Povídalo se, že prý jednou dokonce uzavřela s jednou profesionálkou sázku. A vyhrála ji! Zvládla za večer dvacet pět zákazníků, zatímco její rivalka pouhých dvacet. Nedělala to pro peníze, ty nepotřebovala, ale pro své potěšení.

Tvrzení, že obšťastnila půlku Říma, je samozřejmě nadnesené… Nicméně její příběh inspiroval mnohokrát malíře, spisovatele i filmaře. Byla skutečně tak smyslná nebo jí bylo mnohé přisouzeno jejími nepřáteli v dobách pozdějších? V každém případě je její jméno dodnes synonymem ženské sexuální náruživosti, nevázanosti či zvrhlosti …

Pocházela ze vznešené římské rodiny a byla spřízněná s kdekým. Nejen s prvním císařem Augustem, ale i s Markem Antoniem. O dětství a mládí Messaliny toho moc nevíme. Určitě žila v blahobytu, ale nejspíš musela vyrůstat v neustálém strachu, byla to doba plná intrik a násilných vražd, které se přímo týkaly i její rodiny.

Někdy kolem roku 38 n. l. ji provdali. Jejím manželem se stal o třicet let starší Claudius. Někde se uvádí, že to byl její bratranec, ale častěji, že to byl její strýc. V každém případě to její příbuzný byl. Claudiova první dvě manželství skončila rozvodem, Messalina byla jeho třetí ženou. V té době to pro ni žádné terno nebylo, ale podřídila se přání rodiny.

Claudius podle historiků nejspíš prodělal dětskou obrnu, následkem čehož kulhal. Při rozrušení také koktal. Všichni ho velice podceňovali, ale Claudius byl vzdělaný a pracovitý muž, znalec historie a práva, uměl řecky a jako jeden z mála ovládal i jazyk Etrusků. Messalinu skutečně miloval. Udělal by pro ni cokoliv, stala se nejdůležitější osobou v jeho životě.
Hned v prvních dvou letech se manželům narodily dvě děti a manželství vypadalo zpočátku jako harmonické. Jenže po zavraždění Caliguly se stal Claudius nečekaně císařem. Bylo to pro něj překvapení a nečekala to ani Messalina.

Velmi brzy se ale zorientovala a zatoužila po moci. Využila situace a manželovy slabosti a začala se mu plést i do státnických záležitostí. A postupně se také začala zbavovat svých skutečných či domnělých odpůrců. Navíc stárnoucí císař, který míval silné bolesti hlavy a trpěl chronickou únavou, přestával stačit jejímu sexuálnímu apetitu.

Messalina mu zpočátku hystericky vytýkala, že neplní manželské povinnosti, ale brzy se začala realizovat jinde. A Claudius? Věděl o jejích avantýrách a toleroval je? Nebo byl natolik zaslepený láskou, že tomu nevěřil či nechtěl věřit?
Messalina nakonec své vztahy přestala skrývat. Osudný se jí stal poměr s posledním z dlouhé řady milenců, senátorem Gaiem Siliem. Nejenže ho netajila, ale využila Claudiovy nepřítomnosti a – ač stále vdaná – se za svého milence vdala. Spolu pak naplánovali převrat, sesazení Claudia z trůnu, možná i jeho vraždu a dosazení tehdy sedmiletého syna Brittanica na trůn, za nějž by pochopitelně Messalina vládla.
Jenže Claudius se od svých věrných vše dozvěděl a vrátil se do Říma. Dokonce byl tak zlomený, že chtěl Messalině vše odpustit! To už bylo příliš! Císařův tajemník a jeho přátelé to nenechali tak daleko dojít.
Našli Messalinu, jak v zahradě píše manželovi dopis, v němž mu chce vše vysvětlit. Nedají jí šanci! Zajmou ji a dají na výběr. Buď spáchá sebevraždu, nebo ji sami popraví. Messalina zvolí první možnost.
Claudius se o smrti své milované ženy dozvěděl u večeře. Aniž dal na sobě cokoli znát, nechal si přinést hodně vína a opil se do němoty. O svých pocitech, ani o Messalině už nikdy nemluvil. A tehdy prý neprozřetelně slíbil, že se už nikdy neožení.
Slib ale nedodržel. Bohužel. Co se nepovedlo Messalině, podařilo se poslední Claudiově manželce Agrippině …

Foto: Wikipedie ( Messalina/ Louvre - Messalina/Peder Severin Kroyer)

Na našem webu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách:

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Reklama