Meningokok, zákeřná bakterie, která dokáže zcela zdravého člověka usmrtit do 24 hodin. Celkem se vyskytuje 5 meninogkokových séroskupin, které tuto nemoc způsobují. Do České republiky dorazila po dlouhém očekávání ze stran odborníků, lékařů i široké veřejnosti první vakcína, která ochrání proti 4 séroskupinám invazního meningokokového onemocnění.

menveo

Menveo je první a v současné době jedinou čtyřvalentní vakcínou proti invaznímu meningokokovému onemocnění, dostupnou v České republice. Menveo ochrání proti čtyřem séroskupinám meningokoků A, C, W135, Y. Přípravek Menveo je určen k aktivní imunizaci dospívajících od 11 let a dospělých. Vakcinace je určena všem rizikovým skupinám, jako jsou například cestovatelé nebo lidé pohybující se často ve velkých kolektivech a uzavřených prostorách

Přestože invazní meningokokové onemocnění je poměrně vzácné (napadá zhruba sto lidí ročně), odborníci striktně doporučují nezanedbávat prevenci v podobě očkování.

„Hlavním důvodem pro vakcinaci je rychlost, se kterou je onemocnění schopno zaútočit i na zcela zdravého jedince, a závažnost následků zapříčiněných pozdní léčbou. V důsledku toho umírá na invazní meningokokové onemocnění do 24 hodin každý desátý pacient,“ zdůraznil prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD., předseda České vakcinologické společnosti.

Kromě séroskupiny B, proti které zatím účinné očkování neexistuje, dokáže Menveo zabránit propuknutí nemoci v důsledku nákazy způsobené všemi ostatními meningokokovými séroskupinami. Pro mladé lidi, u kterých je velmi vysoké riziko nákazy v rámci kolektivu, by se mělo jednat o nezbytnost. Menveo zároveň dokáže zbavit naočkovaného jedince nosičství meningokoka, což zabrání šíření meningokoků v populaci

Asi 10 % populace jsou nosiči meningokoků

Bakterie Neisseria meningitidis se přenáší kapénkovou infekcí a do těla se dostane nosní sliznicí. Kolikrát denně jste vy či vaše děti v prostoru s dalšími 10 lidmi? K přenosu nákazy stačí, abyste měli oslabený imunitní systém např. virózou, vyčerpáním či stresem.

Proč je vakcinace proti ostatním séroskupinám tak důležitá?

Čtyřvalentní vakcína se doporučuje jako booster pro ty, kteří již v minulosti očkováni proti invazivním meningokokovi byli, či jako primovakcinaci pro ty, kteří se proti IMO očkují poprvé. Nejenom cestovatelé mohou být vystaveni nákaze ostatními séroskupinami, vezmeme-li v potaz vysoké procento cizinců, žijících v České republice. Setkáváme se s nimi pořád, v dopravních prostředcích, ve školách nebo v obchodech.

„Konjugovaná tetravakcína je oproti původní monovakcíně C významným přínosem v ochraně mladistvých, protože chrání také proti séroskupině Y, která je sice v České republice vzácná, avšak způsobuje vysokou smrtnost (celkově více než 20 %, u 15-19letých chlapců až 50 %) a zároveň chrání proti séroskupinám A a W-135, které se v řadě zemí vyskytují epidemicky, a pro mladé cestovatele je ochrana proti nim velmi žádoucí a mezinárodně doporučována,“ dodává MUDr. Pavla Křížová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy ze Státního zdravotního ústavu Praha.

Národní imunizační komise spolu s odbornými společnostmi ČLS JEP a Národní referenční laboratoří pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu doporučují očkování konjugovanou tetravakcínou vakcínou u 11-13letých dětí.  U konjugované monovakcíny C vakcíny je vhodné provést základní očkování v dětském věku u 3-6letých dětí a přeočkování tetravakcínou A, C, W-135, Y v preadolescentním věku.

Invazní meningokokové onemocnění je považováno za jednu z nejzákeřnějších chorob. Nejvíce rizikovou skupinu tvoří děti předškolního věku a mladiství ve věku 11-19 let. Onemocnění postihuje zcela zdravé a prospívající osoby. Vyznačuje se především velmi rychlým průběhem nemoci, která navíc není v počáteční fázi dobře odlišitelná od nachlazení nebo chřipky, přitom právě včasná diagnóza je klíčová.

Při meningokokových onemocněních jde především o čas! K prvním příznakům onemocnění patří vysoká tělesná teplota s velmi rychlým nástupem, bolesti hlavy a v některých případech zvracení. Stav pacienta se může během několika málo minut proměnit v nevysvětlitelnou formu únavy, malátnosti a celkového fyzického vyčerpání. Pokud se s léčbou nezačne okamžitě, hrozí pacientovi trvalé následky a v nejhorším případě i smrt.

Kompletní informace o onemocnění, léčbě a prevenci najdete na www.meningitis.cz.

Reklama