Zajímavý průzkum prováděli vědci na University College London (ULC). Jeho výsledky prokázaly, že pocit lásky potlačuje ty části mozku, které kontrolují kritizující a brzdící oblasti.

U zamilovaného jedince dochází ke snížení schopnosti posuzování a hodnocení objektu lásky.


Mateřská a partnerská láska mají stejné účinky
Výzkumná skupina při průzkumu provedeném na dvaceti mladých matkách při pohledu na fotografie vlastních dětí, cizích dětí a jejich manželů, natočila vědecký film, kde zachytila změny v jejich mozku.

Srovnání ukázalo, že mateřská láska a zamilovanost vyvolávají naprosto stejné reakce.

 

Vedoucí výzkumu Dr. Andreas při hodnocení svého výzkumu uvedl: „Změny probíhající v mozku v souvislosti s mateřskou láskou i láskou k druhému pohlaví, jsou možná proto stejné, protože jsou stejně důležité pro udržení rodu.“

Reklama