Ve dnech 21.a 22. května 2007 vyšetřovali lékaři Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve speciálně upraveném stanu v dolní části Václavského náměstí na Můstku pigmentová znaménka s cílem prevence kožních nádorů. O kontrolu své kůže projevilo zájem neočekávaně velké množství lidí, do stanu se nakonec dostalo první den jen 602 a druhý den 501. Vyšetřovalo se v 5 ordinacích, přesto se fronta zájemců táhla až na Příkopy a čekací doba byla zhruba dvě hodiny. U těchto 1103 příchozích lékaři diagnostikovali klinickým vyšetřením, optickým a digitálním dermatoskopem 21 bazaliomů, 9 spinaliomů a 9 melanomů. Je to velmi vysoký záchyt, který přesahuje běžný výskyt melanomu v populaci více než padesátkrát.

Stan navštívilo 65 % žen, což odpovídá celosvětovým statistikám, které ukazují, že v prevenci melanomu jsou opatrnější ženy. Průměrný věk návštěvníka stanu byl 52 let. Nejmladšími vyšetřenými byla dvouletá dvojčata a nejstarším byl muž z Kutné Hory, kterému je 92 let.

Pokud si klademe otázku, proč byl o tuto formu vyšetření větší zájem než o již etablované screeningové akce, můžeme hledat odpověď v malém průzkumu, který provedli techničtí pracovníci stanu. Z něho vyplynulo, že  zájemci o vyšetření se při tomto způsobu vyhledávání rizikových pacientů oprostí od určitých zábran návštěvy nemocnice nebo lékařské ordinace. Zdá se, že tento přístup je z psychologického hlediska pro preventivní screeningové akce vhodný, protože lékař z pohledu pacienta nezůstává sedět v bezpečí za hradbami své nemocnice nebo ordinace, ale prolomí pomyslnou bariéru a přiblíží se nejen svým přístupem, ale i fyzicky do regionu, který je pacientovi bližší. Tento první ročník Stanu proti melanomu ukázal, že se jedná o potřebnou akci, kterou široká veřejnost vnímá pozitivně a přijímá ji jako nezištnou nabídku zdravotníků v boji proti zhoubným nádorům. A v neposlední řadě je třeba zdůraznit, že skutečně přináší očekávané výsledky ve smyslu procentuálně vysokého záchytu nemocných s maligními kožními onemocněními.

MUDr. Jiří Pešina

Reklama