Bulvár

Věřit či nevěřit aneb víra v životě moderního člověka

,,Je důležité, že máme tajemství a tušení něčeho nepoznatelného. Naplňuje to život čímsi neosobním, numinosním. Kdo to nezažil, přišel o něco důležitého." C. G. Jung

Hned na počátku nutno podotknout, že tento článek nemá být úvahou teologickou, nýbrž psychologickou. A v tomto kontextu bude v mnohém čerpat z tezí jednoho z nejslavnějších psychologů minulého století, C. G. Junga, jehož přístup k víře jakožto ke skutečnosti duše se stal základním kamenem mnoha dalších prací v této oblasti. Psychologie obecně operuje s pojmem víry neochotně, s jistou rozpačitou bázní, a psychologie moderní, vědecká, se mu vůbec ráda vyhýbá. Příčinu je nutno hledat v dávné minulosti. „Credo quia absurdum est – věřím proto, že je to absurdní,“ řekl prý kdysi Tertullianus a vyjádřil tak pro Evropu charakteristické pojetí víry jako protipólu rozumu, ba dokonce jako čehosi rozum vylučujícího. Právě tato především v křesťanství rozvíjená koncepce víry se stala jednou z příčin jejího zavržení v éře kultu rozumu a vědy. Víra, kdysi přijímaná jako boží milost, byla označena za iracionální akt psýché, nazvána iluzí, „zkoumána rozumem“ a odvržena. Především v éře marxismu-leninismu pak byla považována za znak slabosti člověka, za berličku, jejíž oporu zdravý jedinec nepotřebuje.

Je víra obětování rozumu?
I když se však v posledních desetiletích opět navracíme k přijímání víry jako čehosi přinejmenším kulturně a historicky zakotveného v člověku, je přístup moderní společnosti k víře stále komplikovaný. Jung považuje za jednu z příčin tohoto problému ztrátu „schopnosti věřit“, kterou označuje za umění mnohdy stojící v rozporu se  vzdělaností. V jeho pojetí požaduje pozitivní víra sacrificium intellectus (obětování rozumu), a to „...je násilný čin, jemuž se svědomí člověka, který je na výši, vzpírá.“ Zároveň Jung zdůrazňuje: „Dnešním lidem chybí porozumění, které by jim mohlo pomoci k víře.“ Za předpoklad k víře tak považuje nejen schopnost věřit, ale i porozumění, tedy překvapivě akt rozumu, či s rozumem související. I v Jungově učení se tak objevuje původní rozpor svobodného rozhodnutí k víře, tedy jakéhosi porozumění, bez něhož je svobodná volba nemyslitelná, a daru víry, který je v rozporu s rozumem, je milostí. 

Teologové znemožňují cestu k víře
Jedním z největších problémů moderního člověka v přístupu k víře jsou podle Junga paradoxně lidé zdánlivě nejpovolanější – teologové: „Teologie nevychází hledajícímu vstříc, neboť vyžaduje víru, která je však pravým a opravdovým charismatem, jež nikdo nedovede udělat. My, moderní lidé, jsme odkázáni na to, abychom znovu prožili ducha, to znamená abychom učinili prvotní zkušenost.“ I zde výrazně zaznívá, že víru nelze získat, vytvořit, ale že je darem, stojícím na bezprostřední náboženské zkušenosti. A právě tato zkušenost je, podle Junga, pro moderního člověka jedinou možnou cestou k víře.

Záleží na tom, čemu se věří?
Často je víra spojována s tím, v co se věří. I to je jedna z příčin, proč se lidé čas od času snažili „racionálně“ dokázat pravdy víry, aby tak obhájili víru samu. Už Tomáš Akvinský však před tímto postupem varoval: „Především tě upozorňuji na to, aby ses při disputacích s nevěřícím nepokoušel prokazovat pravdu víry nezvratnými rozumovými důvody. To by bylo na újmu víře...“ Jung pak poukazuje na to, že: „Víra... totiž dokazuje jen fenomén víry, avšak nikterak obsah, jemuž se věří.“ Z hlediska psychologického nemá obsah víry žádný vliv na víru samu, ani na její význam pro psýché. „Kdyby například existovala všeobecná víra, že Rýn kdysi tekl nějakým způsobem od svého ústí zpět do svých pramenů, bude tato víra sama o sobě faktem, i když je tuto výpověď ve fyzickém smyslu nutno pokládat za naprosto nevěrohodnou. Taková víra tvoří duševní fakt, který nelze popřít a který nepotřebuje žádný důkaz.“ Víra tedy nepotřebuje „důkazy“, není závislá na fyzické skutečnosti ani na rozumu, je duševní pravdou, a jako takovou je třeba ji přijímat.

Co znamená víra pro duši?
Víra je duševním faktem. Co však znamená pro duši? Čím je pro moderního člověka? Jung ji považuje za důležitý aspekt života: „A dokonce, i když máme hledět tváří v tvář hrůze šílenství nebo stínu smrti, existuje přece ještě sféra lidské víry, ona jistota, že budeme chápáni a pochopeni, byť by noc byla sebečernější.“ Přehnané zdůrazňování vnitřního prožitku však vede k jinému extrému, jehož hojně využívají sekty – k víře bez porozumění. Taková víra je nejen zbytečná, ale dokonce nebezpečná, je to víra slepá. „Porozumění není totiž nikdy nouzová pomůcka víry, naopak víra doplňuje porozumění. Vychovávat lidi k víře, kterou nechápou, je určitě dobře míněné úsilí. Riskujeme však, že tím vytváříme postoj, který věří všemu, čemu nerozumí.“ Jak to však souvisí s Jungovou tezí o nepodstatnosti obsahu víry pro víru samu? Obsah víry není podstatný pro sílu víry, ale je kritériem směru působení této síly.

Víra jako dar
Víra je dar, charisma. Cosi zvenčí, co přistupuje k člověku. Lze však také říci, že vyrůstá z člověka, ze samého jeho nitra: „Na otázku, proč s důvěrou věříte v existenci boží, vám nikdo nedokáže odpovědět. Je to cosi přirozeného, co je výsledkem nebo plodem vašeho živoucího ducha. Duch je jako strom, který kvete a přináší ovoce na svůj způsob; prostě to tak je. Něco, co se vám líbí, pokládáte za krásné nebo dobré, a stejně tak vyznáváte, že věříte v Boha. A tak jako jabloň, která nerodí, není v pořádku, nejste ani vy v pořádku, když nevyznáváte svou pravdu. Vyrůstá prostě ve vás a skrze vás, a to velké neznámé cosi, co uvádí vesmír do pohybu a tím dává také v nás vznikat takovým myšlenkám a přesvědčením, je to, co člověk od nepaměti označoval jako bohy nebo Boha.“

Víra je tedy přirozeným plodem lidského nitra i charismatem, milostí Boží. Má vycházet z náboženské zkušenosti, z porozumění, a pak je onou mocnou skutečností lidské duše, jiskrou v temnotě. Jen taková víra má význam v moderní společnosti, je pak uměním i pravdou. „To nové však nikdy nebyla věc pouze zvenčí nebo jen zevnitř. Přišlo-li to zvenčí, stal se z toho nejvnitřnější prožitek. Přišlo-li to zevnitř, stalo se to vnější událostí. Nikdy to však nebylo zjednáno úmyslně a záměrně, ale spíše to připlulo v proudu času.“

Článek je převzat z časopisu 3. pól.

   
27.10.2006 - Společnost - autor: Ivana Kuglerová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [71] mikule [*]

  Já v boha nevěřím. Vždycky si musím pomoct sama

  superkarma: 0 16.12.2006, 08:22:53
 2. avatar
  [70] Evik8 [*]

  Každý sa v ťažkých chvíľach života obracia na to v čo verí.Neviem či viera v Boha je tá správna aj keď som bola k viere vedená,jaksi neverím.Teda neverím aspoň v to,čo sa káže v kostole.Verím však,že každému sa vráti späť to čo dáva.Ináč súhlasím s Vinikou,že život je občas dosť ťažký,nespravodlivý a plný útrap,ale s tým neurobíme nič ani keď budeme navštevovať kostol 10x denne.Snažím sa žiť tak,aby som na konci svojho života mala čisté svedomie a mohla sama sebe pozrieť do očí..takže asi toto je moja viera.

  superkarma: 0 09.12.2006, 22:50:45
 3. avatar
  [69] vininka [*]

  Všechny bohy světa si " vytvořilo " lidstvo samo. Nemá cenu se přít s náboženskými fanatiky a nemá vůbec cenu na bohy něco svádět.Život je strašně těžký,mnohdy nespravedlivý,ale nám stejně nezbude,než se s tím smířit...

  superkarma: 0 12.11.2006, 09:11:53
 4. [68] Asdareel [*]

  ještěrka.ehp (43): V podstatě se jedná o hnutí New age, které věří, že moderní technika a technologie může žít v souladu s přírodou a neničit jí.

  superkarma: 0 30.10.2006, 10:27:14
 5. avatar
  [66] bonda [*]

  EAX: Nepředstavuju si Boha nijak, nepotřebuju ho.

  superkarma: 0 28.10.2006, 21:05:32
 6. avatar
  [63] bonda [*]

  No když mi umřelo mimino tak mě chodily příbuzné a známé utěšovat, že to tak Bůh chtěl, že si ho vzal k sobě....Zeptala jsem se jich, proč teda podle nich zabil zrovna moje dítě, když ještě za nic nemohlo a od té doby se se mnou nebavily, no i tak dobře.

  superkarma: 0 28.10.2006, 20:43:43
 7. [62] Rikina [*]

  Vivian: desátá rána egyptská - vyvraždění všech prvorozených dětí v Egyptě. Například. On starozákonní bůh byl dost drsné povahy. Ale myslím, že bonda má na mysli něco jiného.

  superkarma: 0 28.10.2006, 20:18:31
 8. avatar
  [61] Vivian [*]

  bonda: a kde prosímtě Bůh zabíjí děti???

  superkarma: 0 28.10.2006, 16:33:26
 9. avatar
  [60] Eva_CZ [*]

  bonda: JO? Kde?

  superkarma: 0 28.10.2006, 16:32:44
 10. avatar
  [59] bonda [*]

  Ještě mi nikdo nedokázal smysluplně vysvětlit, proč takzvaný Bůh zabíjí malinké děti. Věřím jen v sebe samu.

  superkarma: 0 28.10.2006, 16:06:12
 11. [58] Majkii [*]

  ja verim akurat tak v samu seba

  superkarma: 0 28.10.2006, 13:26:21
 12. avatar
  [57] átéčko [*]

  Mezi člověkem a jeho vírou by nemělo stát náboženství.

  superkarma: 0 27.10.2006, 18:54:08
 13. avatar
  [56] Suzanne [*]

  Vivian:

  superkarma: 0 27.10.2006, 17:23:08
 14. avatar
  [55] Vivian [*]

  Já nevěřím. Já vím

  superkarma: 0 27.10.2006, 17:00:31
 15. avatar
  [52] sanvean [*]

  katchabinka: vždyť ano. Psala jsem to ve smyslu, že náboženství zneužívá víru, asi jsem se špatně vyjádřila, no :)

  superkarma: 0 27.10.2006, 16:04:08
 16. avatar
  [51] Vivian [*]

  Víra není totéž co náboženství. Víra nemusí mít s Bohem naprosto nic společného.

  superkarma: 0 27.10.2006, 15:26:57

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [50] ještěrka.ehp [*]

  samozřejmě k věci, rozumné ....

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:57:22
 2. avatar
  [49] ještěrka.ehp [*]

  katchabinka: mám tu časopis, ve kterém je článek o lidské moudrosti a závěrem se ptají osmi osobností, mezi nimiž jsou evangelík, katolík, muslim, žid, nepálský šaman a 14. Dalajlama, na stejné otázky: Co Vám přináší útěchu v těžkých časech, Jak lze čelit násilí, Jaký osud předpovídáte lidstvu atp. a jediné odpovědi, které mi nepřišly jako fanatická agitka daného náboženství a byly k věci rozumné a velmi "lidské", byly odpovědi Dalajlamy, šamana a rabína

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:55:27
 3. avatar
  [47] ještěrka.ehp [*]

  Nyotaimori: ale je tu pořád možnost vzít objektivně v úvahu i názor, se kterým v podstatě nesouhlasím

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:49:17
 4. avatar
  [45] k@tchabinka [*]

  sanvean: to neni az tak ve jmenu viry jako ve jmenu urciteho nabozenstvi. Vira jako takova je subjektivni a tim padem velmi neuchopitelna a lehce zneuzitelna.
  Kazdy clovek v neco veri.. v to, ze bude zitra lip, v to, ze jeho dite nebude zlobit, v to, ze se na nej usmeje stesti a dostane praci, co si preje. Ale to z nas jeste porad nedela lepsi bytosti. Jenze kdo je ten, co muze hodit kamenem ?:)

  Me je sympaticky, jako naprostemu laikovi v tomto oboru, buddhismus. Provazanost pricin a dusledku, karma... dava to smysl. Sam si clovece za sve skutky zodpovidas a to, kde dnes jsi, sis urcil sam.

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:29:49
 5. avatar
  [44] ještěrka.ehp [*]

  Nyotaimori: mno ale vezměme to všeobecně. Čí pohled v této oblasti není ryze subjektivní?

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:27:52
 6. avatar
  [43] ještěrka.ehp [*]

  Asdareel: přiblížíš mi to prosím trochu? nic moc mi to neříká

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:26:42
 7. [42] Asdareel [*]

  ještěrka.ehp (35): A co třeba zkusit skloubit oboje - přírodu i technický pokrok? New age se právě o to pokouší, komunity findhornského typu apod... Já bych bez toho netu fakt nemohl být a ani bychom si takhle nepopovídali

  superkarma: 0 27.10.2006, 14:12:20
 8. avatar
  [40] floo [*]

  Bezpodmínečně věřím tomu, že se dneska konečně pořádně zpucuju

  superkarma: 0 27.10.2006, 13:54:41
 9. avatar
  [39] ještěrka.ehp [*]

  Nyotaimori: rozhodně nemám pocit, že bych měla sebemenší právo rozhodovat o dění na zemi a naše planeta se mi jeví jako kouzelná - kouzelně krásná, i jako ojedinělá, protože přestože předpokládám, že nejsme ve vesmíru jediní, nevěřím tomu, že je jiná živá planeta stejná jako tato

  superkarma: 0 27.10.2006, 13:46:13
 10. avatar
  [36] ještěrka.ehp [*]

  EAX: teď je tu ještě ta nepříjemná eventualita, že naše společnost zničí tuhle ojedinělou a kouzelnou planetu dřív, než se na takovou technickou úroveň, na které budeme schopni po sobě zanechat více užitku než škody, vůbec dostane. Jelikož člověk má z kdovíjakého důvodu pocit, že není důležitějšího ve vesmíru, než je on.

  superkarma: 0 27.10.2006, 13:29:40
 11. avatar
  [35] ještěrka.ehp [*]

  Asdareel: mám pocit, že zahrnuješ jen ekonomicky vyspělé země a zapomínáš, že je to jen zanedbatelná část celé populace. Že se hledají nové energetické zdroje je sice hezké, ale co si budem namlouvat, je to čistě proto, že původní prameny vysychají. A nové technologie? Dobrý způsob, jak zavřít ústa veřejnosti, aby si ti u moci, kterým to většinou tak jako tak bývá vcelku jedno, jako téměř vše krom jejich koryta, mohli připsat čárku, že oni přece udělali pro ekologii maximum. Promiň ale ze všeho, co kolem sebe vidím, je mi zle, chápu, že já osobně s tím neudělám nic, pokrok a rozvoj jde kupředu, spátky ni krok a dokud to tu nebude jeden velký betonový, železobetonový a skleněný plac, nezastavíme se a proto pro mě osobně žít mimo město, pokud možno i vesnici a mít své vlastní obnovitelné zdroje a účastnit se co nejméně pokrokového dění, je asi to nejlepší řešení, přestože ty si myslíš, že to žádné řešení není. Ale opět je to asi stejné jako s Nyo, ty jsi pokrokem a technikou okouzlen, já znechucená, proto se asi nedomluvíme

  superkarma: 0 27.10.2006, 13:22:41
 12. avatar
  [34] Hysteria [*]

  Já věřím jen tomu,že ci si sama neudělám,to nemám.Věřím v lidskou dobrotu,i když za to sem tam dosávám přes dr..u!

  superkarma: 0 27.10.2006, 13:11:58
 13. [32] Asdareel [*]

  ještěrka.ehp (30): Podle mého názoru moderní vědeckotechnický rozvoj není v rozporu s ekologií a ochranou přírody, právě naopak. Samozřejmě, technika založená na uhlí a páře, technika 19. století, ničila přírodu o sto šest. Ale nyní jsme již podstatně dál - vyvíjejí se nové technologie, šetrné k životnímu prostředí, alternativní energetické zdroje apod. Snaha o ocgranu přírody musí vycházet z urychlení technologického pokroku až na "magickou úroveň", návrat k pastorálnímu životu není řešením, imho. A.C. Clarke kdysi řekl: "Moderní věda je téměř nerozlišitelná od magie."

  superkarma: 0 27.10.2006, 11:53:34
 14. [31] Asdareel [*]

  Od dětství jsem se zabýval scifi, fantastikou, magií, později v pubertě i po ní i náboženstvím, četl jsem Bibli apod. K událostem popsaným v Bibli a k Bibli samotné existují v podstatě dva přístupy: 1) tzv. vědecko - materialistický, vědecký světový názor, podle nějž Bible i jiné podobné knihy popisující život dávných civilizací, například Epos o Gilgamešovi a jiné mýty a báje, patří skutečně jen do říše mýtů a bájí, tedy jsou takovými pohádkami pro dospělé. A 2) přístup věřících (tedy v našich podmínkách křesťanský pohled na věc), podle nějž je třeba na tyto věci nahlížet metaforicky a víru nezkoumat rozumem, ale cítit jí.

  Já jsem při svém hledání narazil na práce Ericha von Dänikena a později i jeho následovníků - Hartwiga Hausdorfa, Zechariu Sitchina, Jiřího Wojnara a další. Podle jejich názoru se lidstvo kdysi dávno setkalo s podstatně vyspělejší civilizací, ať již pozemskou, či mimozemskou, nebo pozemskou, ale zvládnuvší kosmické lety a že tyto mýty a báje jsou de facto kronikami oněch dávných událostí. Mám k podobnému náhledu na věc velmi blízko a mnoho událostí, které se považují za zázraky apod., jsou ve světle moderní techniky velmi dobře vysvětlitelné. Věřím i v existenci Atlantidy, což do tohoto přístupu velmi dobře zapadá

  superkarma: 0 27.10.2006, 11:48:41
 15. avatar
  [30] ještěrka.ehp [*]

  Nyotaimori: přesně jaks to napsala. Člověk si to upravuje dle svým možností a potřeb. Jenže člověk jaksi zapomíná, že tu není sám a jeho potřeby rostou úměrně jeho lenosti, tzn. hlavně že mám pohodlíčko a luxus a jestli se tím zničí kus planety na které žiju? No bože, jestli to tu jednou krachne, tak ať, já už tu nebudu Ale o tom se my dvě asi nedomluvíme, jelikož podle reakcí usuzuji, že k životu nepotřebuješ zvířata, přírodu a možná ani lidi, zato techniku ano, no a já čím jsem starší, tím víc inklinuji právě k prvně zmíněnému a druhé mě oslovuje čím dál tím méně

  superkarma: 0 27.10.2006, 11:39:01
 16. [29] Asdareel [*]

  Nyotaimori (15): "No já bych bez netu a PC a moderních vymožeností žít nechtěla"

  100% souhlas

  superkarma: 0 27.10.2006, 11:27:34
 17. avatar
  [26] sanvean [*]

  Karolka: to s tebou souhlasím, atomovka mi taky nepřijde jako super věc. Ale konkrétně za internet jsem pokroku vděčná :)

  superkarma: 0 27.10.2006, 10:46:48
 18. avatar
  [22] sanvean [*]

  no a v 20. s tebou pro změnu souhlasím :))

  superkarma: 0 27.10.2006, 10:29:44
 19. avatar
  [21] sanvean [*]

  Karolka: myslím, že to, co říkáš, je trochu pokrytecké, už jenom proto, že tu s námi na netu diskutuješ. Stejně jako lidi, kteří nesnáší, když se ublížuje pejskům a kočičkám a k obědu si dají kuře z velkochovu.

  superkarma: 0 27.10.2006, 10:28:52
 20. avatar
  [18] sanvean [*]

  *mně

  superkarma: 0 27.10.2006, 10:23:22
 21. avatar
  [17] sanvean [*]

  mě se nelíbí, že v zájmu víry je omezována osobní svoboda jiných lidí. Věřit v cokoliv je osobní záležitost a nechápu, proč by to mělo být lidem vnucováno. Někde jsem slyšela větu "náboženství kurví lidi, protože lidi zkurvili náboženství" a celkem s ní souhlasím.

  superkarma: 0 27.10.2006, 10:23:04
 22. avatar
  [14] ještěrka.ehp [*]

  Nyotaimori: jelikož už se nemůžu dočkat, až bude postaveno někde bokem od civilizace, tak ten net opravdu oželím. A myslím že to oplácení je zase jenom důsledek lidských zásahů do přirozeného běhu

  superkarma: 0 27.10.2006, 10:14:03
 23. avatar
  [9] ještěrka.ehp [*]

  věřím v zázračnou planetu, která dala vzniknout tolika neuvěřitelným a rozmanitým druhům životních forem, nevěřím v člověka, neboť si neváží darů země, které má a cíleně a systematicky všechno ničí

  superkarma: 0 27.10.2006, 09:24:25
 24. avatar
  [8] Landriel [*]

  Suzanne:

  superkarma: 0 27.10.2006, 09:08:53
 25. avatar
  [7] Enya [*]

  claudyka: Bez víry se stáváme sterilními, beznadějnými, úzkostnými až do hloubi duše (Fromm)

  superkarma: 0 27.10.2006, 09:03:45
 26. avatar
  [6] Rybulka [*]

  Já teda nevim, čim jsou minulý životy logičtější než Bůh. Víra je vírou proto, že je nedokoazatelná. Ať si každej věří, čemu chce, ale logiku bych do toho zrovna netahala.

  superkarma: 0 27.10.2006, 08:57:37
 27. avatar
  [5] Suzanne [*]

  Souhlasím s Blueberry - člověk věří tomu, co je pro něj logické. Pro mě je Bůh naprosto logický (a pro mě se tato energie logicky vůbec nevylučuje s minulými životy).
  claudyka: ano, skutečně, pro mě taky.

  superkarma: 0 27.10.2006, 08:33:25
 28. avatar
  [4] claudyka [*]

  podstatné asi je že človek niečomu verí

  superkarma: 0 27.10.2006, 06:54:04
 29. avatar
  [2] claudyka [*]

  lebo minulé životy sú logické

  superkarma: 0 27.10.2006, 06:31:02
 30. avatar
  [1] Blueberry [*]

  Verim tomu, co je pro me logicke. Buh neni logicky. Verim v minule zivoty a v to, ze smrti konci pouze nase telo, duse pokracuje dal.

  superkarma: 0 27.10.2006, 06:22:36

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme