Naše čtenářka Věra zažila opravdu hrůznou událost s úředníky. Ne našimi, ale sovětskými (kteří nám měli být po léta vzorem :)

Na úřadech jako všude pracují lidé spolehliví i lajdáci a ulejváci. Je samozřejmé, že se raději obracíme na ty, kteří svému odboru rozumějí, rychle se orientují a umějí pomoci.
Já jsem se setkala ve spřátelené cizině s nedbale odvedeným úkonem, který pro mě měl téměř tragické následky. Zemí, kde je ještě horší byrokracie než u nás, bylo a asi stále je Rusko za  všech politických zřízení . Ruští klasikové Gogol a Čechov si z úřednictva udělali vděčný terč pro svou satiru. Já jsem málem doplatila na fušeřinu petrohradské úřednice, která mně způsobila šok.

Už jsem se o svém zážitku rozepsala víckrát, ale dnešní téma mně ho znovu připomnělo. Při příjezdu do „ velké země „ bylo nutno okamžitě nahlásit příjezd. To jsem ihned splnila. Do dokladů mně však úřednice nedala razítko o pobytu, takže při návratu mě po kontrole dokladů  na sovětsko-československé hranici přikázali vystoupit i se zavazadly a vedli s ozbrojeným doprovodem do staniční noclehárny, kufry dali do úschovny a sdělili, že budu muset příští den odjet do Užhorodu na milici vysvětlit, co jsem měsíc v SSSR prováděla.

Vůbec jsem hrůzou nespala, nevěděla jsem, co se děje. Měla jsem ještě pár rublů, dojela jsem taxíkem a až do odpoledne čekala na přijetí u vyšetřovatele. Tam jsem podrobně sepsala, že jsem opravdu měsíc bydlela v Leningradě u přítelkyně, že nejsem špionka,že mám doma malé dítě. Vyšetřovatel řekl, že si musí moje slova ověřit na leningradských úřadech.Sesypala jsem se, plakala a přísahala, že opravdu nelžu. Úředník se smiloval a dal mně kýžené razítko. Vrátila jsem se do Čopu a pokračovala v jízdě domů. Hranice jsem překročila 21.srpna 1968 spolu s vojsky „ osvoboditelů.“ Pak jsem musela k lékaři na pár injekcí, asi z těch zážitků mně naskákaly po těle červené skvrny. Ty brzy zmizely, vojáci na pár let zůstali...

Všechna patřičná razítka a platné doklady mějte v pořádku, vyplatí se to!!!

Věra

pozn.red.: text nebyl redakčně upraven

_________________

To se určitě vyplatí a v zemích bývalého Sovětského svazu dodnes dvojnásob.
Ovšem ten Váš návrat, to je originální. Pustili Vás nakonec vlakem nebo na tanku? ))
Děkuji za Váš příspěvek a přeji už jen samé klidné dny.
Saša

Téma dnešního dne 25. 7.: Úřady a úředníci

  • Jaké máte zkušenosti s jednáním na úřadech?
  • Jste vy sama úřednice?
  • Už jste se někdy u přepážky pohádala?
  • S jakého důvodu nejčastěji?
  • Pokládáte nějaká úřednická místa za úplně zbytečná?
  • Anebo naopak, některá chybí?

O úřadech a úřednících (doufám, že přijde i příspěvek přímo „od stolu“ )
pište na redakční e-mail: redakce@zena-in.cz

Jedna z pisatelek obdrží krásný dárek: parfém od Avonu BOND GIRL FOREVER (aby při vyřizování na úřadech hezky voněla).

parfem

Reklama