Mlynáři kdysi patřili k lidem, k nimž ostatní chovali úctu. V 17. až 18. století se o nich často mluvilo v souvislosti s černými magickými školami, kde se měli věnovat studiím temných nauk a ještě temnějším rituálům.

myln

Staré mlýny bývají odpradávna obestřené nejrůznějšími legendami. Svou tajemností nás do jisté míry fascinují dodnes. Stejně tajemnou pověst měli i jejich dávní obyvatelé. Mlynáři. Říkalo se, že mlynáři vedli tajné magické spolky, takzvané černé školy. Namísto svatyní a chrámů jim sloužily právě jejich mlýny. Zde se měli zasvěcenci věnovat studii magických nauk a praktikování temných rituálů.

Určitě si vzpomenete na nejznámější novelu s touto tématikou, která byla i později zfilmována, jménem Krabat od spisovatele Otfrieda Preusslera, který popisuje nejen život žáků v černé škole, ale i jejich zvyky a magické rituály s takovou přesností, až se člověk až zdráhá uvěřit, že vše, co je v knize obsaženo, pochází pouze z fantazie autora. A věru nepochází. Často čerpal právě z lidových pověstí.

Jednu takovou zajímavou pověst zaznamenal také František Lego ze Lhoty. Do Lhoty dorazili dva tajemní cizinci a sháněli se po mlynáři. Ten je zavedl na vrchol hory, kde chtěli pomocí zaklínadla a magické knihy vyzvednou zakletý poklad. Když započali s obřadem, počasí se náhle změnilo a strhla se obrovská bouře. Nad hlavami cizinců se objevil obrovský mlýnský kámen (ufo?). Vyděsili se natolik, že se dali na úprk.

O mlýnských kamenech se můžeme také dočíst leccos zajímavého. Například vysloužilé kameny nebyly nikdy vyhazovány, ale pietně ukládány na místa vzdálená dosahu lidí. A bývaly také používány jako oltáře při sabatech a černých mších.

Ohlédneme-li se zpátky do středověku, zjistíme, že z obcování s magií mohl být obviněn prakticky kdokoliv, kdo věděl, znal či ovládal o něco více než průměrné obyvatelstvo. A jelikož mlynáři byli matematicky, technicky zdatní, dobré znalosti měli i z oblasti fyziky a museli umět také dobře ovládnout vodu, a toto vše také předat svým následovníkům, domněnky o fungování magických černých škol při mlýnech jsou nasnadě. Stejně tak jako mlynářské spolky s vodníky.

Reklama