Karcinom děložního hrdla je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním žen, a to jak z celosvětového pohledu, tak v České republice. Každým rokem je ve světě zaznamenáno zhruba 500 000 nových případů této choroby a přes 240 000 žen na ni umírá. V České republice onemocní každý rok zhruba 1 000 žen a téměř 400 tomuto onemocnění podlehne.

Ačkoli jeho výskyt po zavedení systematického screeningu výrazně poklesl, u nás se už po několik desítek let pohybuje kolem 20 nových onemocnění na 100 000 žen, což nás řadí k zemím s vysokým výskytem tohoto onemocnění.

Vznik karcinomu děložního hrdla

Epidemiologické studie nezpochybnitelně prokázaly, že vznik karcinomu děložního hrdla je spjat s infekcí lidským papilomavirem (HPV). Na vzniku karcinomu děložního hrdla se ale účastní i další činitelé (nitrosaminy v cigaretovém kouři, dlouhodobá expozice vysokým koncentracím steroidních hormonů, infekce cytomegalovirem, virem Epstein-Baarové, virem herpes simplex typ 2, HIV, chlamydia trachomatis) i jiné rizikové faktory (vyšší počet porodů, časný věk zahájení pohlavního života, poruchy imunitního systému, způsob sexuálního života obou partnerů apod.)

 

Chraňte se

Jedinou možnou cestou, jak se karcinomu vyhnout a předejít mnohým dalším komplikacím, je vakcína. Již dva roky mají dívky a ženy možnost aktivně se bránit za pomoci čtyřvalentní vakcíny Silgard (v USA a některých zemích EU pod názvem Gardasil). Skládá se celkem ze tří dávek a je určena pro děti a dospívající od 9 do 15 let a dospělé ženy ve věku 16-26 let. Je vhodná i pro kojící maminky. I pro ženy po zahájení sexuálního života má vakcinace význam. V Česku bylo touto vakcínou očkováno již více než 52 000 lidí. První dávka vakcíny byla podána 5. prosince 2006.

Očkování slouží k prevenci:

 • karcinomu děložního hrdla,
 • předrakovinných změn děložního hrdla (cervikálních dysplázií/prekanceróz) vysokého stupně (cervikální intraepiteliální neoplázie, CIN 2/3, adenocarcinoma in situ, AIS),
 • změn na zevním genitálu (vulválních dysplastických lézí) vysokého stupně (VIN 2/3),
 • vaginálních změn (vaginální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně VaIN 2/3),
 • genitálních bradavic (condyloma accuminata) vyvolaných virem HPV typů 6,11,16 a 18.

Vakcína byla oceněna

Vakcíně Silgard (Gardasil) byla v říjnu tohoto roku udělena v Berlíně prestižní Mezinárodní Galénova cena jako nejlepší biotechnologický produkt roku. Tato vakcína získala v  letech 2006 a 2007 několik národních ocenění (Prix Galien USA, Belgie, Francie, Holandska, Švýcarska, Velké Británie). Vývoj kvadrivalentní vakcíny začal v časných 90. letech. Nyní je schválena ve 108 zemích světa a bylo aplikováno již přes 36 milionů dávek.

 

Pacientky se ptají

Přečtěte si nejčastější otázky v ambulanci gynekologa, které zpracoval MUDr. Vladimír Mulač.


Měla jsem už sexuální styk, má pro mne vakcinace smysl? Musím během očkovacího období dodržet sexuální abstinenci?

Optimální je dokončit celé očkování před zahájením sexuálního styku. Nelze předpokládat, že se dívka či žena infikuje HPV ihned, avšak do dvou let se s HPV setká asi 80 % sexuálně aktivních.

Vakcína nemá terapeutický efekt, ale chrání proti dalším typům vysoce rizikových typů HPV obsaženým ve vakcíně, kterými žena nebyla dosud nakažena. Vakcinace má smysl i po zahájení sexuálního života.


Od podání první a třetí (poslední) dávky vakcíny uplyne šest měsíců. Podle doporučení výrobce není nutná sexuální abstinence. Nelze předpokládat sexuální abstinenci u žen po dobu šesti měsíců. Očkuje se do 26 let. V blízké budoucnosti se očekává prodloužení věkové hranice až do 45 let. U kvadrivalentní vakcíny byla prokázána tzv. „imunitní paměť“, což je předpoklad dlouhodobé ochrany.

 

Nepoškodí vakcína mladý organismus? Nemá nežádoucí účinky?

Starší typy vakcín byly jinak konstruované. Obsahovaly usmrcené, nebo živé oslabené mikroorganismy, z čehož vyplývaly možné (i když vzácné) nežádoucí účinky. Nová vakcína proti HPV obsahuje částice „podobné viru“ (virus-like), které navozují imunitní odpověď a tvorbu protilátek, ale neobsahují virus, tudíž nejsou infekční.

 

Bezpečnost vakcíny byla ověřena klinickými studiemi na mnoha tisících dospívajících (dívek i chlapců) a žen. Studie nadále pokračují. Bezpečnost je podmínkou registrace FDA, EMEA i SÚKL.


V naší ordinaci bylo aplikováno několik set dávek vakcíny. Jedinou reakcí byla přechodná místní citlivost v místě vpichu. V příbalové informaci jsou uvedeny všechny okolnosti – i ty, které nastaly v časové souvislosti (nikoli příčinné) s očkováním. Vakcíny proti HPV (podle klinických studií) patří obecně k velmi dobře snášeným. Podle současného pozorování očkování ani nesnižuje účinnost hormonální antikoncepce.


Musí dívka ve školním věku absolvovat před vakcinací gynekologickou prohlídku?

Za předpokladu, že nežije sexuálním životem, tak nemusí. Vakcinace není podmíněna předchozí prohlídkou. Dívka nemusí být ani u gynekologa registrována. Záznam o vakcinaci je proveden do očkovacího průkazu.

 

Je očkování vhodné jen pro ženy?

Optimální by bylo proočkovat celou populaci, tedy i chlapce a muže. Muži jsou nositelé a přenašeči HPV. HPV u nich vyvolává anální karcinom a karcinom penisu. Kvadrivalentní vakcína chrání i proti HPV 6 a 11, původcům genitálních bradavic. U vakcíny Silgard byla nově prezentována účinnostní data pro muže do 26 let.

 

Jak se vakcíny platí? A proč je tak drahá?
Za tím stojí ekonomická náročnost vědeckého výzkumu i klinických studií. Je to investice do zdraví z hlediska dalšího výzkumu nových léků a také investice do zdraví svého, dětí, rodinných příslušníků a blízkých. Cena tří dávek odpovídá ceně šesti nádrží benzínu moderního automobilu.

 

V USA, řadě států EU a například Austrálii  je vakcína hrazena ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. České zdravotní pojišťovny na vakcínu přispívají.

 

Optimální je pořídit si vakcínu v ordinaci aplikujícího lékaře. Je nutné dodržovat skladovací podmínky. Způsob platby (najednou či postupně) je předmětem dohody mezi lékařem a klientkou.

 

Jak pojišťovny přispívají?
Na očkování proti karcinomu děložního hrdla přispívají zdravotní pojišťovny částkou 1500 až 4000 korun.

Zde je podrobný seznam:

 • Česká národní zdravotní pojišťovna

            Příspěvek: až 1 500 Kč

Omezení: do 18 let

Poznámka: od 1. 1. 2009 – 10 000 Kč

 

 • Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

Příspěvek:až 1 500 Kč

Poznámka: V rámci balíčku si lze vybrat služby do daného finančního limitu v kalendářním roce. Balíček 500 korun, pokud jsou oba rodiče pojištěnci HZP, pak 1 500 korun. Do 18 let, lze sdružit s nárokem na příspěvek, který mají rodiče.

 

 • Oborová zdravotní pojišťovna

Příspěvek: až 1 500 Kč

Omezení: od 12 do 15 let

 

 • Revírní bratrská pokladna

Příspěvek: 3 000 Kč

Omezení: od 12 do 26

 

 • Vojenská zdravotní pojišťovna

Příspěvek: 2 500 Kč

Omezení: od 13 do 19 let

 

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

Příspěvek:1 500 Kč

Omezení: dívky ve věku od 13 do 18 let

 

 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek: 5 000 Kč

 

 • Zdravotní pojišťovna Agel

Příspěvek: 1 500 Kč

Omezení: od 12 do 19 let

Poznámka: pokud je u Agelu pojištěn některý z rodičů, pak 3 500 Kč

 

 • Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance

Příspěvek:až 4 000 Kč

Omezení: od 12 do 17 let

 

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Příspěvek: až 2 500 Kč

Reklama