 — #16
  3. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #18
  superkarma: 0 29.09.2010, 13:07:32
 12. [12] Nestyda [*]

  OlgaMarie — #4 Já tu knížku taky miluju, teď s ní spím Sml16 Je mi blízká, je krásná a ta fotka na konci, kde je detail Míšina obličeje, ta mě dostává do kolen, ráda se na ní dívám. Včera jsem si zase zopakovala Míšin sen... při tom jsem poslouchala řecké báje... prohlížela si tarotový kartičky, abych se s nimi seznámila, protože jsem pro svoji potřebu dosud používala jiné...

  Mám zkušenost, že se mi tarotové barvy proměňují před očima... kdy se mi otvírají. Stalo se mi, že ze začátku byly agresivní, nepřátelské. Po čase jsem se k ním vrátila a barvy se rozjasnily, karty se otevřely a až tehdy mi s nimi bylo krásně. Kdyby se mi to stalo u jedněch karet, brala bych to jako blábol z vlastní hlavy, ale stalo se mi to u více karet... Nakonec se všechny začnou "smát"... a krásně brní v ruce :-)

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #20
  superkarma: 0 29.09.2010, 12:29:18
 13. avatar
  [11] vladka006 [*]

  Míšo, ještě dotaz. Čím se na ty kameny kreslí? Můžu použít třeba lak na nehty? A musí být barva modrá nebo na barvě nezáleží?

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #19
  superkarma: 0 29.09.2010, 09:55:57
 14. avatar
  [10] vladka006 [*]

  Míšo, Ty jsi telepat Sml16. Ráno jsem přemýšlela, že si už konečně zajdu k řece vybrat vhodné kameny na runy. A rozhoduji se již delší dobu, jestli si zajdu koupit andělské karty nebo vyrobím runy. Tohle je opravdu dobrý nápad.

  Také volám Anděly před usnutím. Zajímám se o ně od doby, co se mi zdálo, že jsem šla do obchodu s oblečením a za kasou stál chlápek se jménem Uriel. Hledala jsem na netu, něco o Urielovi a zjisila jsem, že je Anděl. Často jsem v tu dobu přemýšlela na otázku ohledně peněz. No a Uriel určitě víš, čeho je symbolem...

  superkarma: 0 29.09.2010, 09:54:51
 15. avatar
  [9] Delli2 [*]

  Míšo, nemohla byste mi, prosím, poslat obrázky těch run na e-mail, abych si to mohla vytisknout? Petra.Oli@seznam.cz

  superkarma: 0 29.09.2010, 09:51:06
 16. avatar
  [8] Eliana [*]

  To vypadá velmi zajímavě. Mám jen úchylku pro velké kameny, mám je nasbírané ve velkém květináči před vchodem a v sobotu mě na výletě zaujal jeden úžasný strašně zajímavý kámen,ale měl nad povolený limit a my byli na počátku tůry :-(

  superkarma: 0 29.09.2010, 09:26:27
 17. [7] schnaxy [*]

  kalakai — #5 mám je také a když je mám pouze v ruce,tak mi hřejou krásně u srdce a mám hned krásný den.Runy mám také,ty jsem dostala od jednoho poutníka ve Střílkách u Brna,kde jsem byla náhodou,když se mi porouchalo auto.Asi to tak mělo být.Je to na dlouhé vyprávění.Sml25Sml25Sml25

  superkarma: 0 29.09.2010, 08:59:53
 18. avatar
  [6] SENSITIVESKIN [*]

  Sml67 díky Míšo

  superkarma: 0 29.09.2010, 08:59:32
 19. [5] kalakai [*]

  já zase používám archandělské karty od doreen a ty jsou taky super..hlavně jsou úžasně pozitivní. vydala několik druhý karet, takže je důležité,abyste si vybrali ty, které cítíte, že jsou nejlepší - PRO Vás..

  1. na komentář reaguje schnaxy — #7
  superkarma: 0 29.09.2010, 08:19:19
 20. avatar
  [4] OlgaMarie [*]

  Míšo,

  kniha Jak se modlí čarodějky, patří k těm nejlepším, co jsem s adekvátní tématikou měla v ruce!Sml67

  1. na komentář reaguje Nestyda — #12
  2. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #20
  superkarma: 0 29.09.2010, 08:14:54
 21. [3] Anai [*]

  Díky...Sml16 Kamínky musím najít asi nějaké nové, že? Nemohu použít ty, co mám už doma...?

  superkarma: 0 29.09.2010, 07:46:32
 22. avatar
  [2] bubidani [*]

  Díky za článek, tohle se bude hodit k mé andělské sbírce :-)

  superkarma: 0 29.09.2010, 07:24:35
 23. avatar
  [1] gira [*]

  Urcite to zkusim, diky Miso! Zase se mi vratilo to moje zmateni, a to jsem si uz uprimne myslela, ze to mam v sobe "vyreseno".... Vlastne i mam, na rozumove urovni mozna i jo, ale jinak... Sml13

  superkarma: 0 29.09.2010, 01:05:18

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme